ಗಣಿತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

ಗಣಿತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವಕಾಶ, ಪ್ರದೇಶ,ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ. ಗಣಿತದ ನಿಖರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಗಣಿತ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವೆ?', 'ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೆ?' ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮತವಿಲ್ಲ.

ವಿಭಾಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಮಾಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ವಿನ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Elliptic curve simple.png Rubik cube.png Group diagdram D6.svg Lattice of the divisibility of 60.svg
ಅಂಕ ಗಣಿತ ಅಮೂರ್ತ ಬೀಜಗಣಿತ ಗುಂಪಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದೇಶಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರದೇಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Pythagorean.svg Taylorsine.svg Osculating circle.svg Torus.png Von koch 6 etapes.svg
ರೇಖಾಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ ಭೇದಾತ್ಮಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಸ್ಥಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗಶಃ ರೇಖಾಗಣಿತ

ಬದಲಾವಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Integral as region under curve.svg Vectorfield jaredwf.png Limitcycle.jpg Lorenz attractor.svg
ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಸದಿಶ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗೊಂದಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಧಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Venn A intersect B.svg Commutative diagram for morphism.svg
ಗಣಿತ ತರ್ಕ ಗಣಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಗಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಿತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

DFAexample.svg Caesar3.svg 6n-graf.svg
ಕ್ರಮಪಲ್ಲಟನೆಗಳು ಗಣನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೂಢಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ ರೇಖಾನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಉಪಯುಕ್ತ ಗಣಿತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗಣಿತದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಗಣಿತದ ದ್ರವಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುಕರಣ(ಗಣಿತ)ಸಂಭವನೀಯತೆಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಣಿತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಆರ್ಥಿಕ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಆಟದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಣಿತದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಗುಪ್ತಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಿತ&oldid=1098177" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ