ಗಣಿತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

ಗಣಿತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವಕಾಶ, ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ. ಗಣಿತದ ನಿಖರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಗಣಿತ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವೆ?', 'ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೆ?' ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮತವಿಲ್ಲ.

ವಿಭಾಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಮಾಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1, 2, 3\,\! -2, -1, 0, 1, 2\,\!  -2, \frac{2}{3}, 1.21\,\! -e, \sqrt{2}, 3, \pi\,\! 2, i, -2+3i, 2e^{i\frac{4\pi}{3}}\,\!
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಢ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ವಿನ್ಯಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Elliptic curve simple.png 96px Group diagdram D6.svg Lattice of the divisibility of 60.svg
ಅಂಕ ಗಣಿತ Abstract algebra Group theory Order theory

Space[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Pythagorean.svg Taylorsine.svg Osculating circle.svg Torus.png Von koch 6 etapes.svg
ರೇಖಾಗಣಿತ Trigonometry Differential geometry Topology Fractal geometry

ಬದಲಾವಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Integral as region under curve.svg Vectorfield jaredwf.png Limitcycle.jpg Lorenz attractor.svg
Calculus Vector calculus Differential equations Dynamical systems Chaos theory

ಆಧಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 P \Rightarrow Q \, Venn A intersect B.svg Commutative diagram for morphism.svg
Mathematical logic ಗಣಶಾಸ್ತ್ರ Category theory

Discrete Mathematics[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

\begin{matrix} (1,2,3) & (1,3,2) \\ (2,1,3) & (2,3,1) \\ (3,1,2) & (3,2,1) \end{matrix} DFAexample.svg Caesar3.svg 6n-graf.svg
Combinatorics Theory of computation Cryptography Graph theory

ಉಪಯುಕ್ತ ಗಣಿತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Mathematical physicsAnalytical mechanicsMathematical fluid dynamicsNumerical analysisOptimizationProbabilityStatisticsMathematical economicsFinancial mathematicsGame theoryMathematical biologyCryptographyOperations research
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಿತ&oldid=576279" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ