ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ. ದ್ರವ್ಯ ನಡತೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ.ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ | ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ | ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ | ಭೂಶಾಸ್ತ್ರ | ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ