ಸಹಾಯ:ಪರಿವಿಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗೆ ಹೊಸಬರೆ? ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಟ್ಯುಟೊರಿಯಲ್ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಟ.

  • ಈ ಮೇಲಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿರದ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೆ? ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ.