ಭಿನ್ನಾಂಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಕೇಕ್‍ನಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗ (ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ) ತೆಗೆದಿರುವುದು.

ಭಿನ್ನಾಂಕವು (ಭಿನ್ನರಾಶಿ) ಸಂಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದಾಗ, ಭಿನ್ನಾಂಕವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅರ್ಧ, ಎಂಟು-ಐದನೇ, ಮುಕ್ಕಾಲು. ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅಥವಾ ಸರಳ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು (ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು 17/3) ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ (ಅಥವಾ ಕೋಚು ರೇಖೆಯ ಮೊದಲು) ಇರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂಶ, ಮತ್ತು ಆ ರೇಖೆಯ ಮೊದಲು (ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಛೇದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನಾಂಕಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಿನ್ನಾಂಕಗಳು, ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳು.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]