ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಆರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ
1 ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಚೆಂಗಲರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ 25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1947 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1952 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
2 ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1952 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
3 ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1956 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
4 ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 1ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1956 16ನೇ ಮೇ 1958 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
5 ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿ 16ನೇ ಮೇ 1958 9ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
6 ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ 14ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1962 20ನೇ ಜೂನ್ 1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
7 ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 21ನೇ ಜೂನ್ 1962 29ನೇ ಮೇ 1968 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
8 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 29ನೇ ಮೇ 1968 18ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1971 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 19ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1970 20ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1971
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
9 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ 20ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1972 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1977 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐದನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1977 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1978
10 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1978 7ನೇ ಜನವರಿ 1980 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
11 ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ 12ನೇ ಜನವರಿ 1980 6ನೇ ಜನವರಿ 1983 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
12 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 10ನೇ ಜನವರಿ 1983 29ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1984 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಏಳನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
13 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1985 13ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1986 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂಟನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
14 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 16ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1986 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1988 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂಟನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
15 ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1988 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1989 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂಟನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1989 30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1989
16 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1989 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990
17 ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1992 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
18 ಎಮ್. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1992 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
19 ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994 31ನೇ ಮೇ 1996 ಜನತಾ ದಳ ಹತ್ತನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
20 ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ 31ನೇ ಮೇ 1996 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 ಜನತಾ ದಳ ಹತ್ತನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
21 ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ 11ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 28ನೇ ಮೇ 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹನ್ನೋಂದನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
22 ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ 28ನೇ ಮೇ 2004 28ನೇ ಜನವರಿ 2006 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹನ್ನೇರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
23 ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 3ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2006 8ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 ಜನತಾ ದಳ (ಜಾ) ಹನ್ನೇರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 9ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 11ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007
24 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 12ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹನ್ನೇರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 20ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 29ನೇ ಮೇ 2008
25 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 30ನೇ ಮೇ 2008 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2011 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
26 ಡಿ. ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 4ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2011 12ನೇ ಜುಲೈ 2012 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
27 ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 12ನೇ ಜುಲೈ 2012 12ನೇ ಮೇ 2013 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
28 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 13ನೇ ಮೇ 2013 15ನೇ ಮೇ 2018 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
29 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 17ನೇ ಮೇ 2018 19ನೇ ಮೇ 2018 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
30 ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 23ನೇ ಮೇ 2018 ಜನತಾ ದಳ (ಜಾ) ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • 19ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1971 ರಿಂದ 20ನೇ ಮಾರ್ಚ 1972
  • 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1977 ರಿಂದ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1978
  • 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1989 ರಿಂದ 30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1989
  • 9ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 ರಿಂದ 11ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007
  • 20ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 ರಿಂದ 29ನೇ ಮೇ 2008

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]