ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
(ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
Jump to navigation Jump to search
ಕ್ರ.ಸಂ. ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಆರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ
1 K. C. Reddy.jpg ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಚೆಂಗಲರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ 25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1947 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1952 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
2  – ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1952 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
3 Kadidal-manjappa.jpg ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1956 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ (ಏಕೀಕರಣ)
4 Siddavanahalli Nijalingappa 2003 stamp of India.jpg ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 1ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1956 25ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1957 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
5 Siddavanahalli Nijalingappa 2003 stamp of India.jpg ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 25ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1957 16ನೇ ಮೇ 1958 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
6 Bdjattii.jpg ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿ 16ನೇ ಮೇ 1958 9ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
7 ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ 14ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1962 20ನೇ ಜೂನ್ 1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
8 ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 14ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1962 29ನೇ ಮೇ 1967 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
9 ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 29ನೇ ಮೇ 1967 18ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1968 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
10 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 29ನೇ ಮೇ 1968 18ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1971 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 19ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1970 20ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1971
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
11 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ 20ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1972 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1977 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1977 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1978
12 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1978 7ನೇ ಜನವರಿ 1980 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
13 ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ 12ನೇ ಜನವರಿ 1980 6ನೇ ಜನವರಿ 1983 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
14 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 10ನೇ ಜನವರಿ 1983 29ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1984 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 7ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
15 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1985 13ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1986 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 8ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
16 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 16ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1986 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1988 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 8ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
17 ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1988 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1989 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 8ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1989 30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1989
18 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1989 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990
19 ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1992 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
20 ಎಮ್. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1992 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
21 ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994 31ನೇ ಮೇ 1996 ಜನತಾ ದಳ 10ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
22 ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ 31ನೇ ಮೇ 1996 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 ಜನತಾ ದಳ 10ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
23 ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ 11ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 28ನೇ ಮೇ 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 11ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
24 ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ 28ನೇ ಮೇ 2004 28ನೇ ಜನವರಿ 2006 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 12ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
25 ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 3ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2006 8ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 ಜೆಡಿಎಸ್ 12ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 9ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 11ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007
26 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 12ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 ಬಿಜೆಪಿ 12ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ 20ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 29ನೇ ಮೇ 2008
27 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 30ನೇ ಮೇ 2008 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2011 ಬಿಜೆಪಿ 13ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
28 ಡಿ. ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 4ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2011 12ನೇ ಜುಲೈ 2012 ಬಿಜೆಪಿ 13ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
29 ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 12ನೇ ಜುಲೈ 2012 12ನೇ ಮೇ 2013 ಬಿಜೆಪಿ 13ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
30 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 13ನೇ ಮೇ 2013 15ನೇ ಮೇ 2018 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 14ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
31 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 17ನೇ ಮೇ 2018 19ನೇ ಮೇ 2018 ಬಿಜೆಪಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
32 ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 23ನೇ ಮೇ 2018 23ನೇ ಜೂಲೈ 2019 ಜೆಡಿಎಸ್ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ
33 ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 26ನೇ ಜುಲೈ 2019 ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ
ಕಡಿದಾಳ ಮಂಜಪ್ಪ
ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ
ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿ
ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ
ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ
ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ
ಎಸ್.ಎಮ್.ಕೃಷ್ಣ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ
ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ