ಮೂಲಧಾತು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ (Periodic Table)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಧಾತು ಅಥವ ಮೂಲಧಾತು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಧಾತು ಅಥವ ಮೂಲಧಾತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಮೂಲಧಾತುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗದು. ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಮೂಲಧಾತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದವುಗಳೇ. ೨೦೦೬ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ೧೧೭ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಶೋಧಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಣವೇ ಅಣು.[೧]

ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಧಾತುಗಳು ಸಂಕೇತ ಧಾತುವಿನ ಭೌತ ಲಕ್ಷಣ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್[೨]-Hydrogen H ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಹೀಲಿಯಂhttps://en.wikipedia.org/wiki/Helium-Helium He ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಲಿಥಿಯಂ-lethium Li ಬಿಳಿಯ ಲೋಹ
ಬೆರಿಲಿಯಂ-Berylium Be ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಬೋರಾನ್-Boron B ದಟ್ಟ ಕಂದು ಪುಡಿ
ಇಂಗಾಲ-carbon C ಕಪ್ಪು ಘನ
ನೈಟ್ರೋಜನ್-Nitrogen N ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಆಕ್ಸಿಜನ್-Oxygen O ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಫ್ಲೋರೀನ್-Flourine F ಹಸಿರುಛಾಯೆಯ ಹಳದಿ ಅನಿಲ
ನಿಯಾನ್-on Ne ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಸೋದಯಂ-SODIUM Na ಬಳಿ ಲೋಹ
ಮೆಗಸಯಂ-MAGNISIUM Mg ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಅಲೂಮಿನಿಯಂ-Aluminium Al ಬಿಳಿ ಬಣದ ಲೋಹ
[[ಸಿಲಿಕಾನ]]-Silicon Si ಕಪು-ಬೂದು ಬಣದ ಘನ
ಫಾಸರಸ-Phoshphorous P ಬೂದು ಬಣದ ಘನ
ಸಲರ-Sulphor S ಹಳದಿ ಬಣದ ಘನ
ಕೋರಿನ-Chlorine Cl ಹಳದಿ ಛಾಯೆಯ ಹಸಿರು ಅನಿಲ
ಆಗಾನ-Argon Ar ಬಣವಿಲದ ಲೋಹ
ಪೋಟಾಸಿಯಂ-Potassium K ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಕಾಲಿಯಂ-Calsium Ca ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಸಾಂದಿಯಂ-Scandium Sc ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಟೈಟೇನಿಯಂ-Titanium Ti ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ವನೆದಿಯಮ-Vanedium V ಬೂದು ಬಣದ ಲೋಹ
ಕೋಮೀಯಂ-Cromium Cr ಕಿತಳೆ ಬಣದ ಲೋಹ
ಮಾಂಗನೀಸ-Manganees Mn ಕೆಂಪು ಮಿಶದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
‍ಟರನ-Iron Fe ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ
ಕೋಬಾಲ-Cobalt Co ಕೆಂಪು ಮಿಶಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ನಿಕಲ್-Nickel Ni ಹಸಿರು-ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಕಾಪರ್-Copper Cu ನೀಲಿ ಬಣದ ಲೋಹ
ಜಿಂಕ್-Zink Zn ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಗಾಲಿಯಂ-Galium Ga ಬೂದು ಬಣದ ಲೋಹ
ಜಮೇನಿಯಂ-Germanium ಬೂದು ಮಿಶಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಆಸೇನಿಕ್-Arshenic As ಉಕಿನ ಬಣದ ಅನಿಲ
ಸೆಲೆನಿಯಂ-Salenium ಬೂದು ಬಣದ ಘನ
ಬೋಮೀನ-Bromin Br ಕೆಂಪು ಮಿಶಿತ ಕಂದು ಬಣದ ದವ
ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್-Krypton Kr ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ರುಬೀಡಿಯಂ-Rubidium Rb ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಸ್ಟ್ರಾಂಶಿಯಂ-[[]] Sr ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಇಟ್ರಿಯಂ-[[]] Y ಉಕ್ಕಿನ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಜರ್ ಕೋನಿಯಂ-Zerconium Zr ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಡದ ಲೋಹ
ನಿಯೋಬಿಯಂ-[[]] Nb ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಮಾಲಿಬ್ಡಿನ್ಂ-[[]] Mo ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಟೆಕ್ನೀಶಿಯಂ-[[]] Tc ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ರುತೀನಿಯಂ-Ruthinium Ru ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ರೋಡಿಯಂ-Rodium Rh ನೀಲಿ ಲೋಹ
ಪಲಡಿಯಂ-Paladium Pd ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಸಿಲ್ವರ್-Silver Ag ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ-Cadmium Cd ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಇಂಡಿಯಂ-Indium In ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಟಿನ್-Tin Sn ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಆಂಟಿಮೊನಿ-antimony Sb ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಟೆಲೊರಿಯಂ-Telorium Te ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಐಯೊಡೀನ್-Iodine I ಬೂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಘನ
ಕ್ಸೆನಾನ್-Xenon Xe ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಸೀಸಿಯಂ-Cesium Cs ಲೋಹೀಯ
ಬೇರಿಯಂ-Berium Ba ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಲಾಂತಾನಂ-[[]] La ಲೋಹೀಯ
ಸಿರಿಯಂ-Serium Ce ದಟ್ಟ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಘನ
ಪ್ರಾಸಿಯೋಡಿಮಿಯಂ-[[]] Pr ಉಕ್ಕಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ನಿಯೋಡಿಮಿಯಂ-Neyodimium Nd ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಪ್ರೊಮೀತಿಯಂ-[[]] Pm ಲೋಹ
ಸಮೇರಿಯಂ-Samerium Sm ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಯರೋಪಿಯಂ-yaropium Eu ಉಕ್ಕಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಗೆಡೋಲಿನಿಯಂ-[[]] Gd ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಟಿಬಿಯಂ-[[]] Tb ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಡಿಸ್ಟ್ರೋಸಿಯಂ-[[]] Dy ಲೋಹ
ಹೋಲ್ ಮಿಯಂ-[[]] Ho ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಎಬಿಯಂ-[[]] Er ಬೂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಲಿಯಂ-[[]] Tm ಲೋಹ
ಎಟ್ಟರ್ ಬಿಯಂ-[[]] Yb ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಲುಟೀಶಿಯಂ-[[]] Lu ಲೋಹ
ಹ್ಯಾಪ್ನಿಯಂ-[[]] Hf ಉಕ್ಕಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಟಾಂಟಲಂ-[[]] Ta ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಟಂಗ್ ಸ್ಟನ್-[[]] W ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ರೀನಿಯಂ-[[]] Re ಬೂದು ಬಣ್ಣಾದ ಲೋಹ
ಆಸ್ಮಿಯಂ-[[]] Os ಬೂದು-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಇರಿಡಿಯಂ-[[] Ir ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಪ್ಲಾಟಿನಂ-[[]] Pt ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಗೋಲ್ಡ್-[[]] Au ಹೊಳಪಿನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಮಕ್ಯೂರಿ-[[]] Hg ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹಿಯ ದ್ರವ
ತ್ಯಾಲಿಯಂ-[[]] Ti ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೂದು ಲೋಹ
ಲೆಡ್-[[]] Pb ಉಕ್ಕಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಬಿಸ್ಮತ್-[[]] Bi ಕೆಂಪು-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಪೊಲೋನಿಯಂ-[[]] Po ಲೋಹ
ಆಸ್ಪಟೀಸ್-[[]] At ಲೋಹ
ರೇಡಾನ್-[[]] Rn ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ
ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ-[[]] Fr ಲೋಹ
ರೇಡಿಯಂ-[[]] Ra ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಆಕ್ಟೀನಿಯಂ-[[]] Ac ಲೋಹ
ತೋರಿಯಂ-[[]] Th ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಪ್ರೋಟೊಆಕ್ಟೀನಿಯ-[[]] Pa ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಯುರೇನಿಯಂ-[[]] U ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ-[[]] Np ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ-[[]] Pu ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಅಮೇರಿಸಿಯಂ-[[]] Am ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಕ್ಯೂರಿಯಂ-[[]] Cm ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಬಕೀಲಿಯಂ-[[]] Bk ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಕ್ಯಾಲಿಫೋನಿರಯಂ-[[]] Cf ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಐನ್ ಸ್ಟೀನಿಯಂ-[[]] Es ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ
ಫಮಿಯಂ-[[]] Fm ಲೋಹ
ಮೆಂಡಲಿವಿಯಂ-[[]] Md ಲೋಹ
ನೊಬೇಲಿಯಂ-[[]] No ಲೋಹ
ಲಾರೆನ್ಸಿಯಂ-[[]] Lr ಲೋಹ
ಉನ್ನಿಲ್ ಕ್ವಾಡಿಯಂ-[[]] Unq _
ಉನ್ನಿಲ್ ಪೆಂಟಿಯಂ-[[]] Unp _
ಉನ್ನಿಲ್ ಹೆಕ್ಸಿಯಂ-[[]] Unh _
ಉನ್ನಿಲ್ ಸೆಪ್ಟಿಯಂ-[[]] Uns -
ಉನ್ನಿಲ್ ಆಕ್ಟಿಯಂ-[[]] Uno _


ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿ ಹೇರಳ ಮೂಲಧಾತುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ೧೦ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಮೂಲಧಾತು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾಗ
ಜಲಜನಕ 739,000
ಸೂರ್ಯಧಾತು (ಹೀಲಿಯಂ) 240,000
ಆಮ್ಲಜನಕ 10,700
ಇಂಗಾಲ 4,600
ಹೊಸಧಾತು (ನಿಯಾನ್) 1,340
ಕಬ್ಬಿಣ 1,090
ಸಾರಜನಕ 970
ಕಿಡಿಗಲ್ಲುಧಾತು (ಸಿಲಿಕಾನ್) 650
ಮಗ್ನಿಸೀಯಧಾತು (ಮ್ಯಗ್ನೀಶಿಯಂ) 580
ಗಂಧಕ 440

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
"http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೂಲಧಾತು&oldid=533108" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ