ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಪರ್ವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Death of Draupadi - Illustrations from the Barddhaman edition of Mahabharata.jpg

ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಪರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೆಯದು. ಅದು ೩ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.