ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕ ಪರ್ವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Vyasa summons the dead warriors of the Mahabharata war.jpg

ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕ ಪರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೆಯದು. ಅದು ೩ ಉಪ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗು ೯೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕ ಪರ್ವವು ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.