ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು
ಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
(ಚದರಕಿಮೀ)
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
(ಚದರಮೈಲಿ)
ಸ್ಥಳ
1 ಅಂಟಾರ್ಕಟಿಕ ಮರುಭೂಮಿ ಧ್ರುವೀಯ Antarctica 6400px from Blue Marble.jpg ೧,೩೮,೦೦,೦೦೦ 13,829,430[೧] ೦,೫೩,೪೦,೦೦೦ 5,339,573 ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ
2 ಆರ್ಕ್ಟಿಕ ಧ್ರುವೀಯ Arctica surface.jpg ೧,೩೭,೦೦,೦೦೦ 13,726,937[೨] 5,300,000 ಅಲಾಸ್ಕ (ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ), ಕೆನಡ, ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌, ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ರಶಿಯಾಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್
3 ಸಹಾರ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Sahara satellite hires.jpg ೦,೯೧,೦೦,೦೦೦ 9,400,000+[೩] ೦,೩೩,೨೦,೦೦೦ 3,320,000+ ಅಲ್ಜೀರಿಯ, ಚಾಡ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಎರಿಟ್ರಿಯ, ಲಿಬ್ಯಾ, ಮಾಲಿ, ಮಾರಿಟಾನಿಯ, ಮೊರಾಕೊ, ನೈಜರ್, ಸುಡಾನ್, ಟುನಿಸಿಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಹಾರ
4 ಅರೇಬಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Arabian Desert.png ೦,೨೩,೩೧,೦೦೦ 2,330,000[೪] ೦,೦೯,೦೦,೦೦೦ 900,000 ಇರಾಕ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕುವೈಟ್, ಒಮಾನ್, ಕಟಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್
5 ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ವಲಯ Gobi.png ೦,೧೩,೦೦,೦೦೦ 1,300,000[೩] ೦,೦೫,೦೦,೦೦೦ 500,000 ಚೀನ ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯ
6 ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Kalahari.png ೦,೦೯,೦೦,೦೦೦ 900,000[೫] ೦,೦೩,೬೦,೦೦೦ 360,000 ಅಂಗೋಲ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ, ನಮೀಬಿಯಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ
7 ಪಟಗೋನಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ವಲಯ Patagonian.png ೦,೦೬,೭೩,೦೦೦ 670,000[೩] ೦,೦೨,೬೦,೦೦೦ 260,000 ಅರ್ಜಂಟೀನ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ
8 ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ IBRA 6.1 Great Victoria Desert.png ೦,೦೬,೪೭,೦೦೦ 647,000[೨] ೦,೦೨,೫೦,೦೦೦ 250,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
9 ಸಿರಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Syrian Desert.png ೦,೦೫,೨೦,೦೦೦ 520,000[೨] ೦,೦೨,೦೦,೦೦೦ 200,000 ಇರಾಕ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ
10 ಗ್ರೇಟ್ ಬೇಸಿನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ವಲಯ Greatbasinmap.png ೦,೦೪,೯೨,೦೦೦ 492,000[೨] ೦,೦೧,೯೦,೦೦೦ 190,000 ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
11 ಚಿಹುಹಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Chihuahua desert.jpg ೦,೦೪,೫೦,೦೦೦ 450,000[೨] ೦,೦೧,೭೫,೦೦೦ 175,000 ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
12 ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡೀ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Australia deserts.PNG ೦,೦೪,೦೦,೦೦೦ 400,000[೨] ೦,೦೧,೫೦,೦೦೦ 150,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
13 ಕಾರಕಮ್ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ವಲಯ Karakum.png ೦,೦೩,೫೦,೦೦೦ 350,000[೨] ೦,೦೧,೩೫,೦೦೦ 135,000 ತುರ್ಕ್‍ಮೇನಿಸ್ತಾನ್
14 ಕೊಲೆರಾಡೋ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಶೀತ ವಲಯ Four corners.jpg ೦,೦೩,೩೭,೦೦೦ 337,000[೨] ೦,೦೧,೩೦,೦೦೦ 130,000 ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
15 ಸೊನೊರನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Mojave-sonoran deserts.png ೦,೦೩,೧೦,೦೦೦ 310,000[೨] ೦,೦೧,೨೦,೦೦೦ 120,000 ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
16 ಕೈಜಿಲ್ ಕಮ್ ಶೀತ ವಲಯ Kyzyl Kum.png ೦,೦೩,೦೦,೦೦೦ 300,000[೨] ೦,೦೧,೧೫,೦೦೦ 115,000 ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್, ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್
17 ಟಾಕ್ಲಮಕಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ವಲಯ Taklamakan.png ೦,೦೨,೭೦,೦೦೦ 270,000[೩] ೦,೦೧,೦೫,೦೦೦ 105,000 ಚೀನಾ
18 ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Thar Desert satellite.jpg ೦,೦೨,೦೦,೦೦೦ 200,000[೬] ೦,೦೦,೭೭,೦೦೦ 77,000 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
19 ಗಿಬ್ಸನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ IBRA 6.1 Gibson Desert.png ೦,೦೧,೫೫,೦೦೦ 156,000[೭] ೦,೦೦,೬೦,೦೦೦ 60,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
20 ಸಿಮ್ಸನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Simpson-Desert-2007-12-16-NASA.jpg ೦,೦೧,೪೫,೦೦೦ 145,000[೨] ೦,೦೦,೫೬,೦೦೦ 56,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
21 ಅಟಕಾಮಾ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ಕರಾವಳಿ Atacama.png ೦,೦೧,೪೦,೦೦೦ 140,000[೨] ೦,೦೦,೫೪,೦೦೦ 54,000 ಚಿಲಿಮತ್ತು ಪೆರು
22 ಮೊಜಾವೆ ಮರುಭೂಮಿ ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯ Mojave-sonoran deserts.png ೦,೦೧,೨೪,೦೦೦ 124,000[೮][೯] ೦,೦೦,೪೮,೦೦೦ 48,000 ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
23 ನಮಿಬ್ ಮರುಭೂಮಿ ಶೀತ ಕರಾವಳ Namib desert MODIS.jpg ೦,೦೦,೮೧,೦೦೦ 81,000[೨] ೦,೦೦,೩೧,೦೦೦ 31,000 ಅಂಗೋಲಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯ
24 ದಶ್ಟ್-ಇ ಕವಿರ್ ಶೀತ ವಲಯ Kavir.png ೦,೦೦,೭೭,೦೦೦ 77,000[೧೦] ೦,೦೦,೩೦,೦೦೦ 30,000 ಇರಾನ್
25 ದಶ್ಟ್-ಇ ಲುತ್ ಶೀತ ವಲಯ Dasht-e Lut Iran 2006-02-28 ISS012-E-18779.jpg ೦,೦೦,೫೨,೦೦೦ 52,000[೧೦] ೦,೦೦,೨೦,೦೦೦ 20,000 ಇರಾನ್
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. Ward, Paul (2001). Antarctica Fact File/
  2. ೨.೦೦ ೨.೦೧ ೨.೦೨ ೨.೦೩ ೨.೦೪ ೨.೦೫ ೨.೦೬ ೨.೦೭ ೨.೦೮ ೨.೦೯ ೨.೧೦ ೨.೧೧ ೨.೧೨ "Largest Desert in the World". Retrieved 2011-12-27.
  3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ ೩.೩ "Planet Earth - Basic Facts and Extremes". Retrieved 2007-10-06.[dead link]
  4. "Arabian Desert". Retrieved 2007-12-28.
  5. Bass, Karen (2009-02-01). "Nature's Great Events:The Okavango Delta, Kalahari Desert" (PDF). press.uchicago.edu. University of Chicago Press. Retrieved 2012-04-26.
  6. Thar Desert - Britannica Online Encyclopedia
  7. "Interesting facts about Western Australia". landgate.wa.gov.au. Western Australian Land Information Authority. Retrieved 2012-04-26.
  8. "Mapping Perennial Vegetation Cover in the Mojave Desert" (PDF). pubs.usgs.gov. USGS Western Geographic Science Center. 2011-06-01. Retrieved 2012-04-08.
  9. "Recoverability and Vulnerability of Desert Ecosystems". http://mojave.usgs.gov/. USGS. 2006-03-03. Retrieved 2012-04-14. External link in |work= (help)
  10. ೧೦.೦ ೧೦.೧ Wright, John W. (ed.) (2006). The New York Times Almanac (2007 ed.). New York, New York: Penguin Books. p. 456. ISBN 0-14-303820-6. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)CS1 maint: extra text: authors list (link) Cite error: Invalid <ref> tag; name "nyt" defined multiple times with different content