ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬೆಳಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಗಳು.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ವಿಧ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರ್ಯೊಟ, ವೈರಾಣು ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟು ಜೀವಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. kn:ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ