ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳನ್ನು (edit-a-thon) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕಿ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

 1. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ
 2. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಸಾಗರ
 3. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರು
 4. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮೈಸೂರು
 5. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು
 6. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಜನವರಿ ೨೦೧೬
 7. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಸಾಗರ ೨೦೧೬
 8. /ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು
 9. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು/೧೬ ಮತ್ತು ೧೭ ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೧೬
 10. /ಎರಡನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೬
 11. /ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರು
 12. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೧೬
 13. /ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳ ಎರಡನೇ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೬
 14. /ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬
 15. /ಪಂಜಾಬ್
 16. /ಮಂಗಳೂರು (ಫೋಟೋ ನಡಿಗೆ)
 17. / ಅಕ್ಟೋಬರ್
 18. /ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೫
 19. /ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೬
 20. /ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನವೆಂಬರ್ ೧೮-೨೦, ೨೦೧೬
 21. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ ೨೬-೨೭, ೨೦೧೬
 22. /ಕರಾವಳಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೧
 23. /ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೭
 24. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ ೧೧-೧೨, ೨೦೧೭
 25. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೩ ಜೂನ್ ೨೪-೨೬, ೨೦೧೭. ಮಂಗಳೂರು.
 26. /ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೬-೨೭, ೨೦೧೭. ಮಂಗಳೂರು.
 27. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ/೫, ಮಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೊಬರ್ ೦೧-೦೨, ೨೦೧೭
 28. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ೨೦೧೭
 29. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು ೨೦೧೭
 30. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ದಶಂಬರ ೦೧-೦೩, ೨೦೧೭
 31. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನವರಿ ೨೦೧೮
 32. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮
 33. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಮೈಸೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮
 34. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು-೨೦೧೮
 35. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ೨೦೧೮