ಬೈಜಿಕ ಬಾಂಬ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸುರಿಸಿದ ಅಣುಬಾಂಬಿನಿಂದಾದ ಅಣಬೆಯಾಕಾರದ ಮೋಡ

'ಬೈಜಿಕ ಬಾಂಬ್': ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಾಂಬುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಣುಬಾಂಬು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಜನಕ ಬಾಂಬು.ಈ ಬಾಂಬುಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡ, ಆಘಾತ, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸಿಡಿತಲೆ(ಬಾಂಬು)ಗಳಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಎಸಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಣು ಬಾಂಬನ್ನು ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಪ್ರಯೋಗಿಸಿತು.