ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದುರ್ಗಾ (ರಾಗ )

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಶೃತಿ · ಸ್ವರ · ಅಲಂಕಾರ · ರಾಗ
ತಾಳ · ಘರಾನಾ · ಥಾಟ್
ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು
ಶೈಲಿಗಳು
ದ್ರುಪದ್ · ಧಮಾರ್ · ಖಯಾಲ್ · ತರಾನ
ಠುಮ್ರಿ · ದಾದ್ರ · ಖವ್ವಾಲಿ · ಘಝಲ್
ವಿದಾನಗಳು (ಥಾಟ್‌ಗಳು)
ಬಿಲಾವಲ್ · ಖಮಾಜ್ · ಕಾಫಿ · ಅಸಾವರಿ · ಭೈರವ್
ಭೈರವಿ · ತೋಡಿ · ಪೂರ್ವಿ · ಮಾರ್ವ · ಕಲ್ಯಾಣಿ

ದುರ್ಗಾ ವು ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದ ಒಂದು ರಾಗವಾಗಿದೆ .

ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ರಾಗ ಬಿಲಾವಲ್ಥಾಟ್ ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ರಾಗವು ಔಡವ್ -ಔಡವ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ.ಅಂದರೆ ಇದರ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ೫ ಸ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ . ಇದು ಒಂದು ಪುರ್ವಾಂಗ ಪ್ರಧಾನ ರಾಗವಾಗಿದ.

ಥಾಟ್ : ಬಿಲಾವಲ್

ಆರೋಹಣ : ಸ ರಿ ಮ ಪ ಧ ಸ .

ಅವರೋಹಣ : ಸ ಧ ಪ ಮ ರಿ ಸ .

ಪಕಾದ್ : ರಿ ಮ ಪ ಧ , ಮ ರಿ .

ವಾದಿ ಸ್ವರ ,ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿ ರಿ .

ಸಮಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಹರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಪಡುವ ರಾಗವಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]