ಹೊನ್ನುಹೊಳೆ ನದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಹೊನ್ನುಹೊಳೆ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು.


ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.