ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು - ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆ/4-5 ಜುಲೈ 2015

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು


ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಆಯೋಜಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಜುಲೈ ೪-೫ ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ನಿರ್ವಾಹಕರು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಫೋಟೋ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 1. --Bhimappa Shivappa Badakannavara (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೩೫, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 2. --Ujwal (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೬, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 3. --117.247.188.21 ೦೮:೪೬, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 4. --Rajashree.s.k (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೬, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 5. --Yateesh v hegde (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೭, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 6. --Nelson cordeiro (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೮, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 7. --Varshachakrapani (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೮, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 8. --Manikanth Sheth (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೮, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 9. --ರೇಣುಕಾ (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೯, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 10. --Anoosha k (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೦, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 11. --Rohan Dsouza 144612 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೦, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 12. --SamsonD993 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೧, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 13. --Sharoona coelho (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೧, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 14. --Prathiksha Bhat (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೨, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 15. --Jesun helton monis (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೨, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 16. --Gopala Krishna A (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೩, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 17. --JEEVAN PINTO KV (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೪, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 18. ---Shanthi Priya Rodrigues (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೭, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 19. --Vitthal K Gavade (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೦, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 20. --Huligemma Ilager (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೧, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 21. --Girija chavhan (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೬, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 22. ---Revathikainthaje (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೩, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)
 23. ---Poojary Harshitha Ashok (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೦, ೫ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)