ವರ್ಗ:ಕಾನೂನು ಪದಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಡಳಿತದ ಪಾರಿಭಾಶಿಕಗಳ ಪಕ್ಶಿನೋಟ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಸ್ಮೃತಿಕಾರನಾದ್ ಮ್ನು ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತದ ವಿಶಯಗಳನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಶೀಷಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಗಳು

ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಶೀಷಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ  ಶೀಷಿಕೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೌಟಿಲ್ಯನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕ್ರಮದ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ತ್ರಯೀ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಆನ್ವೀಕ್ಶಕೀ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಯವಾರಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

"ಕಾನೂನು ಪದಗಳು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೧೭ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೧೭ ಪುಟಗಳು ಇವೆ.