ಆಕ್ಷೇಪಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ನಿಂದೆ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಅಮೇರಿಕದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಎತ್ತಲಾದ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕೆ ವಿರೋಧ. ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷವು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಮೂದಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೇ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪುರಾವೆ, ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ) ಅಥವಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ (ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪುರಾವೆ, ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ) ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಕೀಲನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ವಕೀಲನ ವಿಪರೀತ ದುರಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಿಚಾರಣಾಪೂರ್ವ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಂಬಂಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದರ ವಕೀಲನು ನಿಷಿದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಅಥವಾ ವಾದವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದಾಗುವ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವರು.

ಸಾರಾಂಶ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಂತಹ, ಮುಂದಿನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಹೊರಗಿಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಙ್ಮೂಲ ಕೈಹಿಯತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.