ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಕಾಲತ್ತು ನಾಮೆ ಅಧಿಕಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ನಾಮೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವಕಾಲತ್ತು ನಾಮೆ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪೌರ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಪರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡುವ ಒಂದು ಅನುಜ್ಞೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು (ಅಧಿಕಾರದ) ದಾತ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಭಾರಿ, ಅಥವಾ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿತನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.