ಒಡೆತನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಆಸ್ತಿಒಡೆತನವು ಖಾಸಗಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯು ವಸ್ತುಗಳದ್ದು, ಭೂಮಿಯದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆತನದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಂತೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಒಡೆತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ: ಒಬ್ಬರು ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಬಹುದು, ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹಾನಿಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುವ, ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ, ಅದರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆಯುವ, ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾಟನೆ, ಸ್ವಭಾರೆ ಹಕ್ಕು ರದ್ದಿಕೆ, ಜಪ್ತಿ, ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಡೆತನವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಸರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿರಬಹುದು; ಇತರ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾ. ಹೋಡೆನಸಾನಿ), ಆಸ್ತಿಯು ಮಾತೃವಂಶೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಬಹುದು.

ಇತಿಹಾಸದಾದ್ಯಂತ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು (ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು) ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಲು ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಬದಲು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ; ಹಾಗಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇರದಿರಬಹುದು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಒಡೆತನ&oldid=845072" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ