ಮೆಂಡೆಲೀವಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


101 ಫೆರ್ಮಿಯಮ್ಮೆಂಡೆಲಿವಿಯಮ್ನೊಬೆಲಿಯಮ್
ಥುಲಿಯಮ್

Md

Upu
Md-TableImage.png
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ ಮೆಂಡೆಲಿವಿಯಮ್, Md, 101
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿ actinides
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, ಖಂಡ n/a, 7, f
ಸ್ವರೂಪ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಅಣುವಿನ ತೂಕ 258 g·mol−1
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ [ರೇಡಾನ್] 5f13 7s2
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು
ಹಂತ solid
ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ 1100 K
(827 °C, 1521 °ಎಫ್)
ಅಣುವಿನ ಗುಣಗಳು
ಸ್ಪಟಿಕ ಸ್ವರೂಪ face centered cubic
ವಿದ್ಯುದೃಣತ್ವ 1.3 (Pauling scale)
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು
ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ diamagnetic
ಸಿಎಎಸ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7440-11-1
ಉಲ್ಲೇಖನೆಗಳು

ಮೆಂಡೆಲೀವಿಯಮ್ ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮೂಲಧಾತು.ಇದನ್ನು ೧೯೫೮ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.ರಶ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದಿಮಿತ್ರಿ ಮೆಂಡೆಲೀವ್ ರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಈ ಮೂಲಧಾತುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.