ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಿಸರ್ಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಗಲುನ್ಗುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಪ್ರಕೃತಿ

ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನೇಚರ್ (ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ) ನೋಡಿ.

"ನೈಸರ್ಗಿಕ" ಇಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ (ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ) ನೋಡಿ.

ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ. "ನೇಚರ್" ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮಾನವರು ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದದ ಸ್ವಭಾವವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ನ್ಯಾಚುರಾ ಅಥವಾ "ಅಗತ್ಯ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ವಭಾವ" ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ "ಜನ್ಮ" ಎಂದರ್ಥ. [1] ನ್ಯಾಚುರಾ ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ಫಿಸಿಸ್ (φύσις) ಎಂಬ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನೈಜ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. [2] [3] ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವ, ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಲವಾರು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; ಇದು ಪದದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ φύσις ಆರಂಭವಾಯಿತು -ಸೋಕ್ರಟಿಕ್ ಪೂರ್ವದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಳಕೆಯು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. [4] [5]

ಇಂದು ಪದದ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಕೃತಿ" ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. "ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ" ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ-ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ" ಅಥವಾ "ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ" ಎಂದು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ. ಇಂದು ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೃತಕ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, "ನೈಸರ್ಗಿಕ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಹ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು.

ನಿಸರ್ಗದ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿನ ಹೊಪ್ಟುನ್ ಜಲಪಾತ

ಪರಿವಿಡಿ

1 ಭೂಮಿ

1.1 ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

1.1.1 ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಸನ

1.2 ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ವಾತಾವರಣ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ

3 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು

3.1 ಸಮುದ್ರಗಳು

3.2 ಸರೋವರಗಳು

3.2.1 ಕೊಳಗಳು

3.3 ನದಿಗಳು

3.4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್

4 ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

4.1 ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್

5 ಜೀವನ

5.1 ವಿಕಸನ

5.2 ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

5.3 ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು

6 ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು

6.1 ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ

7 ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ

8 ಭೂಮಿಯ ಬಿಯಾಂಡ್

9 ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ

10 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಭೂಮಿ

ನೇಚರ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್

ಪುನಸ್ಸಂಯೋಜನೆ

ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

ಯುಗ

ವೇಗವರ್ಧಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನೀರು

ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದ ಜೀವನ

ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ

ಬಹುಕೋಶೀಯ

ಜೀವನ

ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗಳು

ಡಾರ್ಕ್ ಯುಗಗಳು

← ಯುನಿವರ್ಸ್ (-13.80) ← ಆರಂಭಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ← ಆರಂಭಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ← ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಸರ್ / sbh ← ಒಮೆಗಾ ಸೆಂಟೌರಿ ← ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ← ಕ್ಷೀರ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಗಳು ← ಆಲ್ಫಾ ಸೆಂಟುರಿ ← ಸೌರವ್ಯೂಹದ ← ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ← ಆರಂಭಿಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ← ವಾತಾವರಣದ ಆಮ್ಲಜನಕ ← ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ← ಆರಂಭಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ← ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ ← ಆರಂಭಿಕ ಸಸ್ತನಿಗಳು ← ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಂಗಗಳು

ಎಲ್

ನಾನು

f

(ವೀಕ್ಷಿಸಿ • ಚರ್ಚಿಸಿ) ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್: ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಇನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್

ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನಗಳು: ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ

1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ 17 ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಭೂಮಿಯ ನೋಟ.

ಜೀವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು; ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಐದನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಎರಡು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸಮಭಾಜಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. [6] ಮಳೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ 71 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವು ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು.

ಭೂಮಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು, ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮೇಣ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನ ದಪ್ಪ ಪದರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಬಿದ ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ಒಂದು ಘನ ಆಂತರಿಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಹೊರ ಹಂತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಚಲನೆಯು ಡೈನಮೋ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು, ಭೂಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಯೋಜನೆ, ರಚನೆ, ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು ಅವರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸರಿಸುಮಾರು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತುಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ, ಕೆಲವು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಸನ

ಮೂರು ವಿಧದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಗಡಿಗಳು.

ಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಘಟಕಗಳು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ರಾಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸಂಚಯಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಚಯದ ಬಂಡೆಗೆ ಎಳ್ಳುವಾಗ, ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬೂದಿ ಅಥವಾ ಲಾವಾ ಹರಿವುಗಳಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಠೇವಣಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಬಾನೊಲಿತ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಕ್ಕೊಲಿತ್ಗಳು, ಡೈಕ್ಗಳು ​​ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಬಂಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಬಂಡೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮತಲವಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಸಮತಲ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ (ಸ್ಟ್ರೈಕ್-ಸ್ಲಿಪ್) ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮುಖದ ಗಡಿಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಗಡಿಗಳು, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುತ್ತವೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಿಸರ್ಗ&oldid=871369" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ