ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


93 ಯುರೇನಿಯಮ್ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್
ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಮ್

Np

Uqt
Np-TableImage.png
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್, Np, 93
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿ actinides
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, ಖಂಡ n/a, 7, f
ಸ್ವರೂಪ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ
ಅಣುವಿನ ತೂಕ 237 g·mol−1
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ [ರೇಡಾನ್] 5f4 6d1 7s2
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು
ಹಂತ ಘನವಸ್ತು
ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕೋ.ತಾ. ಹತ್ತಿರ) 20.45 g·cm−3
ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ 910 K
(637 °C, 1179 °ಎಫ್)
ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನ 4273 K
(4000 °C, 7232 °F)
ಸಮ್ಮಿಲನದ ಉಷ್ಣಾಂಶ 3.20 kJ·mol−1
ಭಾಷ್ಪೀಕರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ 336 kJ·mol−1
ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (25 °C) 29.46 J·mol−1·K−1
ಅಣುವಿನ ಗುಣಗಳು
ಸ್ಪಟಿಕ ಸ್ವರೂಪ 3 forms: orthorhombic,
tetragonal and cubic
ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು 6, 5, 4, 3
(amphoteric oxide)
ವಿದ್ಯುದೃಣತ್ವ 1.36 (Pauling scale)
ಅಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ 175 pm
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು
ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಶೀಲತೆ (20 °C) 1.220Ω·m
ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ (300 K) 6.3 W·m−1·K−1
ಶಬ್ದದ ವೇಗ (ತೆಳು ಸರಳು) (r.t.) 4290 m·s−1
ಸಿಎಎಸ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7439-99-8
ಉಲ್ಲೇಖನೆಗಳು

ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್ ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲಲೋಹ ಮೂಲಧಾತು.ಇದನ್ನು ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಎಡ್ವಿನ್ ಎಮ್.ಮೆಕ್‌ಮಿಲನ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಚ್.ಅಬೇಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.ಇದರ ೧೯ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಸಮಸ್ಥಾನಿ ೨೪ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಧಾಯುಷ್ಯಹೊಂದಿದೆ.ಇದನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.