ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಯು ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಉಕ್ತಿ/ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಮಾನಕರ/ಅಸಹ್ಯಕರ ಅಥವಾ ಕೇಳುಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಉಕ್ತಿ/ಪದ/ನುಡಿಗಟ್ಟು;[೧] ಅಥವಾ, ಉಭಯಾರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು ಈ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ತತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ವಯತೆಗೆ ಸಹ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಲಿಸಾ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾಕಾ ವಾಕಾ ಎನ್ನುವುದು

ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವುದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೇಳಬಾರದವರ ಕಿವಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ, ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿ/ನಾಮಗಳು ಬೀಳದಂತಿರಲು, ಅಥವಾ ಕದ್ದುಕೇಳುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತುವಿಷಯವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತಾಗಿಸಲು ಈ ವಿಧದ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ/ಪದದ ನಿಜಾರ್ಥವು ಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ, ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಅಥವಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಉಭಯಾರ್ಥಪದವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಗಳಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ(ಉದಾಹರಣೆಗೆ,"ಆಟಿಸಂ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವಿಕೆ; ನೋಡಿ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು) ಎಂಬ (ವ್ಯಕ್ತ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ) ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಮೂಡಿವೆ;ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದವು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ (ನಿಷೇಧ ; ನೋಡಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ) ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಇವೆ.

ಶಬ್ದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯೂಫೆಮಿಸಂ ಎಂಬ ಪದವು "ಶುಭಕರ/ಒಳ್ಳೆಯ/ಅದೃಷ್ಟಕರ ನುಡಿ/ದಯಾಭರಿತ" ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ಯೂಫೆಮೋ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಪದವು "ಒಳ್ಳೆಯ/ಶುಭ" ಎಂಬರ್ಥದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ eu (ευ) ಮತ್ತು "ನುಡಿ/ನುಡಿಯುವಿಕೆ" ಎಂಬರ್ಥದ pheme (φήμη)ಗಳಿಂದ ಉದಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. eupheme ಮೂಲತಃ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ/ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ eupheme ಎಂಬುದು blaspheme (ದುರ್ನುಡಿ)ಪದದ ವಿರುದ್ಧಪದ.

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಷೇಧಿತ ಪದಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದಾದ ಹೆಸರುಗಳಾದ ಪೆರ್ಸೆಫೋನ್, ಹೆಕಾಟೆ, ಅಥವಾ ನೆಮೆಸಿಸ್ ತರಹದವು. ಯೂಫೆಮಿಸಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನೇ ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಕರು 'ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೌನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು'(ಮಾತನಾಡದೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಷೇಧಗಳ ವಿರೂಪ ಗಳ ಜಾಡನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಇಂಡೋ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೋಟೋ-ಇಂಡೋ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ for ಕರಡಿ (*rtkos ), ತೋಳ (*wlkwos ), ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು (ಮೂಲತಃ, ಹಾರ್ಟ್ -- ಎಂಬ ಪದವು, ದ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಬ್ ನ ಲಾಂಛನವೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವಂತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಪದವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಇಂಡೋ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ವಿರೂಪಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳಿಗೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಳಿವೆ - ಮೂಲ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪದವು ಈಗ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಸ್ಲ್ಯಾವಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಕರಡಿ ಗೆ ಮೂಲ ಪದವಾದ - *ಮೆಡು-ಎಡ್ - ಅರ್ಥಾತ್ "ಜೇನು ತಿನ್ನುವುದು" ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನವು ಸಹ - ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪಡೆದಂತಹವು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ "ಡಾಂಕಿ" ಎಂಬ ಪದ; ಇದು "ಆಸ್" ಎಂಬ ಇಂಡೋ-ಯೂರೊಪಿಯನ್-ನಿಂದ ಪಡೆದ ಪದದ ಬದಲು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. "ಡ್ಯಾಂಡಲಿಯನ್" ಎಂಬ ಪದವು (ಸಿಂಹದ ಹಲ್ಲು ಎಂದರ್ಥ; ಆ ಆಕಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ) ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಿಸೆನ್ಲಿಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ "ಹಾಸಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡು" ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರಾಯಶಃ ಡ್ಯಾಂಡಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮೂತ್ರಸ್ರಾವ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಬಳಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ ಮುಖಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಷೇಧಿತ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ, ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು, ಚಿತ್ರ, ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ-ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ (ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್)ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಈಗ [[ಆಸ್ಟ್ರೇಲಯನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇದನ್ /0} ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು, ಚಿತ್ರ, ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ-ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ (ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್)ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಯನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇದನ್ /0} ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು, ಚಿತ್ರ, ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ-ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ (ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್)ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.[೨]]]


ಜನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.[clarification needed] ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.[೩]

ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಚೀನಾದಲ್ಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚೀನೀ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರು, ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ, ಅಂದಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. (ಈ ಕ್ರಮವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.)

ನಿಷೇಧಿತ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ವಿರೂಪದಂತಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ; ಇತರರ ಮುಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ, ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಥ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ) ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್ ಪದದ ವಿರೂಪಗಳು: ಮೋಟಾ (ಅರ್ಥಾತ್ "ಯಾವುದು ಚಲಿಸುವುದೋ ಅದು" ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ), ಮೊದಲಿನ ಗ್ರಿಫಾ (ಅರ್ಥಾತ್ "ಮುಟ್ಟಲು ಒರಟಾಗಿರುವಂತಹುದು")ರ ಬದಲಿಗೆ, ಗ್ರಿಫಾವು ಮಾರಿಹುವಾನಾ (ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರು, ಮಾರಿಯಾ ಜುಆನಾ)ಬದಲಿನ ಪದವಾಗಿತ್ತು, ಮಾರಿಹುವಾನಾ ಪದ ಸಹಕ್ಯಾನಾಮೋ (ಗಿಡದ ಮೂಲ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಹೆಸರು,ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನ ವರ್ಗದ ಹೆಸರಾದ' ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್/0}ನಿಂದ ಪಡೆದುದಾಗಿತ್ತು)ಪದದ ಬದಲಿ ಬಳಕೆಯ ಪದವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಹೆಸರುಗಳು ಈಗಲೂ ಹಿಸ್ಪಾನೋಫೋನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನಾಮೋ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೆಣಬನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಸೂಚಿತ ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಡಬ್ಳ್ಯೂ.ವಿ.ಓ. ಕ್ವಿನ್[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ವರ್ಣಿಸಿದ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಯೂಫೆಮಿಸಂ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್" ಎಂದು ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿಂಕರ್ ರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ ಕ್ರಮದ ರೀತ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಾವೇ ನಿಷೇಧಿತ ಪದಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.(cf. ವಿತ್ತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್ ಶಾರ ನಿಯಮ). ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾದ ಭಾಷಾ ಕ್ರಮವಾದ 'ಹೀಗಳಿಕೆ' ಅಥವಾ 'ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ'.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಲಂಡನ್ ನ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ ಎಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಡ್ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಕಟೂಕ್ತಿ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಈಗ-ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 1933ರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯತಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗೂಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಅವು ಕಟೂಕ್ತಿಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ"ಕಾಂಸೆಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್" ಎಂಬ ಪದಪುಂಜವು, ಬೋಯರ್ ಪಂಗಡದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ (ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಗಳು) ಕೂಡಿಹಾಕುವಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ, ಎರಡನೆಯ ಬೋಯರ್ ಯುದ್ಧದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪದಪುಂಜವು ನಮ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರಪಮಾನಕರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು..[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಕಾಂಸೆಂಟ್ರೇಷನ್ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳವೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಪದಪುಂಜವು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಆದರೆ, 1930 ಹಾಗೂ 40ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ನಾಝಿ ಜರ್ಮನಿಯು ತನ್ನ ಮರಣ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಿದಾಗ, ಈ ಪದಪುಂಜವು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, "ಲ್ಯಾವೇಟರಿ" ಅಥವಾ "ಟಾಯ್ಲೆಟ್" ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಅನುಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಬಾತ್ ರೂಂ", ಮತ್ತು "ವಾಟರ್ ಕ್ಲಾಸೆಟ್" ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಪದಗಳು ಸಹ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ ಮತ್ತು W.C. ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಡೀ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಗಳಿಗೆ ಇವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಗಿವೆ. "ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ" ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. "W.C."ಪದವು ಮೊದಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಜನರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು], ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಶಿಷ್ಟಪದವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಏನಸ್(ಗುದದ್ವಾರ)" (ಲ್ಯಾಟಿನ್: "ರಿಂಗ್(ವರ್ತುಲ)" ಎಂದರ್ಥ), "ವಜೈನಾ(ಯೋನಿನಾಳ)" (ಲ್ಯಾಟಿನ್: "ಷೀತ್(ಪೊರೆ)" ಅಥವಾ "ಪ್ಯುಡೆಂಡಮ್(ಯೋನಿ)"(ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಜ್ಜಿತರಾಗಿರಬೇಕೋ ಅದು)ಈಗ ಕೊಂಚ ಅನುಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಷ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಕಲತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪದಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅನ್ವಯಾರ್ಥಗಳು ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. "ಮೂರ್ಖ", "ದಡ್ಡ", ಮತ್ತು "ಮುಟ್ಠಾಳ" ಪದಗಳು ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಧಾನವಾದ ವಯಸ್ಕನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರುದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಡುವ ಮಗು, ಶಾಲಾಪೂರ್ವ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರ ತಿಳಿವಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು.[೪] ಗ್ರೀಶಂನ ನಿಯಮದಂತೆಯೇ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಾರ್ಥಗಳು ನಿರ್ಭಾವುಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡವನು ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಆರಂಭವಾಯಿತು.[೫] ಈಗ ಅದೂ ಅಸಭ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೈಯಲು ಬಳಸುವ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಾದ "ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿತ" (ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್), "ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವನು", "ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು" ಮತ್ತು "ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು" "ಕುಂಠಿತಗೊಂಡವನು" ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಶಾರೀರಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯ ಪದಪುಂಜಗಳೂ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದವು:

ಕುಂಟಊನಗೊಂಡವದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವಬಲಹೀನ → ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿತ→ ಅನ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಬಲ

(ಆದರೆ "ಊನಗೊಂಡವ", ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವಿದ್ದು ಅದನ್ನು 20ನೆಯ ಶತಮಾನದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 21ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಊನಗೊಂಡವ ಎಂಬುದು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೂ "ದುರ್ಬಲ" ಅಥವಾ "ಅನ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಬಲ" ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಥವಾ ವರ್ಣಕುರುಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರೂ "ಊನಗೊಂಡವನು" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.)

ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು - ಇವು "ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು"ವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ "-ಇಂದ" ಅಥವಾ "-ದವರು"ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು: "ವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು" ("ವಿಕಲರು" ಮತ್ತು "ವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು"ವಿಗೆ), "ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು" ("ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ ಗಳು" ಬದಲಿಗೆ),ಇತ್ಯಾದಿ. ವರ್ಣಿಸಿದವರ "ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ"ವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರತ್ತ ಒತ್ತುಕೊಡಲು ಇವು ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ರಚನೆಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವಷ್ಟೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, " ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ (ಅಥವಾ"ಅಂಧ")ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಾರ್ಥಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಪದ/ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. "ಲೇಮ್"(ಕುಂಟ) ಎಂಬ ಪದವು ಪದಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮಸಕಾಗಿದ್ದದ್ದು, ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತರುವ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವು ವಿಷಯ-ಸೀಮಿತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

1960ರ ದಶಕದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ, [[ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್(/0} ಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳ ಮಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಕ ಬಿಲ್ ವೀಕ್, ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾದ "ದೌರ್ಬಲ್ಯ"ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸುತ್ತಾ, "ಊನಗೊಂಡಿರುವವರು" ಎಂಬುದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದುದರಿಂದ ಅದೇ ಸರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವರ್ಣಿಸುವುದೇ ವಿನಹ ಒಬ್ಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ "ದೌರ್ಬಲ್ಯ" (ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು) ಪದದಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು(ವೀಕ್ ಆಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್|ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್(/0} ಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳ ಮಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಕ ಬಿಲ್ ವೀಕ್, ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾದ "ದೌರ್ಬಲ್ಯ"ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸುತ್ತಾ, "ಊನಗೊಂಡಿರುವವರು" ಎಂಬುದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದುದರಿಂದ ಅದೇ ಸರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವರ್ಣಿಸುವುದೇ ವಿನಹ ಒಬ್ಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ "ದೌರ್ಬಲ್ಯ" (ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು) ಪದದಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು(ವೀಕ್ ಆಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್ ]], ಅಧ್ಯಾಯ "ನಾನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಊನಗೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ"). ನಂತರ, ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಸೈನಿಕರು ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಕಲಿತ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಪದಪುಂಜಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗಂಬೀರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸೂಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಂಡಿಸಿದರು:[೬]

ಷೆಲ್ ಷಾಕ್ (ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ) → ಯುದ್ಧದ ಆಯಾಸ (ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ) → ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾದ ಬಳಲಿಕೆ (ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ) → ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದನಂತರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾದ ಕ್ರಮತಪ್ಪುವಿಕೆ (ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಯುದ್ಧ)

ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಗೋಚರವಾದಂತೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುವವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ "ಷೆಲ್ ಷಾಕ್ಡ್" ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಯೋಧರು ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಬಿಲ್ ವೀಕ್ ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾ "ಊನಗೊಂಡವರು" ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಉಕ್ತಿಯೇ ಎಂದರು(ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದಕರು ಜೀಸಸ್ "ಊನಗೊಂಡವರನ್ನು ವಾಸಿಗೊಳಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು).

ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಹೈಪರ್ ಟಾನಿಸಿಟಿಯಿಂದ ನರಳುವವರ ತಟಸ್ಥ ವಿವರಣಾ ಪದವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೋಯಿ ಡೀಕನ್ ಯುಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪೀಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು "ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್" (ಮತ್ತು ಅದರ ಇತರ ರೂಪಗಳಾದ "ಸ್ಪಾಝ್" ಮತ್ತು "ಸ್ಪಾಕರ್")ಅನ್ನು ಒಂದು ಹೀಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಆ ಪದವು ಅಪಮಾನಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು 1994ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು; ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು "ಸ್ಕೋಪರ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೀಗಳಿಕೆಯ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ಬೈಗುಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದ್ದಾಗಲೇ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲತಃ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ "ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್" ಎಂಬುದು ಅಪಮಾನಕರವಲ್ಲದ, ಶಾರೀರಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ನಾಜೂಕಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ, ಹಾಗೂ ನೆರ್ಡ್ಈನೆಸ್ (ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಣರಾದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್ ಆ ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು "ಸ್ಪಾಝ್"ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅನ್ವಯಾರ್ಥಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಯಿತು. ಆ ಮಾರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನೇ ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೇ ಉಂಟಾಯಿತು.

 • ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಯಾರ್ಥಗಳು (ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಸೆಚುಯೇಷನ್) ಗರ್ಭೀಣಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾವಿಗೆ, ಅದು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಸೇರು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಕುಡಿತಕ್ಕೆ, ಬಳಸುವ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ.)
 • ವಿಮಾರ್ಗಗಳು (ಹಿಂಭಾಗ , ಹೇಳಲಾರದಂತಹವು , ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳು , ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸು , ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಹೋಗು , ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗು )
 • ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ (ಗೋಲ್ಡಾಮಿಟ್ , ಡ್ಯಾಡ್ಗಮಿಟ್ , ಎಫಿಂಗ್ ಸಿ , ಫ್ರೀಕಿನ್ , ಬಿ-ಯಚ್ ,ಷೂಟ್ನೋಡಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ದೂಷಣೆಗಳು)
 • ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳುಅಥವಾ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಪದಗಳು (ಅಂತಹ ಸಣ್ಣವೇನಲ್ಲ "ದಪ್ಪ" ಎನ್ನುವ ಬದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ "ಸುಳ್ಳಾಡಿದ" ಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಮೋಸ ಮಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ for "ಮೋಸಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ"ಕ್ಕೆ ಬದಲು)
 • ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ...ಅವಳು ಹೊಲಸಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯನ್ನು "...ಅವಳು ಕೊಳಕಿ" ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ, ಬಲ-ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಎಂಬುದು "ಬಲ ಪಕ್ಷ"ಕ್ಕೆ)
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರುಗಳಾದ ಜಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ಲಿ "ಶಿಶ್ನ"ದ ಬದಲಿಗೆ, ಫ್ಯಾನಿ "ಯೋನಿ" ಗೆ(ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
 • ರೂಢಿಭಾಷೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಟ್ ಎಂದರೆ "ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್", ಲೇಯ್ಡ್ ಎಂದರೆ "ಸಂಭೋಗಿಸುವುದು" ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು

ಕೆಲವು ಉಕ್ತಿಗಳು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾನಿಗೊಂಡವನು ಎಂಬುದು ಅಂಧ ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸಲು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ. ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಳಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತಹವರೂ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸರಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಡದ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಬಹದಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಅಂಧ ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಯಹೂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಹೂದಿಗಳ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳ ಪ್ರಬಲ ಆರೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (20ನೆಯ ಶತಮಾನ[೭]ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಷೇಧಿತವಾಯಿತು); ಆದರೆ ಯಹೂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಹೂದಿವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳಿವೆ: ಕಟೂಕ್ತಿ , ಅಶುದ್ಧೋಕ್ತಿ , ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪದ . ಮೊದಲನೆಯುದು ಅಪಮಾನಕರ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವುದಾಗಬಹುದು, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದೇ ಅಪಮಾನಕರವಾಗುವಂತಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧೋರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವೆಂಬಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಉಗಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಲಂಬೋಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಳಸುಮಾತು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು - ದತ್ತ ಪದದ "ಸುತ್ತಲೂ ಮಾತನಾಡುವುದು", ಅದನ್ನು ಹೇಳದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಬಳಸುಮಾತುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ನಿಷೇಧಿತ ಪದದ(ಬೈಗುಳ ಪದದಂತಹ) ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧ ವಿರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಷೇಧ ವಿರೂಪಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪದಗಳು ಕುಖ್ಯಾತ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಚಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗುವ ಫಕ್ ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ ಎಂದು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ - ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಆಡುಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು - ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲು ಬೆರ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಅವಮಾನಕರ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು, ಬೆರ್ಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಬೆರ್ಕೆಲೀ ಹಂಟ್ ಎನ್ನುವುದರ ಹ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಂಟ್ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಜೋಡನೆಯೆಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ಗಳಾದ ಸೈನ್ಯದಂತಹವು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಮಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಟಸ್ಥ ಅಥವಾ ನಿರುಪದ್ರವಿಯಂತೆ ತೋರುವ ದ್ವಯಾರ್ಥವುಳ್ಳ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲುಷಿತತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸನ್ ಶೈನ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ (ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಘಟಕಗಳು)ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.[೮]

ಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ; ದ್ವಯಾರ್ಥ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಝಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ (ಗುರಿಯಾದುದನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವುದು) ಎಂದೂ, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ (ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಾನಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ-ಬಾಹಿರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಂದಲೇ ತೋಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳೆಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈರ್ (ಸ್ನೇಹಮಯ ಗುಂಡುಹಾರಿಸುವಿಕೆ) ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಆನ್ ಬ್ಲೂ (ನೀಲಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ) (BOBbing ) - "ತೋಟ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳು" ಎಂಬುದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.[೯]

ಕಾನೂನಿನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ/ಅನುಸರಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಷನ್ ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಷೆರೋಫ್, ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾರ್ಡನ್, ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಹೆಸರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡು ಎಂದು ನೀಡಿದ ಸಾವಿನ ಆದೇಶ (ಡೆತ್ ವಾರಂಟ್) ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಷನ್ ಎಂದರೆ ಇತರ ವಿಧದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯು.ಎಸ್. ಕಾನೂನಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಷನ್ ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕ ವಿತ್ತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾರಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ವಿಷ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಖೈದಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯೆನ್ನಬಹುದು.

ಗರ್ಭಪಾತ ದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಅಕಾಲಿಕ ಜನನ ಎಂದಿದ್ದು, ಆಗಬೇಕಾದುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿನ ಹುಟ್ಟು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪಡೆಯಿತು. "ಅಬೋರ್ಟ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಅಬೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು(ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು). ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಮೂಲ ಅರ್ಥದ ಸುತ್ತಲೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಗರ್ಭಪಾತ ವೇ ಪ್ರೇರಿತ ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ ಗರ್ಬಪಾತ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದರ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗರ್ಭಪಾತ , "ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ", ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು ತಟಸ್ಥವೆನಿಸುವ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೊಳಕುಗಳಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹವನ್ನು ಔಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರನಾಫ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರ್ಕಶತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು - ಇವು ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವರಣೆಯಾಗುವುದೇ ವಿನಹ ಹಾನಿಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯ ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತತೆಗಿಂತಲೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಾವರಹಿತ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು (ಮೊದಮೊದಲಿಗಂತೂ) ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿರುವುದು; ಅನಾನುಕೂಲತೆಯೆಂದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ.

"ತ್ಯಾಜ್ಯ" ಮತ್ತು "ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು" ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬೈಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ (ಉಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ), ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ (ಮರುಬಳಕೆ), ರೀಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ವಾಟರ್ (ಮರುಬಳಸುವ ನೀರು) ಮತ್ತು ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ (ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು) ಎಂಬ ಪದಪುಂಜಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತೈಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ತೈಲ-ಮಿಶ್ರಿತ ಕೊರೆಯುವ ಮಣ್ಣು ಸರಳವಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡು ಜೈವಿಕ ಹಂತದ ಕೊರೆಯುವ ಮಣ್ಣು ಎಂದಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಹಂತ ಎಂಬುದು "ತೈಲ"ಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ.


ಅಪವಿತ್ರವಾದುದರ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಧರ್ಮ. ವಿಸರ್ಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕಕ್ರಿಯೆ. ಅಪವಿತ್ರ ಪದಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮ್ಮತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು/ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೈರಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೇರು ಕೇಂದ್ರವೆಂದರೆ ಆ ವಿಧದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವ ಪ್ರೈಂ-ಟೈಂ ಟಿಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಪದ (ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು) ತಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ,ಆದ್ದರಿಂದ, ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡ್ಯಾಂಗ್, ಡಾರ್ನ್-ಇಟ್) ಅಜೀರ್ಣಕರವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು (ಅಥವಾ ಯುವಕರು) ಪುರುಷರ ಮುಷ್ಠಿಮೈಥುನಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾದ "ಬ್ಯಾಷಿಂಗ್ ದ ಬಿಷಪ್", "ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಲ್ಫಿನ್", "ಸ್ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಮ್" ಅಥವಾ "ಬ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಒನ್ ಔಟ್" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಸಹ್ಯಕರ ಪದಗಳಾದ ಪಿಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಟ್ ಬಳಕೆಗಳು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತವಾಗಬಹುದು(ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ)[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] (ಆದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಸುವುದು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ) ; ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಟೂ ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಬಹುದು ಬಹುತೇಕ ಲೈಂಗಿಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ತಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾದವೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅನುಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದೇವತೆಗಳ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಚರಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಬಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಡದವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು; ಈ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದಕ್ಕೂ, ಆಯ್ದ ಆಚರಣಕಾರರೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದವು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಇತರಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ.

ದೇವರು ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್, ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾದ ಗಾಷ್ ಮತ್ತು ಗೀ, ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನರು ದೇವನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲುಬಳಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವೃಥಾ ಶಪಥ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೂ ಸಹ ಟೆನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಾಹಿರವಾಗುತ್ತದೆ.

(ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 20)

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಯಹೂದಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಅಡೋನಾಯ್" ('ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ')ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಯಹೂದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅನುಚಿತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ "ಅಡೋನಾಯ್" ಪದದ ಬದಲು ತಕ್ಕುದಾದ "ಹಷೀಮ್" ಅರ್ಥಾತ್ "ಹೆಸರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. "ಅಡೋನಾಯ್" ಎಂಬ ಪದವು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಯಹೂದಿ ದೇವನ ಹೆಸರನ್ನು, יהוה ಅಥವಾ YHWH, ಹೀಬ್ರೂವಿನ ಟೆಟ್ರಾಗ್ರಾಮಾಷನ್, ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದರ ಮೂಲ ಉಚ್ಚಾರ ಹೇಗೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಜೆಹೋವಾ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಪಂಡಿತರು ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾಹ್ ವೆಹ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಹೂದಿಗಳು ದೇವನ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದಂತಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಟೋರಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಸೆಸ್ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಪೊದೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವನು ದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು, "ನೀನು ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ, "ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ". ಆದ್ದರಿಂದ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಯಹೂದಿಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಆಗದಂತಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ತರ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಉಚ್ಚರಿಸುವನೋ ಅವನೇ ದೇವನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ನರಕ, ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿ, ಮತ್ತು ಬೂತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿರಲೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೂತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಾದ ವಾಟ್ ದ ಡಿಕನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಇತರ ರೂಪಗಳು, ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಲ್ಲ, ಸೈತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಮನಗಾಣಬೇಕಾದ ಅಂಶ. 

ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯೂರಿನೇಟ್ (ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸು) ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕೇಟ್ (ಮಲ ವಿಸರ್ಜಿಸು) ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪದಗಳಾದ ಪಿಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಟ್ , ಗಳು ಅಸಭ್ಯವೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುಚಿತವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ;ರಾಜ ಜೇಮ್ಸ್ ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಈ ಭಾವನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. (ಇಸಾಯಿಯಾದಲ್ಲಿ 36:12 ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ).

ಮೆನ್ಯೂರ್ , ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ವಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವು, ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಕೈಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು" ಎಂದಿದೆ (ಲ್ಯಾಟಿನ್: ಮಾನುಸ್, ಮಾನುಸ್ — "ಕೈ"), ಭೂಮಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು. ಹಲವಾರು ಮೃಗಾಲಯಗಳು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಝೂ ಡೂ ಅಥವಾ ಝೂ ಪೂಪ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ,ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕೋಳಿಮರಿಯ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಸಹ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಕಾಕ್-ಎ-ಡೂಡಲ್ ಡೂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಬಾ ಬಾ ಡೂ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾದ BS , ಅಥವಾ ಬುಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಗಾಗ್ಗೆ ಬುಲ್ ಶಿಟ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಬುಲ್ ಶಿಟ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧ, ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ, ಅದರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾದ "ಸಗಣಿ" ಎಂದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಟೂಕ್ತಿ.)

ಜನರೊಡನೆ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಓಗೊಡಲು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಹಲವಾರು ಲಂಬೋಕ್ತಿಗಳು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಂದರೆ ಮೂಗಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗು ವುದು, ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು ವುದು (ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ), ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರು ವುದು ಅಥವಾ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸು ವುದು (ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಟೂಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು).

ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಎಂದರೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಟೇಕ್ ಎ ಲೀಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೂಢಿಗತ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಇತ್ತ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ತ ಕಟೂಕ್ತಿಗಳೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] 

ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೂಕ್ತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೀಗಳಿಕೆಯ ಪದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದರೂ, ಸೆನೋರಿಟೋ ಎಂಬ ಪದವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಲೈಂಗಿಕ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ ಪ್ಯುಡೆಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ αιδοίον (ಐಡೋಯಿಯಾನ್ ) ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಸೂಚಿ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ "ಲಜ್ಜೆಯ ವಸ್ತು"ವೆಂದು.

ಗ್ರಾಯಿನ್ , ಕ್ರಾಚ್ ಮತ್ತು ಲಾಯನ್ಸ್ ದೇಹದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜನನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿತ್ತವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಟ್ (ಮುಷ್ಠಿಮೈಥುನ) ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಿಂದ ಪಡೆದದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮಾನುಸ್ ಎಂದರೆ ಕೈಯೆಂದೂ, ಸ್ಟರ್ಬೇಟ್ ಎಂದರೆ ಕೆಡಿಸು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಸ್ ಬಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಷ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುದದ್ವಾರ ಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುದ ಸಂಭೋಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ.

ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಪದದಿಂದ ಪಡೆದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥವು "ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು" ಎಂದಿದ್ದಿತಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಈ ಉದ್ದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಬದಲಿವೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಜೋಕ್ ಗಳ ಕೇಂದ್ರವಸ್ತುವಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.

"ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪದಗಳು" ಪ್ರಾಯಶಃ ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಿಷ್ಟ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದ ಸಂಬಂಧದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು"ಹಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್" ಮೂಲಕ,ಒಲವಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವಂತನಾದರೆ "ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಔಟ್t", ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ "ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಸ್" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಮೊದಲನೆಯದರಿಂದ ಮೂರರವರೆಗಿನ "ಬೇಸ್ ಗಳು" ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದ್ದು ಪ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸಿಂಗ್ ನಿಂದ "ಪೆಟಿಂಗ್", ಈ ಪದವೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದರ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ, ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ "ಸ್ಕೋರಿಂಗ್" ಅಥವಾ "ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಂ" ಅರ್ಥಾತ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಬ್ಜವಾಗುತ್ತವೆ. "ಹಿಟಿಂಗ್ ಎ ಹೋಂ ರನ್" ಭೇಟಿಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಂಭೋಗ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ, "ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವೇಸ್" (ಹಾಗೂ "ಸ್ವಿಚ್-ಹಿಟಿಂಗ್") ಅಥವಾ "ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಟೀಂ" ಉಭಯಲಿಂಗಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಿಂಗಕಾಮವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು "ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್" ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೂತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹವಣಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು "ಸಲಕರಣೆ"ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; "ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳು" ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಿನ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, "ಗವುಸು" ಅಥವಾ "ಮಿಟ್" ಹೆಣ್ಣಿನ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.

ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರೇ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಕಾಂಡಂಗಳನ್ನು "ರಬ್ಬರ್ ಗಳು", "ಪದರಗಳು", "ಪ್ರಣಯ ಗವುಸುಗಳು", "ಡೈವಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಗಳು", "ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಗಳು", "ಜಾನೀಗಳು" (ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ) ಇತ್ಯಾದಿ. ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ "ಪಿಲ್" ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಮತ್ತು ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಾದ "ಪ್ಯಾಚ್", "ಸ್ಪಾಂಜ್", "ಶಾಟ್ ಗಳು", ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಟ್ಟಾಗುವಿಕೆಗೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು "ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಯುವವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೊಂದುವುದು", "ಚಿಂದಿ"ಯ ಮೇಲಿರುವುದು, "ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದು" (ಮೂಲತಃ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿಸಲು ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಹಾಸುಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನೇತುಹಾಕತ್ತಿದ್ದುದರ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ)[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು], ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇದು "ತಿಂಗಳ ಆ ಅವಧಿ", ಮನ್ಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು (ಐರಿಷ್) ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಡ್ ಲಾ ನಟನೆಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯು "ಹಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೈವೆಸಿ" ಎಂಬುವುದು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ 'ಸಂಗೀತ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು' ಇರುವವನು ಎಂಬುದು.

ಅತ್ತ, ಆನ್-ಏರ್ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು "ಸಭ್ಯ" ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯು.ಎಸ್. ನ ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ (FCC)ನವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. FCC ತನ್ನ ನಿಷೇಧಿತ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅಸಭ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಜಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಲಿನ್ ರ "ಸೆವೆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಆನ್ ಟಿವಿ"ಯು "ಇಂಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೊಲೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್" ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು, ಶ್ರಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ರೂಪಗಳೆರಡಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಭೋಗ ರೀತಿಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ,"ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೋಲ್ ವಾರ್ನಿಷ್ಡ್" ಮತ್ತು "ಈಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂನಾ ಟ್ಯಾಕೋ"ಗಳಂತಹ ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಈಗ ಸಭ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಬಾರದೆ ಹೀಗಳಿಕೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಟೂಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಟೂಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ, ವಿಶೇಷಣ, ನಾಮಪದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ "ಫಕ್" ಪದದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾರ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ದ ಬೂನ್ ಡಾಕ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಬಾಸ್ ಗಳ) ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ "ವೈವಿಧ್ಯತೆ"ಯು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ.

ಬೈಗುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ದೂಷಣಾ ಪದ" ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದಗಳನ್ನು, ಆ ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪದವಾದ ಮಾಲ್ಡಿಸಿಯಾನ್ , ಅರ್ಥಾತ್ "ಕಟು ನುಡಿ" ಅಥವಾ "ಕೆಟ್ಟ ಪದ"ವು, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಕೋಪದ ಸೂಚಕವಾಗಿ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೂಷಣಾ ಪದಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಟಾಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಡಿಝಿಯೋನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ, κατάρα "ಕಟು ನುಡಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಇದೆ, ύβρις ಇಂದ βρισιά, (ಹ್ಯುಬ್ರಿಸ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೂ ಸಹ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷತಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ), ಇದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಘೋಷಣೆಯೆಂದರೆ ಕರ್ಸಸ್ . ಏಕರೂಪಿಯಾದ "ಪೆರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನ್" ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರವು ಖಳನಾಯಕನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕವನನ್ನು ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿರಬಹುದು. ನಾಯಕನು ನಾಯಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಕಾರ್ಡ್, "ಕರ್ಸಸ್! ಮತ್ತೆ ಹಾಳಾಯಿತು!" ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ದೂಷಣಾ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದ.

ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ನುಡಿಗಟ್ಟಾದ "ಪಾರ್ಡನ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಚ್" ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೂಷಣಾಪದದ ಬದಲಿನ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.


ಎರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ ವೇಯವರ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾರ್ ಹೂಂ ದ ಬೆಲ್ ಟಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಓದುಗನ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ದೂಷಣಾ ಪದಗಳ ಬದಲು "ಮುದ್ರಿಸಲಾಗದಂತಹ" ಮತ್ತು "ಅಸಭ್ಯತೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ (ಪದಗಳ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗೊಂಡರೂ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದುದಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಮಿಂಗ್ ವೇ ಯವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಸಾವು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದು, ಸಾವು, ಹೂಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ. 'ಸಾವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕವಾಗಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ವಿಧದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿರಬಹುದು; "ಸಾವಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು" ದುರದೃಷ್ಟದ ಪರಮಾವಧಿಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ - ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹಲವಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ನಿಷೇದಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಬೇಗ ಮಾಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಹತ್ತಿರವಿದೆ . ಮರಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು , ಅಥವಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಅಗಲಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಕೆಟ್ಟನ್ನು ಒದೆ ಎಂಬುವುದು ಉಪದ್ರವರಿಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆಂದು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಕೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೇ ಬುಡವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಕೆಟ್ಟನ್ನು ಒದೆಯುವುದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು "ಡೆಡ್" ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಗಳು ಬಳಸುವ ಉಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಎಂದರೆ ವಿಷಯ ಸೂಚಿತವೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದ್ದೋ ಆಗಿದ್ದು, ದೇವನಿಂದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ದೇವನೊಂದಿಗಿರಲು ಹೋದರು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು (ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು) ಅಥವಾ, ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಸಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲ,ಅದು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು "ಪದವಿ ಹೊಂದಿದರು" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯಶರಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು ಅಥವಾ ದೇವನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಶರಣರು ನಂಬುವ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೃತದೇಹವು ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ - ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಟ, ಕೆಲವು ದೂಷಕ - ಹಾಗೂ ಕಟೂಕ್ತಿಗಳಾದ ಹುಳುವಿನ ಆಹಾರ , ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ಮಾಂಸ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಆಡುಭಾಷೆಯು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಶವವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಡಿಕೆ (ಅಥವಾ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗಿನ ಶವಾಗಾರದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು (ಎವೆಲಿನ್ ವಾ ಬರೆದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರತ (ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ಸ್) ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಶಿರೋನಾಮೆ) ಅಥವಾ ಅಗಲಿದ ಪ್ರಿಯರು ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. (ಅವರುಗಳೇ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ದುಃಖ ನಿವಾರಣವಿದರು ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.) ಅವರವರಲ್ಲೇ, ಶವಾಗಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕವರ್ಗದವರು ಶವವನ್ನು ಗಿರಾಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು "ದಿವಂಗತ ಜಾನ್ ಡೋ" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. "ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್" ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು "ನಿದ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಳ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ಹೂಳುವುದು" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ದುಃಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ಗಳು ಕುಟಿಲರು ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೂಕ್ತಿಗಳು ವರ್ಣರಂಜಿತತೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ತವರು ಸತ್ತರು , ಮುಂದೆ ಸರಿದರು , ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊದರು , ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರು , ಬಕೆಟ್ಟನ್ನು ಒದ್ದರು , ಧೂಳು ತಿಂದರು(ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದರು) , ಪಾಪ್ಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಗ್ಸ್ , ಅದನ್ನು ಗೂಟ ಮಾಡಿದರು , ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು , ತುದಿಗಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಮಾಡಿದರು , ತೋಟ ಕೊಂಡರು , ತಮ್ಮ ಚಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು , ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರು , ವಟರ್ ಎಂದರು , ಭೂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು (ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನುಡಿಗಟ್ಟು, cf. ಜೀಸಸ್ರ ಮರಣವನ್ನು ರಾಜ ಜೇಮ್ಸ್ ರವರ ಬೈಬಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿತವಾದಂತೆಮಾರ್ಕ್ 15:37), ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು , ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದರು , ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಹೋದರು, ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಹಗ್ಗದ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು (ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ ಫಿಯರ್ ರ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಿಂದ), ತೆರೆಯ ಕೆಳ ಅಂಚಿನತ್ತ ಓಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಣದ ಗಾಯನವೃಂದವನ್ನು ಸೇರಿದರು , ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು (ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದ ತಾಂತ್ರಿಕವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಳಸುವ ಕಟೂಕ್ತಿ). ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರು, ಡೈಸೀಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ , ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ , ಒಂದು ಕೊಳೆಯ ಚಿಕ್ಕನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ , ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆರು ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ನೂರಾರು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. (ಹಳೆಯ ಬರ್ಮಾ-ಷೇವ್ ಜಿಂಗಲ್: "ಇಫ್ ಡೈಸೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೈಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಕೀಪ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೋಸ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್!") ಎಡ್ವಿನ್ ಮ್ಯೂಯಿರ್ ರ 'ದ ಹಾರ್ಸಸ್' ನಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ವಿನಾಶಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ 'ದ ಸೆವೆನ್ ಡೇ ವಾರ್ ದಟ್ ಪುಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್.' 

ಮಾಂಟಿ ಪೈಥಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕಸ್ಸತ್ತ ಗಿಳಿಯ ಚಿತ್ರವು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಕಂಡವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಾನ್ ಕ್ಲೀಸ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ತ ಗಿಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಈ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು - ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, "ಪೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಜಾರ್ಡ್ಸ್"(ಅದು ನಾರ್ವೆಯ ಗಿಳಿಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ) - ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕನು ಗಿಳಿಯು ಸತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ , ಅದು ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾಮಗ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಳಸುತ್ತಾರಾದರೂ.

ಯೂಥೆನೇಸಿಯಾ (ದಯಾಮರಣ)ವೂ ಸಹ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು , ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು , ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬಹುದು , ಕಡೆಯ ಎರಡು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯನಿಂದ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಎರಡೂ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ನಾಥನ್ಸನ್ ರವರು "ಯೂಥೆನೇಸಿಯಾ" ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯೆಂದೂ, ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ಅದರ ಅರ್ಥ "ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾವು" ಎಂದೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಶಿಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವೂ ಅಲ್ಲ,ಆದರೆ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಭಾವರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಟರ್ಮಿನೇಟ್ (ಮುಗಿಸು), ವೆಟ್ ವರ್ಕ್ , ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್, ಟು ಡು ದೆಮ್ ಇನ್ , ಟು ಆಫ್ ಅಥವಾ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಮೇಲಾದರೂ ಕಟ್ ಲೂಸ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಎಂದರೆ "ಅವರತ್ತ ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು" ಎಂದರ್ಥ. ಕೊಲೆಗಾಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸುವ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟ್(ಹೊರಹಾಕು) , ವ್ಹಾಕ್(ಚಚ್ಚು) , ರಬ್ ಔಟ್(ಅಳಿಸಿಬಿಡು) , ಹಿಟ್ (ಹೊಡೆ) , ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎ ರೈಡ್(ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸವಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿ) , ಟು ಕಟ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ಟು ಸೈಝ್ (ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕತ್ತರಿಸು) , ಅಥವಾ "ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೂಟ್ಸ್ (ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಕು)", "ಸ್ಲೀಪ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಷಸ್ (ಮೀನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗು)" ಅಥವಾ "ಅವನನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕು", ಕಡೆಯ ಮೂರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆಗಳು ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಮುಳುಗಿಸುವುದರಿಂದ; ಕೊಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸರಳ "ಗುತ್ತಿಗೆ"ಯಾಗಬಹುದು, ಎಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿ ಕುಖ್ಯಾದ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಪದವಾದ Endlösung , ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ 'ಕಡೆಯ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತರ್ಜುಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪದವು ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದ್, ದಾರುಣವಾದ ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕೆಲವು ಕಟೂಕ್ತಿಗಳು, ವಿಶೇಷತಃ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹವು, ಇತರ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟೂಕ್ತಿಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ನಿಜ ಅರ್ಥವೂ ಕಟುವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂಬಂರೆ ಹೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು ಯೂ"(ನಿನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನಿನಗೇ ಕೊಡುವಂತಹುದು), "ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು", "ಟೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದ್ದು", "ಹುರಿದದ್ದು", "ಸುಟ್ಟದ್ದು", "ಕುಟ್ಟಿದ್ದು", "ಬ್ಯಾರೆಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ದು", "ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು" ಅಥವಾ ಇತರ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಸಮೀಪತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸೋಲನ್ನೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾತಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂತಹುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧನವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚೇರ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಕುರ್ಚಿ)ಯೂ ಸಹ "ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಿ" ಅಥವಾ "ಯೆಲ್ಲೋ ಮಾಮಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾರಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೇವಲ "ಸೂಜಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿದ್ದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ರೀತಯಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ(ವ್ಯಾಪಾರ ಕುದುರಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕ), ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನುಡಿಗಟ್ಟಾದ ತೀವ್ರ ಪೂರ್ವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸು ಎಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಯಿಸು ಎಂದರ್ಥ . ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ ತೀವ್ರ ವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸೋ ನೌ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಲ್ ಕರ್ಟ್ಝ್ ನ ಆಯೋಗವನ್ನು "ತೀವ್ರ ಪೂರ್ವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ" ಮುಗಿಸಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಾರ್ಡ್ ನಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಒಂದುಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾದ TWEP ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: "ಹಿ ವಾಸ್ TWEPed/TWEPped."(ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು)

ದ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಚೇರ್ಸ್ ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ; ಬೆಝೆಂಚಕ್ ಎಂಬ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಿಯು ತಮ್ಮ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸೌನ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವೋರೋಬಿಯಾನಿನೋವ್ ನನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಡಂಜನ್ ಸೀಜ್ ಎಂಬ ಕ್ರೀಡೆಯು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರೀಡೆಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮನ ಸೀಸ್ ದ ರೀಪರ್ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ,ಪ್ಯಾಚ್ ಆಡಮ್ಸ್ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ (ರಾಬಿನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್) ದೇವಸೂತನ ದಿರಿಸನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು, "ಟು ಡೈ" (ಸಾಯಲು) ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ, ಪ್ಯಾಚ್ "ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುದ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ಹೂಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ನನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಂಥ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಥೈಲ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಬಾನ್ ಗ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೆಂಗ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಮರಣ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಭೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಘಂಟೆಯ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯು ವ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೆಂಗ್ (ಭೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಘಂಟೆಯಿರುವ ದೇಗುಲ)ನ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೊದಲು, ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.


ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿರೋನಾಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪದವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ; ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಹನವಾದುದೆನಿಸುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ , ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ನನ್ನು CPA ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಹಲವಾರು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದರೂ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ ಮಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದದಿರುವುದು ನಿಜಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾನೀಟರ್ ನಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ನುವುದು, ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒರಸುವವನಿಗೆ 'ಪಾರದರ್ಶಕ-ಗೋಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ' ಎನ್ನುವ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಗಂಭೀರಕ್ಕಿಂತಲ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಜೋಕ್ ಆದ ತನ್ನ ಭಾವಮೈದನು ತಾನು "ಡೈಮಂಡ್ ಕಟರ್" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನೆಂಬುದು - ಯಾಂಕೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅವನ ಕಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಲ್ಲದ, ಜಾನೀಟರ್ ನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ ಎಂದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕನೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದು ಗೌರವ ನೀಡುವ ಪದಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಹ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೆಂದಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದಾಗ, ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಇಲಿ-ಹಿಡಿಯುವವನು" ಬದಲು "ಮೂಷಿಕ-ಅಧಿಕಾರಿ", ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ತೋಡುವವನಿಗೆ "ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ" ಎನ್ನುವುದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಧಾರವಾಹಿ ಯೆಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಂತಾದ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಕಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಇಲಿ-ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು "ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಯಾರ್ಥನುಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1984 ರ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ರ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ದ್ವಯಾರ್ಥನುಡಿಯು ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಧವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿರುಚಲು ಅಥವಾ ಮರೆಸಲು ರಚಿಸಿದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಂವಹನ ಹಳಿತಪ್ಪುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಯಾರ್ಥಕಕ್ಕೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಗ. ದ್ವಯಾರ್ಥಕಗಳು "ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು" ಎಂಬುದನ್ನು "ಗಾತ್ರ ತಗ್ಗಿಸುವುದು" ಅಥವಾ "ತಕ್ಕಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತರುವುದು" ಎಂಬ ಸರಳ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿಯೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಾದ "ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು" ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ "ವೆಟ್ ವರ್ಕ್" ಮತ್ತು "ನಾಶಗೊಳಿಸು" ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ "ಹೊರ ಹಾಕು (ಟೇಕ್ ಔಟ್)"ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಸಾಮೂಹಿ ಕೊಲೆಯನ್ನೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು: ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶತ್ರಗಳಂತೆ ಕಂಡವರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು; ನಾಝಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು ಉಭಯಾರ್ಥ-ರೂಪಿಯಾದ "ಯಹೂದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ" ಮತ್ತು "ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ" ಎಂದಾಯಿತು.

ಅಂತೆಯೇ, 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ "ನೈತಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು, ಈ ಪದದ ನೈಜ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದುದು ಎಂಬುದಷ್ಟೆ , ಆ ಜನಾಂಗದ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ವಿನಾಶವೆಂದಲ್ಲ(ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಕೆಲವರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ).


ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

 • ಸಂಗೀತದ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ , ಲೋಫರ್ (ಪಾದರಕ್ಷೆ) ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ , ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಭಿರುಚಿ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗದವ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪುರುಷ ಸಲಿಂಗಕಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ.
 • ಕಸಾಯಿಖಾನೆ , ವಧಾಗೃಹ ದ ಬದಲಾಗಿ.
 • ಮೊಲಗಳಂತೆ ಆಡುವುದು , ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು , ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ , ಚೀಕೀ ಸಮಯ , ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು , ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬೀಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್(/0}, ಅಥವಾ ಒಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಒಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದರ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು.
 • ವಯಸ್ಕರ ಮನೋರಂಜನೆ , ವಯಸ್ಕ ವಸ್ತುl , ಅಥವಾ ಶೃಂಗಾರಭರಿತ ಪದಗಳು ಅಶ್ಲೀವಸ್ತುವಿಷಯ ದ ಬದಲಿಗೆ.
 • ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್-ಸಂಬಂಧಿತ, ಒಂಟಿ-ಕಾರ್ ಅಪಘಾತ ಕುಡಿದ ಚಾಲಕ ನಿಗೆ.
 • ಕರುಳಿನ ಒತ್ತಡದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದರೆ ಹೂಸು
 • ಬಾತ್ ರೂಂ ಟಿಶ್ಯೂ , ಟಿ.ಪಿ. , ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎನ್ನುವುದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು (ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು)
 • ದೊಡ್ಡ , ಮೃದುರೋಮವುಳ್ಳ , "ದಪ್ಪ-ಮೂಳೆಗಳುಳ್ಲ", ಸಂಪೂರ್ಣ-ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ತೂಕ-ಹೆಚ್ಚಿದ (ಹೆವಿ-ಸೆಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳು ಡುಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬದಲು.
 • ರಾಸಾಯನಿ ಅವಲಂಬನೆ ಪದ ಮಾದಕವ್ಯಸನ ದ ಬದಲು (ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರೂ ಸಹ)
 • ಸಹ-ರೋಗವ್ಯಾಪನೆ for ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ (ರೋಗವ್ಯಾಪನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾಯಿಲೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ)
 • ಸೆರೆಮನೆ ಪದದ ಬದಲು ಸರಿಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ
 • ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಪದಗಳು ಜ್ಯಾನೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ (ಮೊದಲಿಗೆ ಅದೂ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ — ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ದ್ವಾರಪಾಲಕ . ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಪುರಾತನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಜಾನ್ ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.)
 • ಅನ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಬಲ ಎಂಬುದು ವಿಕಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ತ್ಯಜಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆಗೆತ ಕ್ಕೆ
 • ಉಭಯ-ರೊಗ ನಿರ್ಣಯಿತ ಎಂಬುದು ಮಾನಸಿಕ ಖಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದು ಎನ್ನಲು
 • ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದ ನೆರೆಹೊರೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ವಂಚಿತ ಪರಿಸರ ಎಂಬುದು ಘೆಟ್ಟೋ (ಬಡವರ ತಾಣ) ಅಥವಾ ಸ್ಲಂ(ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ) ಬದಲಿಗೆ
 • ಕಿರುಕುಳ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ರಮ [೧೦]
 • ದಂಡ ದ ಬದಲು ಶುಲ್ಕ
 • ನೋವು ಅನುಭವಿಸದಿರುವಿಕೆ (ಮತ್ತು ಡಝನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇತರ) ಎಂಬುದು ಕುಡುಕ ಬದಲಿಗೆ
 • ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬುದು ಇಂಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಿಗೆ
 • ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲು ಒತ್ತಡ , ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ , ಶಾಂತಿ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸೆಣಸಾಟ
 • ಕ್ರೀಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಜೂಜು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಲಿಂಗ ಮರು ಅನ್ಚಯಿಕೆ ಎಂಬುದು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಜೆಂಟಲ್ ಮನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬುದು ಗೋ-ಗೋ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಕುಡಿತ ಅಥವಾ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ದರ ಬದಲಿಗೆ
 • ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಧಿತ ಎಂಬುದು ಒಡ್ಡು ಬದಲಿಗೆ
 • ಹೇಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಮೆ (ಅಮೆರಿಕದ ಪದ) ರಕ್ತಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ ("ತೀವ್ರ ಹೆಮೆ ನಷ್ಟ").
 • ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟನು ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಮಟ್ಟ ವಿಫಲ ನಾದುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಹಂತವನ್ನು ಫ್ಲಂಕ್(ಅನುತ್ತೀರ್ಣ) ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ
 • ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ-ಸಲಹೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿತ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲತೆ ಗೆ, ಇದು ದುರ್ಬಲ ಮನದ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿತ್ತು , ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಫ್ ವಿಟ್ (ಅರ್ಧಬುದ್ಧಿ) ಎಂಬುದರ ನಂತರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
 • ಜಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬದಲಿಗೆ
 • ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್ ಎಂಬುದು ಯುವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ ಷೋಯಿಂಗ್ ಎಂಬುದರ ಬದಲು
 • ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದು ಘೋಷಿತ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಬದಲಿಗೆ
 • ಪಕ್ವ ಅಥವಾ ಬೀನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬುದು ವೃದ್ಧ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಬದಲಿಗೆ
 • ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬುದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಿಗೆ
 • ತಪ್ಪುಮಾತು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಬದಲು.
 • ಉತ್ತೇಜನ ಎಂಬುದು ಲಂಚ ಬದಲಿಗೆ
 • ಒಡನಾಡಿಗಳ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿನೋಡುವುದು ಎಂಬುವುದು ಮೋಸ ಮಢುವುದು ಬದಲಿಗೆ
 • ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಕಿರುಕುಳ ಬದಲಿಗೆ
 • ಮುಂಚೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಮೊದಲು-ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಸಹ, ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ ಗಳು ಬದಲಿಗೆ
 • ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭ್ರೂಣ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ (ಭ್ರೂಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಅಬಾರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ))
 • ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿತ ಎಂಬುದು ದಡ್ಡ ಬದಲು
 • ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ ಎಂಬುದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ( ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಂಬ ಪದವೇ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು)
 • ಕ್ಷೇಮಕರ ಹಳ್ಳತುಂಬುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಸ ಬಿಸಾಕುವ ಜಾಗ ಬದಲಿಗೆ(ಮತ್ತು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಸ ಬಿಸಾಕುವ ಜಾಗವು ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾಣ ), ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂದು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಕ್ಷೇಮವರ್ಧನ ನೌಕರ (ಅಥವಾ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ಷೇಮವರ್ಧನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇಮವರ್ಧನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ), ಅಥವಾ ಗಾರ್ಬಾಲಜಿಸ್ಟ್ , ಎಂಬುದು ತೊಟ್ಟಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕಸದ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲಿಗೆ
 • ತಿನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವವರು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ
 • ದಾವೆ ಹೂಡುವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ದೊಡ್ಡ C ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೂಚಕವಾಗಿ(ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "c.a." ಅಥವಾ "ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ"/"ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಮ", "ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ" ಎಂಬುದು "ಟ್ಯೂಮರ್" (ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬದಲಾಗಿ)); ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದರ ಡಚ್ ಪದ ಕಟು ನುಡಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹುದು.
 • ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಬುದು ನಾರ್ದ್ರನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ , ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಐರಿಷ್ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವೆಂದೂ, ಹಾಗಾಗಿ ದೂಷಣಾ ಉಕ್ತಿಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಐರಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವುದು (ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ) ಎನ್ನುವುದು ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬದಲು
 • ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದುದು ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವನಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟವನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬದಲು
 • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಚಿತವಾದುದು ಎನ್ನುವುದು ಭಾರಿ ತೂಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಲಂಬತೆ-ಸ್ಪರ್ಧಿತ ವು ಕುಳ್ಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
 • ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬದಲಿಗೆ
 • ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಶೂಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಹೆಣ್ಣು ಬದಲಿಗೆ

ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇತರ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದುವಾಗಿರಬಹುದು; ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯು ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಅರ್ಥಹೀನವೆನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಕ್ರೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ವರ್ತುಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ಅಧರೆ ಇತರ ವರ್ತುಲಗಳಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಬರ್ಬರ ಭಾಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ, ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರಂಕನ್ ಸೇಯ್ಲರ್ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮುದ್ರ ಶ್ಯಾಂಟಿ (ಶಾಂತಿ) ಯ "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನೂ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹಾಕು" ಎಂಬ ಸಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕುಡಿದದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನವೆಂದು ಸಮುದ್ರಯಾನ-ನಿರತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಸಾಲು ತೋರಿದರೂ, "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಮಗಳು" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನಾವಿಕರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು (ಅದೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಧದ ಚಾವಟಿಯ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು).

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೂ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೇಡರ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆನಡಾಆಂಟಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ "ವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ"ಯನ್ನು "ತಲುಪಲಾಗುವಂತಹ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲರು ಪರವಾನಗಿ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.[೧೧]

ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅನಿಮೇಷನ್ ನಿಂದಾದ ಷಾರ್ಟ್ ಆದ ಇಟ್ಡ್ ಗ್ರಿಂಚ್ ನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ (ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯೂಸ್), ಒಂದು ಮಗುವು ಯೂಫೆಮಿಸಂ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ,ಇಲ್ಲಿ ಯೂಫೆಮಿಸಂ ಅನ್ನು ಔಟ್ ಹೌಸ್ (ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ)ಗೆ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ ಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯುತ "ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿ"ಯ ಬಳಕೆಯು ಹೂ ಈಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಉಲ್ಫ್? ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯು, ಫಮಾರ್ಥಾ, ವಿಲ್ ಯೂ ಷೋ ಹರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೀಪ್ ದ , ಉಹ್, ಯೂಫೆಮಿಸಂ?" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದು 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹೇಳಬಾರದಂತಹವು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಂಡರ್ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆಶುವಿನಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಹೂಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇ? ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಇಫ್ ಯೂ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್' ಎಂಬ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಕ್ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Wiktionarycat

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಯೂಫೆಮಿಸಂ ವೆಬ್ ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಿಘಂಟು .
 2. ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ — ಡೆತ್ ಇನ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .
 3. ಡೈಯೆನ್, ಐಸಿಡೋರ್, ಎ.ಟಿ. ಜೇಮ್ಸ್ & ಜೆ.ಡಬ್ಳ್ಯೂ. ಎಲ್. ಕೋಲ್. 1967. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ರಿಟೆಂಷನ್ ರೇಟ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 43/1: 150-171.
 4. ಗೌಲ್ಡ್, ಎಸ್.ಜೆ., ದ ಮಿಸ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ , ಡಬ್ಳ್ಯೂ.ಡಬ್ಳ್ಯೂ. ನಾರ್ಟನ್ & ಕಂಪನಿ, ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್, 1996, ಪುಟಗಳು 188-189.
 5. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಡೆಫೆನೆಷನ್ ಆಫ್ "ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್" ವಯಾ answers.com Archived 2006-11-29 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ..
 6. ಜಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಲಿನ್, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲೀ ವರ್ಡ್ಸ್ , Track 14 on ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ: ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನ 14ನೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್/ವಿಯಾ ಆಡಿಯೋ ಸಿಡಿ, 1990.
 7. http://www.google.com/explanation.html; http://www.jewishworldreview.com/cols/jonah081500.asp
 8. McCool, W.C. (1957-02-06). "Return of Rongelapese to their Home Island — Note by the Secretary" (PDF). United States Atomic Energy Commission. Archived from the original (PDF) on 2007-09-25. Retrieved 2007-11-07. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help).
 9. Snopes.com, "ಬೈ ಸ ಫಾರ್ಮ್".
 10. ನಾರ್ಡ್ ಕ್ವಿಸ್ಟ್, ರಿಚರ್ಡ್. ಯೂಫೆಮಿಸಂ - ಡೆಫೆನೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಫೆಮಿಸಂ About.com
 11. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2010-08-04. Retrieved 2010-06-30.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]