ಪುರಾಣಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಲೇಖನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ದಂತಕಥೆಗಳ ಸಮೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವು ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ

ಪುರಾಣಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾದ ರಹಸ್ಯ,ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪುರಾಣವೆಂದೂ, ಉಪ ಪುರಾಣವೆಂದೂ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ೧೮. ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಮಾಣ (೩೨ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಹೆಸರು.)

೧೮ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಮದ್ವಯಂ ಭದ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರತ್ರಯಂ ವಚತುಷ್ಟಯಂ|

ಅ ನಾ ಪ ಲಿಂ ಗ ಕೂ ಸ್ಕಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ||[೧]

ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರಾಣದ ಹೆಸರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ೧೪೦೦೦
೦೨ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ೯೦೦೦
೦೩ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ೧೮೦೦೦
೦೪ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ೧೪೫೦೦
೦೫ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ೧೦೦೦೦
೦೬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ೧೨೦೦೦
೦೭ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ೧೮೦೦೦
೦೮ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ೨೩೦೦೦
೦೯ ವರಾಹ ಪುರಾಣ ೨೪೦೦೦
೧೦ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ೧೦೦೦೦
೧೧ ವಾಯು ಪುರಾಣ ೨೪೦೦೦
೧೨ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ೧೦೫೦೦
೧೩ ನಾರದ ಪುರಾಣ ೨೫೦೦೦
೧೪ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ೫೫೦೦೦
೧೫ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ೧೧೦೦೦
೧೬ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ೧೯೦೦೦
೧೭ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ೧೭೦೦೦
೧೮ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ೮೦೧೦೦

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. https://kn.wikisource.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%88%E0%B2%B8%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%81_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B2%AF_%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%95%E0%B3%8B%E0%B2%B6/%E0%B2%85%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%B6%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%A3%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುರಾಣಗಳು&oldid=858129" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ