ಪುರಾಣಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಈ ಲೇಖನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ದಂತಕಥೆಗಳ ಸಮೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವು ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ

ಪುರಾಣಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಇವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾದ ರಹಸ್ಯ,ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪುರಾಣವೆಂದೂ, ಉಪ ಪುರಾಣವೆಂದೂ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ೧೮. ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಮಾಣ (೩೨ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಹೆಸರು.)

೧೮ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರಾಣದ ಹೆಸರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೦೧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ೧೦೦೦೦
೦೨ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ೫೫೦೦೦
೦೩ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ೨೩೦೦೦
೦೪ ವಾಯು ಪುರಾಣ
೦೫ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ೧೮೦೦೦
೦೬ ನಾರದ ಪುರಾಣ ೨೫೦೦೦
೦೭ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ೯೦೦೦
೦೮ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ೧೦೫೦೦
೦೯ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ೧೪೫೦೦
೧೦ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ೧೮೦೦೦
೧೧ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ೧೧೦೦೦
೧೨ ವರಾಹ ಪುರಾಣ ೨೪೦೦೦
೧೩ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ೮೦೧೦೦
೧೪ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ೧೦೦೦೦
೧೫ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ೧೭೦೦೦
೧೬ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ೧೪೦೦೦
೧೭ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ೧೯೦೦೦
೧೮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ೧೨೦೦೦

ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುರಾಣಗಳು&oldid=327626" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ