ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search


ಎಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಟೊ ಸೋಶಿಯಲ್

ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯವು, ಯುಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. [೧] ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಆದರೆ ಮುಂಚಿನ ಬೌದ್ಧ ೨ನೇ ಶತಮಾನ ಬಿ.ಸಿ. ಪಠ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಮಹಾವಸ್ತು. [೨] ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೌನವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟು, ರಾಜ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು (ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು), ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿನಿಮಯ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ (ಡು ಕಾಂಟ್ರಾಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಔ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಡು ಡ್ರೋಯಿಟ್ ಪೊಲಿಟೀಕ್) ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ವೇಸ್ ರೂಸೋ ಮೂಲಕ ೧೭೬೨ ಪುಸ್ತಕದ ಸಣ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ. [೧]

ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆದರೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಾಗ, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ವಿರಕ್ತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದ ಮಧ್ಯ ೧೭, ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ "ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗೈರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. [೩] ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರಂಭದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹುಡುಕುವುದು.

ಹ್ಯೂಗೋ ಗ್ರೋಶ್ಯಸ್ (೧೬೨೫), ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ (೧೬೫೧), ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಪುಫ಼ೆಂದರ್ಡೊಫ಼್ (೧೬೭೩), ಜಾನ್ ಲಾಕ್ (೧೬೮೯), ಜೀನ್ ಜಾಕ್ವೇಸ್ ರೂಸೋ (೧೭೬೨), ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಕಂಟ್ (೧೭೯೭) ೧೭ ಮತ್ತು ೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇರಿವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಗ್ರೋಶ್ಯಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾನವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು; ಹಾಬ್ಸ್ ಮಾನವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು (ಎಂಬುದನ್ನು 'ಮೊನಾರ್ಕಿಯಲ್' ಸಂಸದೀಯ); ಪುಫ಼ೆಂದರ್ಡೊಫ಼್ ಯುದ್ಧಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹಾಬ್ಸ್ ರ ಸಮೀಕರಣದ ವಿವಾದ. [೪] ಲಾಕ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಯಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಪರಭಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು; ಮತ್ತು ರೂಸೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ (ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತ) ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೊಕಿಯನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಘೋಷಣೆಯ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತತ್ತ್ವ, ಹೆಗೆಲೆನಿಸಿಯಂ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಪರವಾಗಿ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ. [೨]

ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ "ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು" ರಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಜೀವನದ "ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳಪೆ, ಅಸಹ್ಯ, ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ 'ವಾದುದಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ "ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕನ್ನು" ಹೀಗಾಗಿ ಲೂಟಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಯಮಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು, ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; (ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವಿಚಿತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ) ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ "ಎಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ" ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪರಸ್ಪರ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಸಭೆಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಳಪಡುವ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಭದ್ರತೆ.

ರಾಜನ ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶ ಬಂದರೂ, ಹಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭಯಾನಕ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಡಿತು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಜಾಕ್ವೇಸ್ ರೂಸೋ ನಾವು ಇತರರ ಹಕ್ಕು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಧಾನಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎಂಬುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವರ ಭಾಗದ ಪೂರೈಸಲು ಕೇವಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಲಾಭ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಹಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ (ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ) ನಾಗರಿಕರು ಇದು ಗುಂಪುಗುಳಿತನವು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಶಾಂತಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ (ಲಾಕ್) ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಹಿಂಸೆ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಬಾಧ್ಯತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು (ರೂಸೋ ರಲ್ಲಿ "ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚ್ಚೆಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ II ಪ್ಲೇಟೋ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗ್ಲೌಕಾನ್ ಒಡ್ಡಿದ ಇದೆ.

ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ರ ಲೆವಿಯಾಥನ್

ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ರ ಲೆವಿಯಾಥನ್ (೧೬೫೧)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿವರವಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ (೧೫೮೮-೧೬೭೯) ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕೃತಿರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಾಮಾಜಿಕ', ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ "ಕಳಪೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಸಹ್ಯ, ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ "ವಾದುದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು. ಲೈಫ್ (ನ್ಯಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ) 'ಅನಾರ್ಕಿಕ್' ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೌಕರರನ್ನು ಅರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾಜಿಕ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. [೩]

ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಇತರರು ಮೇಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಸಂಭವ' (ಉದಾ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಅದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನ / ಅವಳ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ) ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು, ಕಾನೂನುಗಳು ರಚಿಸುವ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಯು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು. ಮಾನವ ಜೀವನ"ಎಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ" ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ನ್ಯಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ) ಸಹ ಅನಾರ್ಕಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಪವನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭವ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ (ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಲ) ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ತಲುಪಿದೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಾಬ್ಸ್ 'ಕೆಲಸ ಇಹೆಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೆಂತೊ.

ಉಲ್ಲೇಖನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2015-12-12. Retrieved 2016-01-15.
  2. http://www.iep.utm.edu/soc-cont/
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract