ಸದಸ್ಯ:Sam.ebenezer/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಜಾಲಬಂಧಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನೇಕಬಾರಿ ರೀಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಹಣದ ಠೇವಣೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಾಲ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು:

೧. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಖಾತೆಗಳು. ೨. ಸಾಲಗಳು. ೩. ಅಡಮಾನಗಳು. ೪. ಪಾವತಿಗಳು.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯಪಡಿಸಿವೆ.

Bank Mandiri ATM, Museum Bank Mandiri, Dec. 2012 (3)

ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಲಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

೧. ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸೇವೆ. ೨. ಹಣ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ೩. ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ೪. ಬಡ್ಡಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ. ೪. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ(ಸಿ ಆರ್ ಎಮ್) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ೫. ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ೬. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಕಿಯ ಮಾನದಂಡ, ಮುಂತಾದ ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವುದು. ೭. ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ೮. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಇದೆ; ಸಗಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾಪಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು, ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉದಾಹರಣೆ: ಇನ್ಫೋಸಿಸಿನ ಫಿನಾಕಲೆ, ನ್ಯೂಚ್ಲಿಯಸಿನ ಫಿನ್ ವನ್ ಮತ್ತು ಒರಾಕಲಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಚ್ಯೂಬ್ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ.


ಇತಿಹಾಸ:

ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಗಮನದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

೧೯೭೦ರ ಮೊದಲು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ವರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯ ಸರ್ವರಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸೆಂಟರಿನ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ೩೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮನವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ "ಚೆನ್ಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಯಲ್-ಟಯ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇನ್ಜ್" ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗಳು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ನೀಡುತ್ತದೆ.


ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲಗಳು:

೧. ಸೀಮಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ೨. ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರು, ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ೩. ಎಟಿಎಂ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ. ೪. ಎಂಐಎಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿ. ೫. ಶಾಖೆಯ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ೧೫-೨೦%ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ೬. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ೭. ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಮಾಹೈತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ೮. ನೀತಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಅನುಷ್ಠಾನ. ೯. ಸುಧಾರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ವೆಚ್ಚೆದ ಕಡಿತ ಹಾಗು ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ೧೦. ನವೀನ , ಜಾಗೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಶಾಖೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಬಲದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ೧೧. ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ. ೧೨. ಇತರ ಹಣಕಾಸುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ತ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ೧೩. ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪರ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡ ಕಡಿತ, ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ವೇಗದ ಹೆಚ್ಚಳ.


ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:

೧. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ. ೨. ಗಣಕಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಳಿಯಬಹುದು. ೩. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಗಹುದು.


ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು:

ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷತೆ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೋರಿಕೆಗಳ್ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿನ ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೃದ್ಧಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು: ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ, ಗ್ರಾಹಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸಾತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ, ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಆಧರಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರಗೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಖರ್ಚು ಸೇವಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪೋಷಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾಗಿರುವ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟುಗಾರರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸು. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಇವೆ. ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್( ಉದಾ: ಟಿಸಿಎಸ್, ಡೆಲ್ಲ್, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್) ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಯೊಜಕರು(ಎಚ್ ಪಿ, ಮೈಂಡ್ಮಿಲ್ಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಇವೆ.


ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

೧. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಚಯ.

೨. ಬೇಡವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.

LAS REDES CONECTAN AL MUNDO

೩. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ. ೪. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ೫. ಗರಿಷ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾಭಗಳು:

೧. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅನನ್ಯಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ. ೨. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು. ೩. ಮಾಲಿಕತ್ವ ಕೆಳ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ(ಟಿ ಸಿ ಒ).


ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು:

೧. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ.

Screenshot eBanking bei der Frankfurter Volksbank

೨. ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್/ ಎನ್ ಈ ಎಫ್ ಟಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ೩. ಅನೇಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಲ್.


ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

೧. ಚಾಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು. ೨. ನಗದು ಸಾಲ/ ಮೀರಿ ಹಣ ತೆಗೆತ. ೩. ಸಹಿ ಮತ್ತು ಪೋಟೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ೪. ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳು. ೫. ಸ್ಥಿರ / ಮರುಕಳಿಸುವ / ಡೈಲಿ / ಸ್ವೀಪ್ ಠೇವಣಿಗಳು. ೬. ವಾರ್ಷಿಕ/ ಮಾಸಿಕ/ ತೈಮಾಸಿಕ/ ಅರ್ಧ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಠೇವಣಿಗಳು. ೭. ಅವಧಿ ಸಾಲಗಳು. ೮. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ, ಪಿಎಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಸಿಸಿ. ೯. ಅಪರಾಧಿ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ೧೦. ತೆರವುಗೊಳಿಸು. ೧೧. ಒಳಗಣ/ ಹೊರಗಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. ೧೨. ಇತರೆ (ವರದಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ)ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

೧. ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡದ ಎಓಜಿನ್. ೩. ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿತಾರಣಾ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಂ ಸ್ವರೂಪಗಳು.


ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

<reference/>[೧] [೨] [೩]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Core_banking
  2. http://searchcio.techtarget.in/definition/core-banking-system
  3. http://jjit.net/static/advantages.asp