ಸದಸ್ಯ:Priya S John/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಸ್ನಾಯು

ಸ್ನಾಯು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶ. ಮಾಯಸೈನ್ ಸ್ನಾಯು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಚೆಗೆ ಜಾರುವ ಆಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಸಿನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಜೀವಕೋಶದ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಆಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸ್ನಾಯು ಸಂಕೋಚನವನ್ನುಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲ ಹಾಗೂ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.ಸ್ನಾಯುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಣೆ ಮಾನವ ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ೦ತರಿಕ ಅ೦ಗಗಳ ಚಲನೆಗಳು.ಚಲನೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಮತೊ೦ದು ಕ್ರಿಯೆ, ದೇಹದ ಒಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆ. ಮಾನವ ದೇಹದ ತೂಕ ಸುಮಾರು ೪೦-೫೦% ಸ್ನಾಯುಗಲು ಒದಗಿಸಿದೆ.

    ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನವಲನಗಳು, ಚಟುನಟಿಕೆಗಳು ನಿಯ೦ತ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿ೦ಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.ಸ್ನಾಯುಗಳು ಉದ್ರೇಕಶೀಲತೆ,ವಿಸ್ತರಣೀಯತೆ,ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಶ ಎ೦ಬ ಗುಣಗಲನ್ನು ಹೊ೦ದಿವೆ.ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ೬೦೦ಕಿನ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾಯುಗಳಿವೆ.ಅನೇಕ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಮ್ಮ ಅ೦ಗರಚನ ಪ್ರದೇಶದಿ೦ದ ಪಡಯುತ್ತದೆ.ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗೆಗಳಿ೦ದ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.ಭುಜದ ಹುಳು, ಭುಜದ ಜಂಟಿ, ತೋಳು, ಮೊಣಕೈ ,ಮಂಡಿ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಪಾದ, ಹಿಪ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೋಣಿ ಕುಹರ ಮತ್ತು ಮು೦ತಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಿದೆ.

ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ.ಆಸ್ಥಿಪ೦ಜರ ಸ್ನಾಯು,ಮೆದು ಸ್ನಾಯು,ಹ್ರುದಯ ಸ್ನಾಯು. ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ಛ್ಹಿಕ ಎ೦ದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ರದಯ,ಜೀರ್ಣಾ೦ಗ ಅ೦ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.ಆಮ್ಲಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಡಿನೊಸಿನ್ ಟ್ರಿಫಾಸ್ಪೀಟ್ (ಎ.ಟ್.ಪಿ) ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಮಾಯಸಿನ್ನ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.ಆಸ್ಥಿಪ೦ಜರ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಫ಼ೈಬರ್ಗಳು ಎ೦ದು ವಿ೦ಗಡಿಸಬಹುದು.ಒ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾವು ೨೦೦ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಗಳ ಸ್ನಾಯು ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊ೦ದಿದೆ.ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸ್ನಾಯು ಕೆಲಸ ಎಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ನಾಯು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ.ಚ್ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮದ್ಯಮ ಕಿವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುತ್ತದೆ.

    ಒಬ್ಬ ಸರಾಸರಿ ಪುರುಷ ಆಸ್ಥಿಪ೦ಜರ ಸ್ನಾಯು ೪೨% ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಹೆಣ್ಣು ೩೬% ಆಸ್ಥಿಪ೦ಜರ ಸ್ನಾಯುವಿನಿ೦ದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಆಸ್ಥಿಪ೦ಜರ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳಾದರೆ,ಮೆದು ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಹ್ರುದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅನೈಚ್ಛ್ಹಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳು.ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉಸಿರಾಟ ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಗುತ್ತಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.ಆಸ್ಥಿಪ೦ಜರ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭ೦ಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊ೦ಡಿವೆ.ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ನಾಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಮೆದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಾ೦ಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಗಳನ್ನು ಲೈ೦ಗಿಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಮಾನವ ದೇಹದ ತೂಕದ ಸುಮಾರು ೪೦-೫೦% ಸ್ನಾಯುಗಲು ಒದಗಿಸಿದೆ.ಸ್ನಾಯುಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನವಲನಗಳು, ಚಟುನಟಿಕೆಗಳು ನಿಯ೦ತ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿ೦ಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.ಸ್ನಾಯುಗಲು ಉದ್ರೇಕಶೀಲತೆ,ವಿಸ್ತರಣೀಯತೆ,ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಶ ಎ೦ಬ ಗುಣಗಲನ್ನು ಹೊ೦ದಿವೆ. ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ನಾಯುವಿನ ತಂತುಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅಣುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶದ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆ ದೇಹದ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹದ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತದೆ.

[೧] [೨]

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle#Health
 2. http://www.innerbody.com/image/musfov.html