ಘನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಸ್ಪಟಿಕೀಯ ಘನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿ.

ಘನ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನಿಲ,ದ್ರವ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗುಣದಿಂದ ನಿಯತ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಇವುಗಳ ಘಟಕಗಳಾದ ಅಣುಗಳ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಗಳ ಸ್ಥಾನಾಂತರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಪಿಸಬಲ್ಲವು.ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಘನಗಳು ಸ್ಪಟಿಕೀಯವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಸ್ಪಟಿಕೀಯ. ಸ್ಪಟಿಕೀಯ ಘನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಸ್ಪಟಿಕೀಯ ಘನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ್ರವಬಿಂದುಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವು ದ್ರವ ಸದೃಶ ಗುಣ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.


"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಘನ&oldid=645670" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ