ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಒಂದು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಸಂಜೆಬೆಳಕನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ).
ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದ ಕಡೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಕೆಂಪು), ಅದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಬಿಳಿ).
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಭೂಮಿಯ ಋತುಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು.ಬಲಗಡೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಭೂಮಿಯ ಋತುಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು.ಎಡಗಡೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ: ಜೂನ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ.
0° ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಚಾಪ (ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ)
20° ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಚಾಪ
50° ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಚಾಪ
70° ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಚಾಪ
90° ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಚಾಪ (ಧ್ರುವ)

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲದಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವೂ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗವು ಸಂಭವಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. "ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ನ aequus (ಸಮನಾದ) ಮತ್ತು nox (ರಾತ್ರಿ) ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸುತ್ತ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಸಮನಾದ ದೀರ್ಘತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖೆಗಳು /0} +L ಮತ್ತು -L ದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಗಳು ಸಮಾನ ದೀರ್ಘತೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ಒಂದು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪ್ರಭಾವವಲಯದ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ (ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರು) ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಛೇದನದ ತುದಿಗಳು ಸಮರಾತ್ರಿಹಗಲಿನ ಖಚಿತವಾದ ಬಿಂದು ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ: ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಬಿಂದು . ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಮರಾತ್ರಿಹಗಲಿನ ಖಚಿತವಾದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಎರಡು ಪೋರ್ತಿ ದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ), ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು ಮಾರ್ಚ್ 20/21 ಮತ್ತು ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22/23 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಸರುಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ : ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರುಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ (ver = spring and autumnus = autumn ) ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವಾಗಿವೆ.
 • ಮಾರ್ಚ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ ಇದು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದು ಶರತ್ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ - ಇದು ಉತ್ತರಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿರುದ್ಧದ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ).
 • ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ : ಹೆಸರುಗಳು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಗೋಚರ ಚಲನೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
 • ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಬಿಂದು ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಗೋಳದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ (ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಋತುಕಾಲಿಕ ಲಕ್ಷಣವು ಉತ್ತರಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದ್ದಾಗಿದೆ).
 • ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲಿನ ಬಿಂದು (ಅಥವಾ ಸಿಯುಎಸ್‌ಪಿ ) ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಗಳು ನಾವಿಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುನ ಖಗೋಳ ಪಂಚಾಂಗ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಮೇಷರಾಶಿಯ ಮೊದಲಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಂತೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕೇತಗಳು ವಾಸ್ತವವಾದ ತಾರಾಪುಂಜಗಳ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಯ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ತಾರಾಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಸಮವಾದ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ದೀರ್ಘತೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಮವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲುಗಳು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶಬ್ದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ aequus (ಸಮನಾದ) ಮತ್ತು nox (ರಾತ್ರಿ) ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೆಲವನ್ನು ತಾಕುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಬಿಂದುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಡಲದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಅಂಚು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ವಾತಾವರಣವು ಬೆಳಕನ್ನು ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಚಾಚಿರುವ ಭಾಗವು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಇದರ ಕಿರಣಗಳು ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ದಾಟಿ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ/ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಪ ಅರೆ-ವ್ಯಾಸವು (ಗೋಚರವಾಗುವ ಅರ್ಧವ್ಯಾಸ (ತ್ರಿಜ್ಯ)) ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಧಿಯ 16 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಿಕೆಯು ಪರಿಧಿಯ 34 ನಿಮಿಷಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಗೋಚರ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಇದರ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಕೆಳಗಿನ ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಿಕೆಯ 50 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ದವಾದ ಸಮತಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಗೋಳದ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಛೇದನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನು ರಾತ್ರಿಗಿಂತ 14 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಹಗಲನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಮಾನತೆಯು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿಮಿಷಗಳ ದೀರ್ಘತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಋತುಕಾಲಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಬದಿಯ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯು 12 ತಾಸುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ (ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶ), ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್ ಇದು ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಋತುಗಳ ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ಅವಲೋಕನಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭೂಮಿಯ ಋತುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿಲ್ಲದ ಭ್ರಮಣದ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯು ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮತಲದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 23.44° ಕೋನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಈ ವಾಲುವಿಕೆಯು ಅಕ್ಷೀಯ ವಾಲುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವರ್ಷದ ಅರ್ಧಭಾಗಕ್ಕೆ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಿಂದ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ), ಉತ್ತರಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧವು ಸುಮಾರು ಜೂನ್ 21 ರವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧವು ಈ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಖಗೋಳಾರ್ಧಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:

 • ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ (ಒಂದು ಏಕೈಕ ಬಿಂದುವಾಗಿರದೇ) ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೆಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಾಟುವಿಕೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 33 ಘಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಗಲು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ-ಅವಧಿಯ ದೀರ್ಘತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಗುರುತುಗಳು 24 ಘಂಟೆಗಳ ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಿಂದ 24 ಘಂಟೆಗಳ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವೃತ್ತ, ಲೊಂಗ್ಯೀರ್‌ಬ್ಯೇನ್, ಸ್ವಾಲ್‌ಬಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೊರ್ವೆಯು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಗಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪೂರ್‌ನಲ್ಲಿ (ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇದೆ), ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಜೂನ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ 94 ದಿನಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 89 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ವೇಗವು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಋತುಗಳು ಸಮಾನ ದೀರ್ಘತೆಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 • ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆರು ಘಂಟೆಗಳಂತೆ ತಡವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತ, ಆ ಆರು ಘಂಟೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಒಂದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿರುವ ಋತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಋತುಕಾಲಿಕ ದೋಷಗಳು.
 • ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕ್ರಮರಾಹಿತ್ಯವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮತ್ತು ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 20, ಜೂನ್ 21, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಅಗಿರುತ್ತವೆ; ನಾಲ್ಕು-ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ (ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ದ "ಅಧಿಕ ವರ್ಷ" ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ). ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 21, ಜೂನ್ 22, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ ದಿನಾಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು (ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜನಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ) ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪದ್ದ ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ
 • ಸಮಯಗಳು ಯುಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ(ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಏಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯಗಳು ಮುಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಋತುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ (UTC+13), ಒಂದು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 1999, ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಈ ದಿನಾಂಕವು 2103 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (ಅಮೇರಿಕಾ) ದೂರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಯುಟಿಸಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಡಿಯಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಕ್ಕೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಋತುಗಳ ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಅವಲೋಕನಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೂನ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಿಸುತಾನೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ದೀರ್ಘತೆಗಳು ತಿರುಗು ಮುರುಗಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ (ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:00 ಘಂಟೆಗೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 18:00 ಘಂಟೆಗೆ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ). ಈ ಸಮಯಗಳು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಅಡ್ಡಳತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ಅಸಮಾನಂತರ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಸಮನಾದ-ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಪಂಕ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ); ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದು ಸಮಯ ವಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಸಮಯವು (ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ) ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಘಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು 08:00 ಘಂಟೆಗೆ ಉದಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 20:00 ಘಂಟೆಗೆ ಅಸ್ತಮಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 12 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿರುತ್ತದೆ.
 • ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 06:00 ಘಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು 18:00 ಘಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಯದ ಸಮನಾಗಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ +8 ಮತ್ತು −8 ನಿಮಿಷಗಳು).
 • ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳು ಸೌರಮಾನ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಶಾಖೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಶಾಖೆಯು ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರಭಾಗವು ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಲಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಶಾಖೆಯು ಸೌರಮಾನ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು, ಕ್ಷಿತಿಜದ ಸಮೀಪವಿದ್ದಾಗ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಳತೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಇವು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಗಲನ್ನು 12 ಘಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 11 ಘಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯು ಸಂಜೆಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ, ಆಗ ದಿನವು ಸರಿಸುಮಾರು 13 ಘಂಟೆಗಳ ದಿರ್ಘತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷಾಂಶರೇಖೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮಮಾರ್ಗದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಭಿನ್ನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ನಿಮಿಷಗಳು) ಮತ್ತು ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಮಿಗಳವರೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 24 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲಿರುತ್ತಾನೆ.
 • ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಎತ್ತರವು ಹಗಲಿನ ದೀರ್ಘತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹಗಲಿನ ದೀರ್ಘತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಜೊತೆ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹಗಲನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿವುಗಳು (ಹಗಲುಬೆಳಕಿನಂತೆ) ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಣಿವೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಪ್ಪುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಹಗಲಿನ ಚಾಪಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಗಲಿನ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಅಂದರೆ ಇದರ ದೈನಿಕ ಚಲನೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಮಾರ್ಗದ ಪಥವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು). ಚಿತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿ ಘಂಟೆಯಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ’ಭೂತ’ ಸೂರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಕೆಳಗಡೆ, ಸುಮಾರು 18° ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಖಗೋಳಾರ್ಧಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಡುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮರದ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಹಸಿರಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಕಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

 • ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಎಡಭಾಗಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ (ದೂರದ ದಿಕ್ಸೂಚಕ), ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಬಲ ದಿಕ್ಸೂಚಕ), ಹಾಗೆಯೇ ಬಲಗಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ದಿಕ್ಸೂಚಕದ ಬಳಿ).
 • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ (ದಿಕ್ಸೂಚಕದ ಬಳಿ), ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ (ಬಲ ದಿಕ್ಸೂಚಕ), ಹಾಗೆಯೇ ಎಡಗಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ದೂರದ ದಿಕ್ಸೂಚಕ).

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು:

 • ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿರುವ, ತುತ್ತತುದಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ದಿನವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರದ ಛಾಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • 20° ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲಿರುವ ದಿನದ ಚಾಪ: ಸೂರ್ಯನು 70° ಎತ್ತರದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಇದರ ದಿನದ ಮಾರ್ಗವು ಕ್ಷಿತಿಜಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವಾದ 70° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಬೆಳಕು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • 50° ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲಿರುವ ದಿನದ ಚಾಪ: ಸಂಜೆ ಬೆಳಕು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಘಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • 70° ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲಿರುವ ದಿನದ ಚಾಪ: ಸೂರ್ಯನು 20° ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಇದರ ದಿನದ ಮಾರ್ಗವು ಕ್ಷಿತಿಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ 20° ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಬೆಳಕು ನಾಲ್ಕು ಘಂಟೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
 • ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ದಿನದ ಚಾಪ: ಇದು ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಮೇಲಿರುತ್ತಾನೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಂದು (ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ) - ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆಯೋ - ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದ ಜೊತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಷುವದೀಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಭಾಜಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಮಯವು ದಿನಾಂಕದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೧]

ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಖಾಂಶದ 180° ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘಂಟೆಯ ಬಲಗಡೆಯ ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಯು ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಘಂಟೆಯ ಕೋನವು, ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ, ವೀಕ್ಷಕನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ, ಇದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸಂಕೇತದ ಮೊದಲ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ). ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತುಲನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು ಯಾವ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಏಷಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24 ಸೌರ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (節氣, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹವಾಮಾನ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು). ವಸಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (Chūnfēn , Chinese and Japanese: 春分; Korean: 춘분; ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Lang-vi) ಹಾಗೂ ಶರತ್ಕಾಲದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು (Qiūfēn , Chinese and Japanese: 秋分; Korean: 추분; ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Lang-vi) ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಋತುಗಳ ನಡು ವಿನ ಅವಧಿಯಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಅಕ್ಷರವಾದ 分 ಅನ್ನು "ಸಮ ವಿಭಾಗ" ಎಂದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ).
 • ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್) ಅನ್ನು ವಸಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶುನ್ ಬನ್ ನೊ ಹಿ (春分の日 Shunbun no hi ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳ ಬಳಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನಾಗಿ (ಸೂರ್ಯನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಷುವತ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಕಾಲ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಶುನ್ ಬನ್ ನೊ ಹಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ವಿಕಾನರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಯೋಪೇಗನ್ ಪಂಗಡದವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಓಸ್ಟಾರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಬಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ಬಾಸ್-ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಪೆರ್ಸೆಪೋಲಿಸ್ - ಇರಾನಿಯನ್/ಪರ್ಷಿಯನ್ ನೊವ್‌ರೂಜ್‌ಗಳ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ - ಒಂದು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಗೂಳಿಯ ಶಕ್ತಿ (ಭೂಮಿಯ ವರ್ಣಿಸುವಿಕೆ) ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಶಕ್ತಿಯು (ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಣನೆ) ಸರಿಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈಚೆನ್ ಇಜಾ ಪಿರಮಿಡ್ - ಕುಕುಲ್ಕನ್, ಹಾವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೀಳಿಗೆ.
 • ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಹಾಗೂ ಬಹಾಯಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [೨] ಪರ್ಸಿಯನ್ (ಇರಾನ್) ನಲ್ಲಿ ನೌರಜ್ ಎಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸಿಯನ್ ನ ಜೇಮ್ ಶಿಡ್ ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣದಂತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜ ಈ ದಿನದಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ವೇರಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ನೆನೆಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂತೋಷ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ, ಟರ್ಕಿ, ಜಾಂಜಿಬಾರ್, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುರ್ದರನ್ನು ಸೇರಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ರಜಾದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇರಾನಿಯನ್ನರೂ ಸೇರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊರೋಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಾಯಿಯ ನಂಬಿಕೆನಿಜಾರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ.[೩]

 • ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರ ರಜಾದಿನವಾದ ಶಾಮ್ ಇಲ್ ನೆಸ್ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2700ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಇದು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ಸಮಯ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ (c. 200-639) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಈಸ್ಟರ್ ಮಂಡೆ) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉತ್ಸವವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಬರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು.
 • ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಪ್ರಥಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಂತರ ಯಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ (ಪ್ರತಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಬಾರಿ) ಎರಡನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರದ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ರೋಮನ್ ನಾಯಕ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ರ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ನೈಜ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಆಗಿದೆ.[೪]
 • ತಮಿಳಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಾಲಿಗಳು ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 14) ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂತು.
 • ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಶಾತವಾಹನ (ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ದಿನ) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ದಿನ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಭಾರತಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸಮನಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ವಿಷು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ (ತಾಯಂದಿರ ದಿನ)ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ವಿಶ್ವ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ದಿನವನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಶ್ವ ನಾಗರಿಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೫]
 • ಅನ್ನಾಪೊಲೀಸ್, ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುಎಸ್‌ಎ ದೇಶಗಳ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಯಿದೋಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಹಬ್ಬ ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ದೋಣಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬರೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.[೬]
 • 1970ರ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಮೆಹರ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರಾ ಎಂದು ಪರ್ಶಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇರಾನಿನ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಜಾಸ್ನೆ ಮಿಹ್ರಾಗನ್ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಫಾರಸಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚುಸೆಓಕ್ ಎಂಬ ಧಾನ್ಯ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂರು ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಶರದ್ ಋತು ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಷಮದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ 8ನೇ ಚಾಂದ್ರಮಾಸದ 15ನೇ ದಿನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಿಯರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತಿತರೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ಚಾಂದ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯೆದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಇಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಸುಗ್ಗಿಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • 1793 ರಿಂದ 1805ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 1792ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ದಿನ ( ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷುವತ್‌ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ) ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಗದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಾಸರಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಧರಿಸದೇ ನೈಜ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
2009 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸಿನಿಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಶನಿಗ್ರಹವು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಇದರ ಉಂಗುರಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಗ್ರಹದ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಾಲುವಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಶನಿಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಭವ್ಯ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಗೆರೆಯಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ - ಜನರು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಸಿನಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷಣದಿಂದ 2009 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ- ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಕೊರತೆಯು 14 ವರ್ಷ, 266 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೆಲವು ವಾರ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶನಿಗ್ರಹದ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2009 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಶನಿಗ್ರಹದ ಮುಂದಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2024 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳು, ನೀತಿಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಸಮರಾತ್ರಿಹಗಲಿನ ಅವಧಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭೇದನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂಸ್ಥಾಯಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ (ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಆಂಟೆನಾದ ವಿಕಿರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ) ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಕಿರಣದ ವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಠಾಣೆಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಘಂಟೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. (ಒಂದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆವರ್ತನದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಂಟೆನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ವಿಕಿರಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ "ಸೂರ್ಯ ನಿಲುಗಡೆ" ಕಂಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ).
 • ಒಂದು ನವೀನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ದಂತಕಥೆಯು, ಮಾರ್ಚ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ (ಕೆಲವರು ಸಪೆಂಬರ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿರಿಸದೇ ಅದನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ), ಇದರ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.[೭][೮] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇದರ ಬಿಂದುವಿನ ಮೆಲೆ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬಹುದು..ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.[೯]
 • ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ "ಸಮನಾದ [ಹಗಲು ಮತ್ತು]ರಾತ್ರಿ,"ಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ದೀರ್ಘತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮಾನತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಿವೆ; ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು, ಆದರೆ ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್‌ಗಳು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ 12 ಘಂಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹ ದಿನಗಳು ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್ ಅಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಒಂದು ಏಕೈಕ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವೀಕ್ಷಕರು ಸಮನಾದ ದೀರ್ಘತೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
 • ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಘಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವಾಗ ಕೆಲವು ನೇರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕುಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಇಕ್ವಿಲಕ್ಸ್ ಎಣಿಸುತ್ತದೆ (ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ). ಇದು ಸಂಜೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧದ ಸಂಜೆ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಂಜೆ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಜೆ ಬೆಳಕು ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನ ಘಂಟೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೂ ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಾರಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹಗಲು ಬೆಳಕು, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗಲುಬೆಳಕಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಡುವಿನ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, "ಉಪಯೋಗಕರವಾದ" ಹಗಲು ಬೆಳಕು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ 12 ಘಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯು ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕರ, ಅದು 20ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು 21ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಅಮೇರಿಕನ್ನರ ಯವುದೇ ಗಡಿಯಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಷಿಯನ್ ಗಡಿಯಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಘಂಟೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 1. Oliver Montenbruck and Thomas Pfleger. Astronomy on the Personal Computer. Springer-Verlag. p. 17. ISBN 0-387-57700-9.
 2. "ಬಹಾಯಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್". Archived from the original on 2006-07-10. Retrieved 2010-07-12.
 3. "The Ismaili: Navroz". Retrieved 2008-03-26.
 4. "ಕೇಥ್ಸ್ ಮೂನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್". Archived from the original on 2010-12-03. Retrieved 2010-07-12.
 5. "ದ ಅಟ್‌ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿಜನ್". ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ (2007).
 6. ಅನ್ನಪೋಲಿಸ್ ವೆಲ್‌ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಸ್
 7. ಇನ್‌ಫರ್ನಲ್ ಎಗ್ವಿನೋಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಗ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿನೋಕ್ಸ್
 8. "ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳಕು, ಸಮತೋಲಿತ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ". Archived from the original on 2014-06-28. Retrieved 2010-07-12.
 9. "ಮೊಟ್ಟೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿ-ಪ್ಯಾಕ್ಟೋ-ಓ ಲೇಖನ". Archived from the original on 2011-02-14. Retrieved 2010-07-12.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]