ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೭

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಈ ಪುಟವು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೧೭-೧೮ನೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ/ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೮ರ ತನಕ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ (ಡಿಗ್ರಿ), ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್), ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋರ್ಸುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ., ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೭-೧೮[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಿಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿಕಿಡೇಟಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡುದುಕೊಳ್ಲಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೭-೧೮(ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು )[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 2. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 3. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 4. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 5. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 6. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 7. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 8. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 9. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 10. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 11. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 12. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 13. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 14. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 15. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 16. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 17. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 18. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 19. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 20. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 21. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 22. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 23. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 24. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 25. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 26. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 27. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 28. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 29. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 30. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 31. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 32. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 33. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 34. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 35. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 36. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 37. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 38. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 39. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 40. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 41. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 42. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 43. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 44. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 45. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 46. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 47. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 48. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 49. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 50. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 51. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 52. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 53. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 54. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 55. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 56. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 57. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 58. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 59. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 60. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 61. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 62. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 63. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 64. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 65. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 66. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 67. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 68. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 69. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 70. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 71. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 72. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 73. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 74. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 75. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 76. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 77. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 78. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 79. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 80. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 81. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 82. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 83. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 84. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 85. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 86. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 87. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 88. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 89. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 90. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 91. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 92. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 93. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 94. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 95. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 96. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 97. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 98. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 99. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 100. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 101. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 102. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 103. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 104. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 105. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 106. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 107. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 108. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 109. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 110. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 111. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 112. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 113. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 114. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 115. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 116. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 117. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 118. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 119. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 120. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 121. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 122. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 123. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 124. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 125. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 126. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 127. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 128. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 129. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 130. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 131. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 132. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 133. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 134. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 135. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 136. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 137. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 138. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 139. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 140. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 141. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 142. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 143. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 144. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 145. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 146. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 147. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 148. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 149. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 150. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 151. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 152. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 153. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 154. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 155. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 156. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 157. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 158. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 159. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 160. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 161. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 162. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 163. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 164. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 165. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 166. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 167. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 168. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 169. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 170. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 171. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 172. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 173. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 174. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 175. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 176. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 177. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 178. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 179. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 180. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 181. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 182. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 183. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 184. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 185. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 186. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 187. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 188. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 189. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 190. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 191. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 192. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 193. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 194. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 195. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 196. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 197. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 198. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 199. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 200. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 201. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 202. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 203. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 204. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 205. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 206. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 207. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 208. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 209. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 210. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 211. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 212. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 213. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 214. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 215. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 216. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 217. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 218. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 219. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 220. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 221. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 222. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 223. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 224. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 225. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 226. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 227. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 228. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 229. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 230. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 231. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 232. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 233. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 234. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 235. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 236. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 237. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 238. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 239. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 240. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 241. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 242. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 243. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 244. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 245. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 246. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 247. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 248. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 249. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 250. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 251. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 252. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 253. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 254. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 255. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 256. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 257. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 258. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 259. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 260. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 261. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 262. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 263. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 264. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 265. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 266. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 267. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 268. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 269. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 270. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 271. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 272. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 273. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 274. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 275. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 276. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 277. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 278. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 279. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 280. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 281. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 282. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 283. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 284. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org
 285. Messages can only be sent to local pages. kn.wikisource.org

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೭-೧೮(ಎರಡನೆ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ., ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸುವ ಅಸೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.


 1. User talk:thejasravi2714 kn.wikipedia.org
 2. User talk:Darshan D yadav kn.wikipedia.org
 3. User talk:NEOL D'SOUZA kn.wikipedia.org
 4. User talk:Sathish118 kn.wikipedia.org
 5. User talk:Abhishek.v1610157 kn.wikipedia.org
 6. User talk:Amithkumarmcak9 kn.wikipedia.org
 7. User talk:BHASKAR NARAYAN159 kn.wikipedia.org
 8. User talk:harish.hl kn.wikipedia.org
 9. User talk:kevinj007 kn.wikipedia.org
 10. User talk:Manjunathkala62 kn.wikipedia.org
 11. User talk:pavan kumar 163 kn.wikipedia.org
 12. User talk:Rakshithnarayan kn.wikipedia.org
 13. User talk:shashankg165 kn.wikipedia.org
 14. User talk:sujith166 kn.wikipedia.org
 15. User talk:Abhilasha.mr kn.wikipedia.org
 16. User talk:anusha.arokyam kn.wikipedia.org
 17. User talk:boomika.c kn.wikipedia.org
 18. User talk:Dhanalakshmin170 kn.wikipedia.org
 19. User talk:J.varshini kn.wikipedia.org
 20. User talk:MARCELINA.J173 kn.wikipedia.org
 21. User talk:Meghana Srinath kn.wikipedia.org
 22. User talk:Priya1610175 kn.wikipedia.org
 23. User talk:Reethika176 kn.wikipedia.org
 24. User talk:Saraswathi177 kn.wikipedia.org
 25. User talk:Stefe1610178 kn.wikipedia.org
 26. User talk:Rswathishree kn.wikipedia.org
 27. User talk:K.VINODINI 80 kn.wikipedia.org
 28. User talk:Kohli ramesh kn.wikipedia.org
 29. User talk:Pravallika.b kn.wikipedia.org
 30. User talk:Ajith Joy kn.wikipedia.org
 31. User talk:Anthonyabhi kn.wikipedia.org
 32. User talk:Chandans259 kn.wikipedia.org
 33. User talk:Jayanth Kumar04 kn.wikipedia.org
 34. User talk:kishorkg261 kn.wikipedia.org
 35. User talk:Monish262 kn.wikipedia.org
 36. User talk:perumals263 kn.wikipedia.org
 37. User talk:Rohith kashi kn.wikipedia.org
 38. User talk:shinto265 kn.wikipedia.org
 39. User talk:akshatharp kn.wikipedia.org
 40. User talk:anusha manjeshwar kn.wikipedia.org
 41. User talk:Chaithra.n269 kn.wikipedia.org
 42. User talk:divyalj1610270 kn.wikipedia.org
 43. User talk:bcombjayashree.m1610271 kn.wikipedia.org
 44. User talk:KruthiRaj.G kn.wikipedia.org
 45. User talk:maryfun kn.wikipedia.org
 46. User talk:Meghana s m kn.wikipedia.org
 47. User talk:Priyanka.mahaling275 kn.wikipedia.org
 48. User talk:276revathis kn.wikipedia.org
 49. User talk:Sharanya srinivas.s kn.wikipedia.org
 50. User talk:ushacsheelin kn.wikipedia.org
 51. User talk:Yukthispreddy kn.wikipedia.org
 52. User talk:Nandeeshwari290 kn.wikipedia.org
 53. User talk:NAMITHA.M036 kn.wikipedia.org
 54. User talk:Veena1610337 kn.wikipedia.org
 55. User talk:Girishhn11 kn.wikipedia.org
 56. User talk:Arjun Prabhakar 17 kn.wikipedia.org
 57. User talk:KG Shreyas Thimmaiah kn.wikipedia.org
 58. User talk:M.giridhar361 kn.wikipedia.org
 59. User talk:naveenkumar362 kn.wikipedia.org
 60. User talk:PRAJWAL G363 kn.wikipedia.org
 61. User talk:rupeshm364 kn.wikipedia.org
 62. User talk:SRIHARI L S kn.wikipedia.org
 63. User talk:Vidyasagar984 kn.wikipedia.org
 64. User talk:Ambika367 kn.wikipedia.org
 65. User talk:dpavidass kn.wikipedia.org
 66. User talk:Divya370 kn.wikipedia.org
 67. User talk:jessanajoseph kn.wikipedia.org
 68. User talk:MaryGracyJoy kn.wikipedia.org
 69. User talk:NeelammaPT kn.wikipedia.org
 70. User talk:Rachana.R kn.wikipedia.org
 71. User talk:S.Magdalene Joyce kn.wikipedia.org
 72. User talk:Shresta harihar kn.wikipedia.org
 73. User talk:vanitha79 kn.wikipedia.org
 74. User talk:Chitrap389 kn.wikipedia.org
 75. User talk:Akashjeanpaul kn.wikipedia.org
 76. User talk:Arunyadav339 kn.wikipedia.org
 77. User talk:dinesh.vj1610459 kn.wikipedia.org
 78. User talk:Kanickai1610460 kn.wikipedia.org
 79. User talk:Madan aradhya kn.wikipedia.org
 80. User talk:Naveens98 kn.wikipedia.org
 81. User talk:Preetham Gowda T kn.wikipedia.org
 82. User talk:Sagarrgarag kn.wikipedia.org
 83. User talk:Thejasravi2714 kn.wikipedia.org
 84. User talk:Viveka.M.1610466 kn.wikipedia.org
 85. User talk:Anitha 1610467 kn.wikipedia.org
 86. User talk:Bandhavi g kn.wikipedia.org
 87. User talk:Grace Mary .T kn.wikipedia.org
 88. User talk:Kavya Shree Raju kn.wikipedia.org
 89. User talk:zainajose kn.wikipedia.org
 90. User talk:Pavithra Rajendra kn.wikipedia.org
 91. User talk:Rachita.R.Atreya kn.wikipedia.org
 92. User talk:Deekshitha shanthakumar kn.wikipedia.org
 93. User talk:Soujanyaub kn.wikipedia.org
 94. User talk:sushmitha1610478 kn.wikipedia.org
 95. User talk:Venkata d 1610479 kn.wikipedia.org
 96. User talk:Divya131097 kn.wikipedia.org
 97. User talk:Rashmitha1610531 kn.wikipedia.org
 98. User talk:Akshay Nagaraju B kn.wikipedia.org
 99. User talk:Bharath kp kn.wikipedia.org
 100. User talk:GiridharReddy1610559 kn.wikipedia.org
 101. User talk:Kavan.cariappa.0560 kn.wikipedia.org
 102. User talk:Madhu1610561 kn.wikipedia.org
 103. User talk:Nuthan1610562 kn.wikipedia.org
 104. User talk:Drago Punith kn.wikipedia.org
 105. User talk:Sharan1610564 kn.wikipedia.org
 106. User talk:UT Nanaiah kn.wikipedia.org
 107. User talk:yuvaraj gowda.l kn.wikipedia.org
 108. User talk:Anitha.V5 kn.wikipedia.org
 109. User talk:BHOOMIKA L kn.wikipedia.org
 110. User talk:Harshitha BN kn.wikipedia.org
 111. User talk:Keerthiraja1610571 kn.wikipedia.org
 112. User talk:Lishmaeliyaskootala kn.wikipedia.org
 113. User talk:123megha kn.wikipedia.org
 114. User talk:pavithra.s 22 kn.wikipedia.org
 115. User talk:raksha shanbhag kn.wikipedia.org
 116. User talk:Sahirabanun1998 kn.wikipedia.org
 117. User talk:srinijakn kn.wikipedia.org
 118. User talk:Swathi10 kn.wikipedia.org
 119. User talk:Vindhya R kn.wikipedia.org
 120. User talk:Shipracauvery kn.wikipedia.org
 121. User talk:namasyugowda kn.wikipedia.org
 122. User talk:Preetha Lakshman kn.wikipedia.org
 123. User talk:bindu mani r n 1611279 kn.wikipedia.org
 124. User talk:Shellu joseph kn.wikipedia.org
 125. User talk:c.p.prathika kn.wikipedia.org
 126. User talk:Rajeev rajesh kn.wikipedia.org
 127. User talk:Saket Ravikumar kn.wikipedia.org
 128. User talk:namrata nammu kn.wikipedia.org
 129. User talk:Shahulhameed1998 kn.wikipedia.org
 130. User talk:S Ganashree Gowda kn.wikipedia.org
 131. User talk:Shrikar1620482 kn.wikipedia.org
 132. User talk:Varna1620483 kn.wikipedia.org
 133. User talk:AnanyaSharma22 kn.wikipedia.org
 134. User talk:Gurudutt_rao98 kn.wikipedia.org
 135. User talk:bindureddy682 kn.wikipedia.org
 136. User talk:ramitha koira ramesh kn.wikipedia.org
 137. User talk:R.Sowmya prasad kn.wikipedia.org
 138. User talk:mayuri2719 kn.wikipedia.org
 139. User talk:Neha Nagaraj kn.wikipedia.org
 140. User talk:BinduMadhava95 kn.wikipedia.org
 141. User talk:Prajna stark kn.wikipedia.org
 142. User talk:soophia ana dinesh kn.wikipedia.org
 143. User talk:Rakesh 759 kn.wikipedia.org
 144. User talk:LULU MARJAN A kn.wikipedia.org
 145. User talk:Reshma A R kn.wikipedia.org
 146. User talk:yashashwini srinivas kn.wikipedia.org
 147. User talk:Aditya.s.a kn.wikipedia.org
 148. User talk:Joseph003 kn.wikipedia.org
 149. User talk:manojv3351 kn.wikipedia.org
 150. User talk:Prajwalmunigopal kn.wikipedia.org
 151. User talk:Samson Alexander kn.wikipedia.org
 152. User talk:Annie amartya kn.wikipedia.org
 153. User talk:ANUSHA.P3696 kn.wikipedia.org
 154. User talk:BhuvanaMuniswamy kn.wikipedia.org
 155. User talk:Lahari Bharadwaj kn.wikipedia.org
 156. User talk:N.Pooja Sharma kn.wikipedia.org
 157. User talk:Ammu taj kn.wikipedia.org
 158. User talk:Lichchavi harishekar kn.wikipedia.org
 159. User talk:Shawn jesus kn.wikipedia.org
 160. User talk:shawn micheal raj kn.wikipedia.org
 161. User talk:Yashaswini.v1234 kn.wikipedia.org
 162. User talk:Noel Samson kn.wikipedia.org
 163. User talk:keeru6 kn.wikipedia.org
 164. User talk:Shweta sarvade kn.wikipedia.org
 165. User talk:Nihar.d.fernandes kn.wikipedia.org
 166. User talk:ಸಮೀರ್ ಕುಲ್ಕರ್ನಿ kn.wikipedia.org
 167. User talk:Shravya Sharath kn.wikipedia.org
 168. User talk:vasudha.mmj kn.wikipedia.org
 169. User talk:ManojmanuV kn.wikipedia.org
 170. User talk:Kishor gowda 12 kn.wikipedia.org
 171. User talk:M R yashas kn.wikipedia.org
 172. User talk:Sagaru9535 kn.wikipedia.org
 173. User talk:Monica Pallavi J kn.wikipedia.org
 174. User talk:Navya Reddy 1999 kn.wikipedia.org
 175. User talk:Neha khanum kn.wikipedia.org
 176. User talk:Sushmitha shetty kn.wikipedia.org
 177. User talk:Nandini.k yadav kn.wikipedia.org
 178. User talk:THEJUS RB kn.wikipedia.org
 179. User talk:Priya S John kn.wikipedia.org
 180. User talk:Soundaryar.5301 kn.wikipedia.org
 181. User talk:Yashaswini acharya kn.wikipedia.org
 182. User talk:Ashuzz009 kn.wikipedia.org
 183. User talk:Abhivkmurthy kn.wikipedia.org
 184. User talk:bharath b007 kn.wikipedia.org
 185. User talk:swathi kiran gowda A kn.wikipedia.org
 186. User talk:Sahana Yadav kn.wikipedia.org
 187. User talk:vibha712 kn.wikipedia.org
 188. User talk:Jeevitha reddy. G.L kn.wikipedia.org
 189. User talk:Br Bharath Kumar kn.wikipedia.org
 190. User talk:Karthik Rao kn.wikipedia.org
 191. User talk:Adorea1019 kn.wikipedia.org
 192. User talk:K.R Roshith kn.wikipedia.org
 193. User talk:DECHAMMAKL kn.wikipedia.org
 194. User talk:Manali Parvatikar kn.wikipedia.org
 195. User talk:Merin Cherian kn.wikipedia.org
 196. User talk:Tanishali bops kn.wikipedia.org
 197. User talk:Priya.s.d kn.wikipedia.org
 198. User talk:Rakshith Gowda 7 kn.wikipedia.org
 199. User talk:Shubha.b.s kn.wikipedia.org
 200. User talk:BHARATH1998kumar kn.wikipedia.org
 201. User talk:Abel armaan khan kn.wikipedia.org
 202. User talk:Aaroha Malagi kn.wikipedia.org
 203. User talk:john britto maari kn.wikipedia.org
 204. User talk:C.S.KAVYA kn.wikipedia.org
 205. User talk:Chandana kv kn.wikipedia.org
 206. User talk:Deepthi A Rai kn.wikipedia.org
 207. User talk:DIVYA FRANCIS D kn.wikipedia.org
 208. User talk:Jerin James 23 kn.wikipedia.org
 209. User talk:Jiji C Joy kn.wikipedia.org
 210. User talk:Niharika P Kaushik kn.wikipedia.org
 211. User talk:NISHITHA.PRAKASH998 kn.wikipedia.org
 212. User talk:Vandana R Naidu98 kn.wikipedia.org
 213. User talk:Vinu Sujitha Michael kn.wikipedia.org
 214. User talk:J Irene Infancy kn.wikipedia.org
 215. User talk:SPOORTHI SHETTY kn.wikipedia.org
 216. User talk:Varsha Y S kn.wikipedia.org
 217. User talk:Yashaswini.Venugopal kn.wikipedia.org
 218. User talk:Vijay Nagraj kn.wikipedia.org
 219. User talk:V.R.BHAVANA kn.wikipedia.org
 220. User talk:Bhuvanareddy.v. r kn.wikipedia.org
 221. User talk:Gopala Krishna Belavadi kn.wikipedia.org
 222. User talk:Premnandan kn.wikipedia.org
 223. User talk:ANN BETTY739 kn.wikipedia.org
 224. User talk:Bhargavi K S kn.wikipedia.org
 225. User talk:Mithila N S kn.wikipedia.org
 226. User talk:Leelapuju kn.wikipedia.org
 227. User talk:Reethu S kn.wikipedia.org
 228. User talk:Kanmani TJ kn.wikipedia.org
 229. User talk:C M Vaishnavi Hebbar kn.wikipedia.org
 230. User talk:Kavyakeshavreddy kn.wikipedia.org
 231. User talk:Tejaswini. kn.wikipedia.org
 232. User talk:ShravyaMPE kn.wikipedia.org
 233. User talk:archana368 kn.wikipedia.org
 234. User talk:Krishnaveni. 172 kn.wikipedia.org
 235. User talk:Shireeshareddy1 kn.wikipedia.org
 236. User talk:Meenakshi 1610473 kn.wikipedia.org
 1. ERROR!
 2. User talk:Shashwatiharish kn.wikipedia.org
 3. User talk:Sharon P Varghese kn.wikipedia.org
 4. User talk:Yadushree.keshavamurthy kn.wikipedia.org
 5. User talk:ranjithamn kn.wikipedia.org
 6. User talk:Bhavya gopal kn.wikipedia.org
 7. User talk:Arpita.shankar kn.wikipedia.org
 8. User talk:Meghana11.v kn.wikipedia.org
 9. User talk:mohithatarappelvishwanath14 kn.wikipedia.org
 10. User talk:Einstina Sneha kn.wikipedia.org
 11. User talk:Indushree11 kn.wikipedia.org
 12. User talk:Mandara.L kn.wikipedia.org
 13. User talk:pinkypaul23 kn.wikipedia.org
 14. User talk:Bincycb kn.wikipedia.org
 15. User talk:Suhaas M kn.wikipedia.org
 16. User talk:Shreya.t.v kn.wikipedia.org
 17. User talk:Falak.naaz.sa kn.wikipedia.org
 18. User talk:Adityags.HEP.56 kn.wikipedia.org
 19. User talk:sindhu.s.siddhu kn.wikipedia.org
 20. User talk:Prerana.minion.3lou kn.wikipedia.org
 21. User talk:Ashokbs kn.wikipedia.org
 22. User talk:Dhanush09 kn.wikipedia.org
 23. User talk:Vaishnavi A B kn.wikipedia.org
 24. User talk:Manjunath10 kn.wikipedia.org
 25. User talk:VIGNESH V kn.wikipedia.org
 26. User talk:chandinirameshgokul kn.wikipedia.org
 27. User talk:Mebinchacko333 kn.wikipedia.org
 28. User talk:Amogha.tagadur.nagendra kn.wikipedia.org
 29. User talk:Kulkarni.sourabh12 kn.wikipedia.org
 30. User talk:karthik960 kn.wikipedia.org
 31. User talk:H.R.Shradha.Raj kn.wikipedia.org
 32. User talk:Lisha prona kn.wikipedia.org
 33. User talk:Poojaka06 kn.wikipedia.org
 34. User talk:chaee kn.wikipedia.org
 35. User talk:Hemanth kumar .r 1510305 kn.wikipedia.org
 36. User talk:Kavya thilaksana kn.wikipedia.org
 37. User talk:Riya C Regie kn.wikipedia.org
 38. User talk:sumisenthu kn.wikipedia.org
 39. User talk:Dawlin maria p j kn.wikipedia.org
 40. User talk:Susheel srinidhi kn.wikipedia.org
 41. User talk:Kavitha Lakshminarayana kn.wikipedia.org
 42. User talk:chandan k reddy kn.wikipedia.org
 43. User talk:SUNIL KUMAR 619 kn.wikipedia.org
 44. User talk:Chandana N Raju kn.wikipedia.org
 45. User talk:Aishukandur kn.wikipedia.org
 46. User talk:Keshitha.T.S kn.wikipedia.org
 47. User talk:Rohithkr9900 kn.wikipedia.org
 48. User talk:Bharathswag kn.wikipedia.org
 49. User talk:Nandini nandu kn.wikipedia.org
 50. User talk:Shankar kavya kn.wikipedia.org
 51. User talk:sunitha pathi kn.wikipedia.org
 52. User talk:Sandrashanthis kn.wikipedia.org
 53. User talk:Namitha nami kn.wikipedia.org
 54. User talk:Chethan.a kn.wikipedia.org
 55. User talk:Chethan chethan n kn.wikipedia.org
 56. User talk:Savitha priyadarshini v kn.wikipedia.org
 57. User talk:Dinesh 1510346 kn.wikipedia.org
 58. User talk:lohithn646 kn.wikipedia.org
 59. User talk:Catherine Cecelia kn.wikipedia.org
 60. User talk:Bindu Manjunath kn.wikipedia.org
 61. User talk:Mamatha Mohan kn.wikipedia.org
 62. User talk:patrickdaniel1649 kn.wikipedia.org
 63. User talk:Ronalda carmel kn.wikipedia.org
 64. User talk:Namita Gurudas kn.wikipedia.org
 65. User talk:pradeep.doodh kn.wikipedia.org
 66. User talk:Sarah selvanarayanan s kn.wikipedia.org
 67. User talk:Yamini D Sridhara kn.wikipedia.org
 68. User talk:SUJITH S kn.wikipedia.org
 69. User talk:kiran1998 kn.wikipedia.org
 70. User talk:nanditha97 kn.wikipedia.org
 71. User talk:Uthkarsh s kn.wikipedia.org
 72. User talk:Sonali M.B kn.wikipedia.org
 73. User talk:Niroop97 kn.wikipedia.org
 74. User talk:Jophi Joseph kn.wikipedia.org
 75. User talk:Dechamma U U kn.wikipedia.org
 76. User talk:shebha r kn.wikipedia.org
 77. User talk:Ramya karnan kn.wikipedia.org
 78. User talk:Grace Prerana kn.wikipedia.org
 79. User talk:Asha satish kn.wikipedia.org
 80. User talk:anila annie 22 kn.wikipedia.org
 81. User talk:Yeshwanth S A kn.wikipedia.org
 82. User talk:saijanardhan kn.wikipedia.org
 83. User talk:Dharani raju kn.wikipedia.org
 84. User talk:LAKSHMAN PRASAD V kn.wikipedia.org
 85. User talk:Vinitha Mary A kn.wikipedia.org
 86. User talk:pooja chandu 1997 kn.wikipedia.org
 87. User talk:Megha manju kn.wikipedia.org
 88. User talk:Ranganayaki rangu kn.wikipedia.org
 89. User talk:Lavanya Balakrishnan kn.wikipedia.org
 90. User talk:Sharanappa.m kn.wikipedia.org
 91. User talk:1510561 dechamma kn.wikipedia.org
 92. User talk:Pramodhini.A kn.wikipedia.org
 93. User talk:RjCruzer kn.wikipedia.org
 94. User talk:Manoj Martis kn.wikipedia.org
 95. User talk:naveen.s.navi kn.wikipedia.org
 96. User talk:Pragathi B N kn.wikipedia.org
 97. User talk:vishak rao kn.wikipedia.org
 98. User talk:Shiny Shalom kn.wikipedia.org
 99. User talk:Rashmi1510164 kn.wikipedia.org
 100. User talk:Mythili A R kn.wikipedia.org
 101. User talk:chethan bakilana kn.wikipedia.org
 102. User talk:Kavithaganesh kn.wikipedia.org
 103. User talk:Madhumathi S V kn.wikipedia.org
 104. User talk:Ruben joushuva kn.wikipedia.org
 105. User talk:Nihaal Aaron Dsouza kn.wikipedia.org
 106. User talk:Archana aj kn.wikipedia.org
 107. User talk:Afrin1510457 kn.wikipedia.org
 108. User talk:Rubiya mercy kn.wikipedia.org
 109. User talk:Dickson t j kn.wikipedia.org
 110. User talk:Kaveramma kn.wikipedia.org
 111. User talk:Rajshekar.murthy kn.wikipedia.org
 112. User talk:chaithujanu kn.wikipedia.org
 113. User talk:KISHORE KUMAR 619 kn.wikipedia.org
 114. User talk:Charants kn.wikipedia.org
 115. User talk:Bhavana.bcom kn.wikipedia.org
 116. User talk:Keerthi prasad Guru kn.wikipedia.org
 117. User talk:Sinchita s kn.wikipedia.org
 118. User talk:Bhargava hegde kn.wikipedia.org
 119. User talk:sanjay cn kn.wikipedia.org
 120. User talk:Cinto P Varghese kn.wikipedia.org
 121. User talk:T B Uthappa kn.wikipedia.org
 122. User talk:Vyshnav Dhanraj kn.wikipedia.org
 123. User talk:yalghiks kn.wikipedia.org
 124. User talk:sandeep u s kn.wikipedia.org
 125. User talk:Karthik nagesh kn.wikipedia.org
 126. User talk:Gowdamadan1997 kn.wikipedia.org
 127. User talk:dennybvarghese kn.wikipedia.org
 128. User talk:Sherin Joseph 97 kn.wikipedia.org
 129. User talk:yeshwanth kalavathi kn.wikipedia.org
 130. User talk:sathyarvidupalapati kn.wikipedia.org
 131. User talk:Gagangt412 kn.wikipedia.org
 132. User talk:guljar Babu kn.wikipedia.org
 133. User talk:Arpitha s reddy kn.wikipedia.org
 134. User talk:Ranjana Reddy kn.wikipedia.org
 135. User talk:Simren christilla kn.wikipedia.org
 136. "{{{page}}}" is not a valid page title. kn.wikipedia.org
 137. User talk:Guru Prasad R D kn.wikipedia.org
 138. User talk:Maria sharon kn.wikipedia.org
 139. User talk:Sukruthi pn kn.wikipedia.org
 140. User talk:Deepika v s kn.wikipedia.org
 141. User talk:Anu458762 kn.wikipedia.org
 142. User talk:sharanyaad kn.wikipedia.org
 143. User talk:anusha chinnu kn.wikipedia.org
 144. User talk:Bharathlikith kn.wikipedia.org
 145. User talk:Vijay v yadrami kn.wikipedia.org
 146. User talk:deekshita gowda kn.wikipedia.org
 147. User talk:Sachin.C kn.wikipedia.org
 148. User talk:Naveen maharshi s kn.wikipedia.org
 149. User talk:pruthvibhumi kn.wikipedia.org
 150. User talk:shobin a t kn.wikipedia.org
 151. User talk:Rupesh gowda kn.wikipedia.org
 152. User talk:sreesanju kn.wikipedia.org
 153. User talk:Aishwarya aish kn.wikipedia.org
 154. User talk:Micheal Raj M kn.wikipedia.org
 155. User talk:suresh bakka kn.wikipedia.org
 156. User talk:ruthvikgowda79 kn.wikipedia.org
 157. User talk:Nived N Nirup Kumar kn.wikipedia.org
 158. User talk:ravikiran984510 kn.wikipedia.org
 159. User talk:mahesh gowda p m kn.wikipedia.org
 160. User talk:Letisha Thomas kn.wikipedia.org
 161. User talk:Kishen M kn.wikipedia.org
 162. User talk:Varsha R Achar kn.wikipedia.org
 163. User talk:Navamadi.s kn.wikipedia.org
 164. User talk:Azirabanu.s kn.wikipedia.org
 165. User talk:Kukkunoorchusma kn.wikipedia.org
 166. User talk:Rahul reddy1540 kn.wikipedia.org
 167. User talk:VIVEK.P(750) kn.wikipedia.org
 168. User talk:soundarya.d kn.wikipedia.org
 169. User talk:Divyalisha kn.wikipedia.org
 170. User talk:Moksha.muthappa kn.wikipedia.org
 171. User talk:Kavyat1431 kn.wikipedia.org
 172. User talk:Meghana dholli kn.wikipedia.org
 173. User talk:Varshitha s kn.wikipedia.org
 174. User talk:Prathiba 16 kn.wikipedia.org
 175. User talk:SIJI JACOB kn.wikipedia.org
 176. User talk:Harini aradhya kn.wikipedia.org
 177. User talk:Skandadattatri kn.wikipedia.org
 178. User talk:GANGADHAR kn.wikipedia.org
 179. User talk:Chaithra Pillareddy kn.wikipedia.org
 180. User talk:Sujanac1 kn.wikipedia.org
 181. User talk:Guru Sharan N kn.wikipedia.org
 182. User talk:Akshatha.venkatesh kn.wikipedia.org
 183. User talk:Aishwarya prakash kn.wikipedia.org
 184. User talk:C s anjali kn.wikipedia.org
 185. User talk:Reshmi Raghu kn.wikipedia.org
 186. User talk:Meenakshinagaraj kn.wikipedia.org
 187. User talk:Aishu manju kn.wikipedia.org
 188. User talk:Glory c george kn.wikipedia.org
 189. User talk:Saptami.chincholi kn.wikipedia.org
 190. User talk:Mallikarjun.J kn.wikipedia.org
 191. User talk:Varun prakash-punk kn.wikipedia.org
 192. User talk:RiyazaliLNroxxxx kn.wikipedia.org
 193. User talk:Ranjitha.rajashekara kn.wikipedia.org
 194. User talk:Nanditha rajesh kn.wikipedia.org
 195. User talk:Nikitha Mavinkere kn.wikipedia.org
 196. User talk:Supritha.g.vaidya kn.wikipedia.org
 197. User talk:Rakshanda HM kn.wikipedia.org
 198. User talk:Vaishnavi iyengar kn.wikipedia.org
 199. User talk:Arundhathipjoshi kn.wikipedia.org
 200. User talk:Jicksy Joy kn.wikipedia.org
 201. User talk:Aishwarya CA kn.wikipedia.org
 202. User talk:Sushma sai kn.wikipedia.org
 203. User talk:Akshata r nadig kn.wikipedia.org
 204. User talk:Prasad vignesh kn.wikipedia.org
 205. User talk:Sathisha r sathisha kn.wikipedia.org
 206. User talk:Vinitha.mary kn.wikipedia.org
 207. User talk:MOULYA C.R kn.wikipedia.org
 208. User talk:M.B Neelamma kn.wikipedia.org
 209. User talk:Bhargav.r.123456 kn.wikipedia.org
 210. User talk:Ramya 575 kn.wikipedia.org
 211. User talk:Surendra794 kn.wikipedia.org
 212. User talk:Srividya Srinivasa kn.wikipedia.org
 213. User talk:AnanthKC kn.wikipedia.org
 214. User talk:Lakshminarayana s lucky kn.wikipedia.org
 215. User talk:Shakthi mahendran kn.wikipedia.org
 216. User talk:Abhilash1540145 kn.wikipedia.org
 217. User talk:Darshan146 kn.wikipedia.org
 218. User talk:Sangeetha-2015 kn.wikipedia.org
 219. User talk:Varshini Chandrashekar kn.wikipedia.org
 220. User talk:Yogeshraghava kn.wikipedia.org
 221. User talk:Guru sam 76 kn.wikipedia.org
 222. User talk:CHANDINI.B kn.wikipedia.org
 223. User talk:Bindya Nagaraj kn.wikipedia.org
 224. User talk:Sushmareddyn kn.wikipedia.org
 225. User talk:Prajithanr3 kn.wikipedia.org
 226. User talk:Meenakshinagaraj kn.wikipedia.org
 227. User talk:Vinodhinisomu kn.wikipedia.org
 228. User talk:Deepthi donepudi kn.wikipedia.org
 229. User talk:Prekshasraj kn.wikipedia.org
 230. User talk:Shreya kshatriya kn.wikipedia.org
 231. User talk:Aniruddha v manja kn.wikipedia.org
 232. User talk:Vidyashree IHM kn.wikipedia.org
 233. User talk:Jojythomas kn.wikipedia.org
 234. User talk:Eshanyaa kn.wikipedia.org