ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರತೆಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಶವಗಿರುತ್ತದ್ದೆ ಹಾಗು, ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏಕೈಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದ್ದೆ . ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಸನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ.

ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಹಳುವರು ರೀತಿಯಿಂದ ತರಬಹುದು, ಇದ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು:

 • ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು
 • ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು
 • ಸಂಯುಕ್ತ (ಅಥವಾ ಸಹ-ಸಂಯುಕ್ತ) ಒಕ್ಕೂಟ
 • ಒಕ್ಕೂಟರಚನೆಯ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ
 • ಮಿಶ್ರಿತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು.

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ (ಆದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ "ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ").

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ - ‌ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಪ್ಪಂದ ೧೭೦೭), ಹಾಗು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌‌ (೧೮೦೧)
 • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (೧೯೧೦)[೧]
 • ಸ್ಪೇನ್‌ (ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ೧೦೩೭ ರಿಂದ ೧೪೭೯ರ ವರಗೆ)
 • ಯೆಮೆನ್‌ (೧೯೯೦)

ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಳೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ ಹಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

 • ಬ್ರಿಟ್ಟನಿಯಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ೧೫೩೨, ಬ್ರಿಟ್ಟನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತು (ಈ ಭರವಸೆ ೧೭೮೯ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಕ್ರಾಂತಿಯಾ ವೇಳೆ ರದ್ದುಮಾಡಲಾಯಿತು).
 • ೧೭೦೭ ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ ಸ್ತಾಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಪ್ಪಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಇನ ನಾಗರೀಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿತು[೨] (ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಯುತಿರುವ ಭರವಸೆ).
 • ೧೮೦೧ ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ ಸ್ತಾಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಪ್ಪಂದ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌‌ಗೆ ನಾಗರೀಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಯಾವುದೇರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರು ಇದು ರೂಢಿಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
 • ಟ್ಯರೋಲ್ ಅದರ ಫ್ರಇಸ್ಚುತ್ಜ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯರೋಲ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುಧಮಾಡಲು ಕಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತು (ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ತ್ರಿಯನ್ ರೆಪುಬ್ಲಿಕ್ ರದ್ದುಮಾಡಿತು).

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಹಾಗು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ, ಇದರ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ.

ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಂಟೆನೆಗ್ರೋ, ಸೆರ್ಬಿಯದೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ೧೯೧೮) ಅಥವಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು of ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವೇಲ್ಸನ್ನು, ಎರಡು ವೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೫೩೫ ಹಾಗು ೧೫೪೨ ದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 • ಪ್ರುಸ್ಸಿಯ (೧೮೬೬)
 • ಇಟಲಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ (೧೮೬೦–೧೮೬೧)
 • ಸೆರ್ಬಿಯ (ಮೊಂಟೆನೆಗ್ರೋದೊಂದಿಗೆ) (೧೯೧೮)

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮನು ತಾವೇ ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾವೆ. ಕೇವಲ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದೆ, ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುತ್ತದ್ದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಹ-ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಶವಾಗಿ, ಈ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನವಗುತ್ತದ್ದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಬ್ರಿಟಿಷ್‌‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಕೆನಡಾ ದೊಂದಿಗೆ (೧೮೭೧)
 • ಏರಿತ್ರೆಅ ಇಥಿಯೋಪಿಯದೊಂದಿಗೆ (೧೯೫೧ ರಿಂದ ೧೯೬೨ರವರಗೆ)
 • ಜಿನಿವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೊಂದಿಗೆ(೧೮೧೫)
 • ನ್ಯೂಫೌಂಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗು ಲಬ್ರಡೋರ್ ಕೆನಡಾ ದೊಂದಿಗೆ (೧೯೪೯)
 • ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ

(ಹವಾಯಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹವಾಯಿ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯತ್ವಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಧೀನವಗಿತ್ತು.)

ಮಿಶ್ರಿತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಟಲಿಯಾ ಏಕೀಕರಣ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮಿಶ್ರವಿತ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಡಿನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲು ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಡಿನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ತಾಪಿಸಿದವು. ಮಿಕ್ಕ, ಎರಡು ಸಿಸಿಲಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ಪೋಪ್ ನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೂ, ವಶಪಡಿಸಿ ಹಾಗು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಜರ್ಮನಿಯಾ ಏಕೀಕರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದರ ಶುರುವಾದವಾಗಿದು, ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಸಿಕೊಳಲು ೧೮೬೬ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರುಸ್ಸಿಯ ಮಾಡಿದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಯತ್ನದಿಂದ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಬಲಗೆರಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೮೮೫, ೧೩೯೬ ಒತ್ತೊಮನ್ ವಶಪಡೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ .
 • ಚೀನಾದೇಶದ ಪುನರೇಕೀಕರಣ (೧೯೨೮)
 • ಗೆರ್ಮನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ
  • ಜರ್ಮನ್‌ ಏಕೀಕರಣ
  • ಅನ್ಸ್ಚ್ಳುಸ್ಸ್ (೧೯೩೮ ಣಜಿ ಪುನರೇಕೀಕರಣ)
 • ಇಟಲಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೮೧೫-೭೧.
 • ಪೋಲಿಷ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೮-೨೨.
 • ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಯಾಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೭೬.
 • ಯೆಮೆನಿತೆ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೯೦.
 • ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣ ಜುಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ೧೯೨೦.

ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿಗಳ ಹಾಗು ಜನಾಂಗ/ಭಾಷವಾದಿಗಳ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.

ಪುನರೇಕೀಕರಣ ವಿಭಾಗವಾಗಿದು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜಾಗ
(ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಸ್ತಾರ)
ಆಫ್ಘನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೨೩ PK-NWFP.svgಖ್ಯಬೆರ್-ಪಖ್ತುಂಖ್ವ ಹಾಗುಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ
ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್
 Afghanistan
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಅಲ್ಬಂಯಾನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೩  Albania
 Greece (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 Macedonia (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 Montenegro (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 Serbia (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 Kosovo
ಅರಬ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೨೫೮  Algeria
 Bahrain
 Comoros
 Djibouti
 Egypt
 Iraq
 Jordan
 Kuwait
 Lebanon
 Libya
 Mauritania
 Morocco
 Oman
 Palestine
 Qatar
 Saudi Arabia
 Somalia
 Sudan
 Syria
 Tunisia
 United Arab Emirates
 Yemen
ಅಂಗ್ಲೋ-ಇರಿಶ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೨೨  Ireland
 United Kingdom
ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೫  Armenia
 Azerbaijan
 Georgia
 Iran
 Turkey
ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಹಂಗರಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೮  Austria
 Bosnia and Herzegovina
 Croatia
 Czech Republic
 Hungary
 Italy (ತ್ರೆನ್ತಿನೋ-ಅಲ್ಟೋ ಅಡಿಗೆ/ಸುಡ್ತಿರೋಲ್, ಗೋರಿಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ತ್ರಿಎಸ್ತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ , ಕಾಣಲೇ ಕಣಿವೆ)
 Poland(ಪಶ್ಚಿಮ ಗಳಿಸಿಯ)
 Romania (ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ)
 Serbia (ವೋಜ್ವೋಡಿನ)
 Slovakia
 Slovenia
 Ukraine (ಜ್ಯಕರ್ಪಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಪೂರ್ವ ಗಳಿಸಿಯ)
ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ಸಿ. ೧೯೦೦/೧೮೨೩  Iran (ಸಿಸ್ತನ್ ಹಾಗು ಬಲುಚಿಸ್ತಾನ್)
 Pakistan (ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್)
 Afghanistan (ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್)
ಬಲಗೆರಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೩  Bulgaria
 Macedonia (ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಭಾಗ)
 Serbia (ಬಲಗೆರಿಯನ್ ನೆಲಗಳು)
ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೩೮  Belize
 Costa Rica
 El Salvador
 Guatemala
 Honduras
 Nicaragua
ಚೀನಾದೇಶದ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೯೫/೧೯೪೯  People's Republic of China
 Republic of China
ಕಾಲೋಮ್ಬಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೮೩೧  Colombia
 Ecuador
 Panama
 Venezuela
ಕಾಮ್ಮೊನ್ವೆಲ್ತ್ ಏಕೀಕರಣ ಸಿ. ೧೯೧೯  Antigua and Barbuda
 Australia
 Bahamas
 Bangladesh
 Barbados
 Belize
 Botswana
 Brunei
 Cameroon
 Canada
 Cyprus
 Dominica
 Gambia
 Fiji
 Ghana
 Grenada
 Guyana
 India
 Jamaica
 Kenya
 Kiribati
 Lesotho
 Malawi
 Malaysia
 Maldives
 Malta
 Mauritius
 Mozambique
 Namibia
 Nauru
 New Zealand
 Nigeria
 Pakistan
 Papua New Guinea
 Rwanda
 Saint Kitts and Nevis
 Saint Lucia
 Saint Vincent and the Grenadines
 Samoa
 Seychelles
 Sierra Leone
 Singapore
 Solomon Islands
 South Africa
 Sri Lanka
 Swaziland
 Tanzania
 Tonga
 Trinidad and Tobago
 Tuvalu
 Uganda
 United Kingdom
 Vanuatu
 Zambia
ಯ್ಪ್ರಿಒತ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೭೪  Cyprus
 Northern Cyprus
 Akrotiri and Dhekelia
ಡೇನಿಷ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೬೪ (೧೯೨೦)  Denmark
 Schleswig-Holstein
ಡಚ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೩೦ / ೧೮೩೯  Belgium (ಫ್ಳನ್ದೆರ್ಸ್)
 Netherlands
 France (ನೋರ್ಡ್-ಪಾಸ್ ಡೇ ಕಾಲಿಸ್)
ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  Burundi
 Kenya
 Rwanda
 Tanzania
 Uganda
ಯುರೋಪೆಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  Austria
 Belgium
 Bulgaria
 Cyprus
 Czech Republic
 Denmark
 Estonia
 Finland
 France
 Germany
 Greece
 Hungary
 Ireland
 Italy
 Latvia
 Lithuania
 Luxembourg
 Malta
 Netherlands
 Poland
 Portugal
 Romania
 Slovakia
 Slovenia
 Spain
 Sweden
 United Kingdom
ಫಿಲಿಪಿನೋ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೭೮  Philippines
 Malaysia (ಸಬಃ)
ಫಿನ್ನಿಶ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೦-೪೪  Finland
 Russia (ಕರೆಲಿಯ)
ಜರ್ಮನ್‌ ಹಾಗು ಆಸ್ತ್ರಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೯೪೫  Germany
 Austria
 Poland (ಸಿಲೇಸಿಯ, ಪೋಮ್ಮೆರನಿಯ)
 Russia (ಪೂರ್ವ ಪ್ರುಸ್ಸಿಯ)
 France (ಅಲ್ಸಕೆ-ಲೋರ್ರೈನೆ)
ಗ್ರೇಟರ್ ಅಮೆರಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  Canada
 Mexico ಭಾಗಶಃ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 United States
ಗ್ರೀಕ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ಮಧ್ಯಯುಗದ  Greece
 Cyprus
 Turkey (ಪೂರ್ವ ತ್ರಸೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗು ವಾಯುವ್ಯ ಏಷಿಯಾ ಮೈನರ್‌, ಪೊಂತುಸ್)
 Bulgaria (ಪೂರ್ವ ರುಮೆಲಿಯ)
 Albania (ಉತ್ತರ ಎಪಿರುಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಪೋಲ್ಲೋನಿಯ (ಇಲ್ಲ್ಯ್ರಿಯ), ವ್ಲೋರೆ ಹಾಗು ಬೆರಟ್) ಸೇರಿದೆ
 Republic of Macedonia (ಮೊನಸ್ತಿರಿ ಜಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಗರ ಓಹ್ರಿದ್ ಹಾಗು ಸ್ತ್ರುಮಿಕಾದ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗು ಗೆವ್ಗೆಲಿಜ) ಸೇರಿದೆ
ಹಂಗರಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೪  Croatia
 Hungary
 Romania (ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ)
 Serbia (ವೋಜ್ವೋಡಿನ)
 Slovakia
 Ukraine (ಜ್ಯಕರ್ಪಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್)
 Slovenia (ಪ್ರೆಕ್ಮುರ್ಜೆ)
 Austria (ಬುರ್ಗೆನ್ಲ್ಯಾಂಡ್)
ಇಬೆರಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೫೮೦–೧೬೪೦  Portugal
 Spain
ಇಂಡೋ-ಚಿನೆಸೆ ಪುನರೇಕೀಕರಣ [೧] Archived 2008-05-29 at the Wayback Machine. ೧೯೫೪  Cambodia
 Laos
 Vietnam
ಭಾರತದ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೪೭  India
 Bangladesh
 Pakistan(ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಮಾತಾಡುವ ಜಾಗಗಳು)
 Burma
 Sri Lanka
 Maldives
ಇರಾನಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೦೦  Afghanistan
 Armenia
 Azerbaijan
 Georgia
 Iran
 Tajikistan
 Turkmenistan
 Uzbekistan
 Pakistan(ಖ್ಯಬೆರ್-ಪಖ್ತುಂಖ್ವ,ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ ಹಾಗು ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್)
ಇರಿಶ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೨೦-೨೨  Ireland
 United Kingdom (ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌‌)
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಮ ಜಗತ್ತು
ಇಸ್ರೇಲ್-ಪಲೆಸ್ತಿನೆ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೮  Israel
 Palestine
ಕೊರೆಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೫  North Korea
 South Korea
ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ
ಕೆರಿಬಿಯನ್
ಲುಬ್ಲಿನ್ ಒಕ್ಕೂಟ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೩೯  Lithuania (ವಿಲ್ನಿಉಸ್ ಕೌಂಟಿ)
 Belarus
 Poland
 Ukraine (ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೈನೆ)
ಮೆಸಡೊನಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೩  Bulgaria (ಲಗೊಎವ್ಗ್ರದ್)
 Greece (‌‌ಏಜಿಯಾನ್‌ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ)
 Macedonia
ಮಲಯ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೬೫  Singapore
 Malaysia
ಮೊಂಗೊಲಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೧  Mongolia
 People's Republic of China (ಆಂತರಿಕ ಮಂಗೋಲಿಯಾ)
 Russia (ತುವ)
ನೆಥೆರ್ಲನ್ದಿಕ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೩೯  Belgium
 France (ನೋರ್ಡ್-ಪಾಸ್ ಡೇ ಕಾಲಿಸ್)
 Luxembourg
 Netherlands
ರೊಮಾನಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೪  Moldova
 Romania
ರುಸ್ಸಿಯ ಹಾಗು ಬೆಲಾರುಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ೧೯೯೧  Belarus
 Russia
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೫೩೬  Denmark
 Sweden
 Norway
 Iceland
 Greenland
 Finland
 Åland
ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೯೨  Bosnia and Herzegovina (ರೆಪುಬ್ಲಿಕ ಸ್ರ್ಪಸ್ಕ)
 Croatia (ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಕ್ರಜಿನ)
 Kosovo (ಸೆರ್ಬಿಯ, ಕೊಸೊವೊದ ಸ್ವಘೋಷಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಅದ್ದನ್ನು ಸೆರ್ಬಿಯ ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದ್ದೆ)
 Montenegro
 Serbia
ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಪೂರ್ವ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ (ಪೂರ್ವ ರಷ್ಯನ್ನರು)
ಪಶ್ಚಿಮ ಸ್ಳವ್ಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಳವ್ಸ್
Slovenian ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  Slovenia


ಸೊಮಾಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  Djibouti

 Kenya
 Somalia
ಪಷ್ಟುನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ 1823 Flag of Pakhtunistan.pngಖ್ಯಬೆರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಹಾಗುಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ
ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್
 Afghanistan(ಪಷ್ಟುನ್ ಭಾಗಗಳು)
ಟ್ರನ್ಸ್ಕೌಕಸಿಅನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೧೮–೧೯೩೬  Armenia
 Azerbaijan
 Georgia
ತುರನಿಕ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ (ಉರಲೋ-ಅಲ್ತಿಕ್) ೧೯೨೨  Azerbaijan
 Finland
 Hungary
 Kazakhstan
 Kyrgyzstan
 Turkmenistan
 Turkey
 Uzbekistan
Northern Cyprus ಉತ್ತರ ಕಯಪ್ರುಸ್ ನ ತುರ್ಕಿಶ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Udmurtiaಉದ್ಮುರ್ತಿಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Tatarstanತಟರ್ಸ್ತನ್
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Chuvashiaಚುವಶಿಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Mordoviaಮೊರ್ದೊವಿಯ
ಮಂಗೋಲಿಯಮಂಗೋಲಿಯಾ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Bashkortostanಬಸ್ಹ್ಕೊರ್ತೊಸ್ತನ್
[69] ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ
[58]ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
[64] ಜಪಾನ್‌
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ೧೯೬೨  Anguilla
 Antigua and Barbuda
 Barbados
 Cayman Islands
 Dominica
 Grenada
 Jamaica
 Montserrat
 Saint Kitts and Nevis
 Saint Lucia
 Saint Vincent and the Grenadines
 Trinidad and Tobago
 Turks and Caicos Islands
ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೯೨  Bosnia and Herzegovina
 Croatia
 Kosovo
 Macedonia
 Montenegro
 Serbia
 Slovenia

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗು ಭೂಖಂಡದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು:

 • ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎ ಯು)
 • ಯುರೋಪೆಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ಇ ಯು)
 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಯು ಏನ್ ಎ ಎಸ ಯು ಅರ)

ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು:

 • ಅರಬ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ
 • ಏಷ್ಯಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಏಷ್ಯಾ ಸಹಕಾರ ಸಂವಾದದಿಂದ
 • ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಶಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್
 • ಕಾಮ್ಮುನಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾಗು ಕಾರಿಬ್ಬೆಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು, ರೀಓ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಹಾಗು ಕಾರಿಕೊಂ
 • ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ
 • ಪಸಿಫಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪಸಿಫಿಕ್ ಇಸ್ಲಾನ್ದ್ಸ್ ಫಾರುಂನಿಂದ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಾಗಿ ವಿಕಸಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು :

 • ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎ ಸಿ ಇ ಎ ಏನ್)
 • ಕಾರಿಬ್ಬೆಯನ್ ಕಾಮ್ಮುನಿಟಿ (ಕಾರಿಕೊಂ)
 • ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅನುಕಲನ ಮಂಡಲ (ಸಿ ಐ ಸಿ ಎ)
 • ಗಲ್ಫ್ಇನ ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಭೆ (ಸಿ ಸಿ ಎ ಎಸ ಜಿ)
 • ಯುರೇಷಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮುದಾಯ (ಯುರಅಸಎಕ)
 • ಈಶಾನ್ಯ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘ (ಓ ಇ ಸಿ ಎಸ)
 • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಾರ್ಕ್)
 • ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ

==[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. This is often seen as a ಸಂಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ but is closer to an ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಒಕ್ಕೂಟ as the four colonies were dissolved, their territories becoming provinces in a unitary ರಾಜ್ಯ without any recognition as fixed constitutional entities
 2. ". . . that no Alteration be made in Laws which concern private Right, except for evident Utility of the Subjects within Scotland " - Article XVIII of the Treaty of ಒಕ್ಕೂಟ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಒಕ್ಕೂಟ (disambiguation)
 • Constituent countries
 • Confederation
 • ಸಂಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ
 • Real ಒಕ್ಕೂಟ