ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನೈತಿಕ ವಾದವಿವಾದ (ವಿರೋದಾಭಾಸ)ಗಳ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಯನ. ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಜೈವಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕಾರಣ, ಕಾನೂನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪರಿಭಾಷೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದ (ಗ್ರೀಕ್ ಬಯೋಸ್ , ಜೀವ; ಎಥೋಸ್ , ನಡುವಳಿಕೆ) ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಜಾಹ್ರ್‌ನಿಂದ 1927 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅವನು "ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾದವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು", "ಬಯೋಎಥಿಕಲ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್" (ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿರೂಪ)ಎಂಬ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆದನು.[೧][೨] 1970 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಾನ್ ರೆನ್‌ಸೇಲಿಯರ್ ಪೊಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಮಂಡಲದೆಡೆಗೆ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು "ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ (ಸಮಷ್ಟಿಯ) ನೈತಿಕತೆ"ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ, ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಎರಡರ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದನು.[೩][೪]

ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಶಾಖೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೆಳವಣಿಗೆ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಮತ್ತು IIನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ನಾಜಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಿಷಯಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು, ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ನವೀನ ವಿಭಾಗವು ಮೊದಲಿಗೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋಫೋನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೋದನಾ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವಯವ (ಅಂಗ) ಕಸಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಸುರಕ್ಷೆಯ-ಕೊನೆಯಂತಹ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನತ್ಮಕತೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನೈತಿಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಂಬ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಮ್ ಹೇರ್ ಇವರುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 1970 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲೋಚನಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲಿನದಾದ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು) 1969 ರಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡೆನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್‌ಹೆನ್ ಮತ್ತು ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲಿಯರ್ಡ್ ಗೇಯ್‌ಲಿನ್‌ರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ (ಕೆನಡಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ)ಯು ಜೊರ್ಜ್‌ಟೌನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ೧೯೭೧ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೇಮ್ಸ್ ಎಫ್. ಚಿಲ್‌ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ ಬ್ಯೂಷಂಪ್‌ರಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು - ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ - ಭೋದನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ನಂತರದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆರೆನ್ ಆನ್ ಕ್ವಿನ್‌ಲಾನ್, ನಾನ್ಸಿ ಕ್ರುಜನ್ ಮತ್ತಿ ಟೆರ್ರಿ ಶ್ಚಿಯಾವಿಯೋರ ಮರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಭೋಧನಾ ಶಾಖೆಯು ವಾಷಿಂಗ‌ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಲ್ ಜೋನ್ಸನ್, ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊನ್ ಫ್ಲೆಚರ್, ಬ್ರೊನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಕೋಬ್ ಎಮ್. ಆಪೆಲ್, ಜೊನ್ಸ್ ಹೊಪ್‌ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರುಥ್ ಫೆಡನ್, ಪೆನ್ನ್ಸಿಲ್‌ವಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲನ್‌ರಂತಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ-ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಕೀಲರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಿಕ್ಷಿತ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿತು. 1995ರಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಭೋದನಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಲಾಂಛನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹಂತ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊರ್ಜ್ ಬುಷ್‌ರೂ ಕೂಡ ಭ್ರೂಣದ ಮೂಲ-ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂಡಲಿಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪದಗಳು (ವ್ಯಾಪಿಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗವು ಮಾನವ ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಥ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತು, ಜೀವನದ ಮೇರೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ, ಇಚ್ಛಾಮರಣಗಳನ್ನು ಅಭಾವವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗ ದಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡಿತರ))ಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಭೋದನಾ ಶಾಖೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಶಾಖೆಯು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಾನೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಒಂದು ಉಪ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನೈತಿಕ ಪರಿಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಹೊಸಶೋಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರು ನೈತಿಕತೆಯ ಪರಿಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೈರಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಭೋದನಾ ಶಾಖೆಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ಪದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ "ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ" ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳ್ಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತತ್ವಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನವೀನ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ. ಮಾನವ ವಿಷಯಗಳ ಜೈವಿಕವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನಡುವಳಿಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1974 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜೈವಿಕವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನಡುವಳಿಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂಲ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲ್‌ಮೊಂಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಲಾಭಕಾರಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ—ಇವುಗಳು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ. ಇತರರು ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಯಾದಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಅಲ್ಲದ, ಮಾನವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ವ್ಯಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಾರಂಗತ ಶಾಖೆಯಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೃತ್ತಿನಿರತ ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಟ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಜೈವಿಕ ನಿತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಳಕಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ, ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಯು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಬಹುಮತಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೈಲಿಯ ವಿಷಯದ ಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಶುಶ್ರೂಷಾ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾನುಸರಣೆ (ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಭೋದನಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಟರ್ ಸಿಂಗರ್, ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಡೇನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್‌ಹನ್, ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೇನಿಯಲ್ ಬ್ರೊಕ್ ಮುಂತಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಗಿ ಪರಿಣಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ನೈತಿಕ ತಜ್ಞರಾದ - ಕೊರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಸೆಫ್ ಫಿನ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಕೋಬ್ ಆಪೆಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಲೆ ಜೆ. ಸ್ಮಿಥ್‌ರಂತಹ ವಕೀಲರುಗಳು, ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫುಕುಯಾಮಾರಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿಲ್‌ಡ್ರೆಸ್‌ರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು, ಒಮ್ಮೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಿತರಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಾತ್ಮಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಕರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪದಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಮರ್ಶಕರ ಜೊತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ವರದಿ , ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಜ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬೆಗೆಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳನ್ನು ಅವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂಯಿಷ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-ಅಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಏಷಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವೆ. ಬೌದ್ಧರ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಚಾರವಾದದ, ಲೌಕಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿತತ್ವವಾದಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧರ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಡ್ಯಾಮೇನ್ ಕಿಯೋನ್‌ರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಂದನಾ ಶಿವಾ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಸಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿವಾದಾಂಶಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಕಟಿತ, ವರಿಷ್ಟ-ಪರಿಶೀಲಿತ ಜೈವಿಕ ನೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ:

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಲೋಲಾಸ್,ಎಫ್. (2008). ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಒಂದು ವಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಜೆಹ್ರ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಬಯೊಲ್. ರೆಸ್. , ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ, 41 (1), 119-123. Available in <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-97602008000100013&lng=es&nrm=iso>, accessed on Jan 15, 2010. doi: 10.4067/S0716-97602008000100013.
 2. ಸಾಸ್,ಎಚ್.ಎಂ. (2007). ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಜೆಹ್ರ್ ನ 1927ರ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಕೆನೆಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಜೆ , 17 (4), ಡಿಸೆಂಬರ್, 279-295.
 3. ಲೋಲಾಸ್,ಎಫ್., op. cit.
 4. ಗೋಲ್ಡಿಮ್,ಜೆ.ಆರ್. (2009). ವೈಧ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಬೇಟಿ: ಫ್ರಿತ್ಜ್ ಜೆಹ್ರ್‌ನ ಕೊಡುಗೆ (1927). ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಯೋಮೆಡ್ , ಸಮ್377-380.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಕೊಲ್ಸನ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. (ಎಡಿಶನ್.) (2004). ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸೆಂಚುರಿ: ಎ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ . ಡೌನರ್ಸ್ ಗ್ರೋವ್, ಇಲ್ಲಿನಾಯ್ಸ್: ಇಂಟರ್‌ವರ್ಸಿಟಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ISBN 0195182014
 • ಡೆಮಿ, ತಿಮೊಥಿ ಜೆ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಿ ಪಿ. ಸ್ಟೆವರ್ಟ್. (1998). ಸುಸೈಡ್: ಎ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್: ಕ್ರೂಶಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಲೈಫ್ . ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್: ಕ್ರೆಗೆಲ್. ISBN 0195182014
 • ಪೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II. (1995). ಎವಂಗೇಲಿಯಮ್ ವಿಟಾಯ್: ದ ಗಾಸ್ಫೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್. ISBN 0195182014
 • ಕಿಲ್ನರ್, ಜಾನ್ ಎಟ್ ಅಲ್. (1995). ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್: ಎ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಅಪ್ರೇಸಲ್ . ಗ್ರಾಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್,ಮಿಚಿಗನ್: Wm. ಬಿ. ಈರ್ದ್ಮನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ISBN 0195182014
 • ಕಿಲ್ನರ್, ಜಾನ್ ಎಫ್.,ಆರ್ಲಿನ್ ಬಿ.ಮಿಲ್ಲರ್ಮತ್ತು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಡಿ.ಪೆಲೆಗ್ರಿನೊ (ಎಡಿಶನ್ಸ್.). (1996). ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಡೈಯಿಂಗ್:ಎ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಅಪ್ರೇಸಲ್ . ಗ್ರಾಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್,ಎಮ್‌ಐ: ಈರ್ದ್ಮನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ.; ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲಿಸ್ಲೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್:ಪಟೆರ್ನೊಸ್ಟರ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ISBN 0195182014
 • ಮೆಲಾಂಡರ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ (2004). ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್: ಎ ಪ್ರೈಮರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ಸ್ . ಗ್ರಾಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್,ಮಿಚಿಗನ್: Wm. ಬಿ. ಈರ್ದ್ಮನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ISBN 0195182014
 • ಲೌಡವಿಕೋಸ್, ನಿಕೋಲಸ್, ಪ್ರೊಟೋಪ್ರೆಸ್ಬೈಟರ್ (2002). ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಯುಥನೇಶಿಯಾ , ಗ್ರೀಸ್‌ ಚರ್ಚ‌ನ ಪವಿತ್ರ ಸೈನಾಡ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕಮಿಟಿ, ಯುಥನೇಶಿಯಾ ಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ (ಅಥೆನ್ಸ್, ಮೇ 17–18, 2002), ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2009ರಂದು ಮರು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.. (ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನ).
 • ಪೋಪ್ ಪಾಲ್ VI. (1968). Humanae Vitae: ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ . ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ.
 • ಸ್ಮಿತ್,ವೆಸ್ಲೆ ಜೆ. (2004). ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಟು ಎ ಬ್ರೇವ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ . ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾನ್‌ಸಿಸ್ಕೋ: ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಬುಕ್ಸ್. ISBN 0195182014
 • ಸ್ಮಿತ್,ವೆಸ್ಲೆ ಜೆ. (2000). ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್: ದ ಅಸ್ಸಾಲ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ . ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾನ್‌ಸಿಸ್ಕೋ: ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಬುಕ್ಸ್. ISBN 0195182014
 • ಸ್ಮಿತ್,ವೆಸ್ಲೆ ಜೆ. (1997). ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್: ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೇಡ್ ಸುಸೈಡ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ISBN 0195182014
 • ಸ್ಟೇವರ್ಟ್, ಗ್ಯಾರಿ ಪಿ.ಎಟ್ ಅಲ್. (1998). ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಸ್ಚೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸುಸೈಡ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಯುಥನೇಶಿಯಾ: ಆರ್ ದೇ ಎವರ್ ರೈಟ್? ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರ ಸರಣಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್: ಕ್ರೆಗೆಲ್. ISBN 0195182014
 • ಸ್ಟೇವರ್ಟ್, ಗ್ಯಾರಿ ಪಿ.ಎಟ್ ಅಲ್. (1998). ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಸ್ಚೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸಿಶನ್ಸ್:ಶೌ ಡು ವಿ ನೌ ವಾಟ್ಸ್ ರೈಟ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್: ಕ್ರೆಗೆಲ್. ISBN 0195182014
 • ವೆಸ್ಟ್‌ಪಾಲ್,ಎಯುಲರ್ ರೆನಾತೋ. O Oitavo dia – na era da seleção artificial (ನೋಡಿದ ಎಟೀನ್ತ್ ಡೇ (ಪುಸ್ತಕ) ಅವಲೋಕನ) . 1. ಎಡಿಶನ್. São Bento do Sul: União Cristã, 2004. ಸಂಪುಟ. 01. 125 ಪು. ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ 0-19-211579-0

ಯಹೂದಿಯರ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಬ್ಲೇಯ್ಚ್, ಜೆ. ಡೇವಿಡ್. (1981). ಜುಡಾಯಿಸಮ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕ್ಟಾವ್. ISBN 087068891X
 • ದೊರ್ಫ್, ಇಲಿಯಟ್ ಎನ್. (1998). ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಡೆತ್: ಎ ಜೇವಿಶ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ . ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾ: ಜೇವಿಶ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ISBN 0195182014
 • ಫೆಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಡಿಎಮ್. (1974). ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್,ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ಜೇವಿಶ್ ಲಾ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಸ್ಚೋಕನ್ ಬುಕ್ಸ್
 • ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಬಿ. (1999). ಡ್ಯುಟಿ‌ ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್: ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೇವಿಶ್ ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ರೌಟ್ಲೆಜ್. ISBN 0195182014
 • ಜಾಕೊಬೊವಿಟ್ಸ್ I. (1959). ಜೇವಿಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಬ್ಲೊಚ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್.
 • ಮ್ಯಾಕ್ಲರ್, ಆರಾನ್ ಎಲ್. (ಎಡಿಶನ್.) 2000. ಲೈಫ್ & ಡೆತ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಜೇವಿಶ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಜೆಟಿಎಸ್. ISBN 0873340817.
 • ಮೈಬಾಯಮ್ ಎಂ. "ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಜುದಾಯಿಸಂ ನಲ್ಲಿ ಎ'ಪ್ರೊಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್ ' ಜೆವಿಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್:ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ‍ಯ್‌ನ್ ಅಜೆಂಡಾ" 1986;33(3):27-33.
 • ರೋಸ್ನರ್, ಫ್ರೆಡ್. (1986). ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಜೇವಿಶ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ . ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಯೆಶಿವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ISBN 0195182014
 • ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಜುದಾಯಿಸಂ ಸಂಪುಟ. 54(3), ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ 2002 (ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ)
 • ಜೋಹರ್,ನೋಯಮ್ ಜೆ. (1997). ಆಲ್ಟರ್ನೆಟೀವ್ ಇನ್ ಜೇವಿಶ್ ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ . ಆಲ್ಬನಿ:ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ . ISBN 0195182014

ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಅಲ್ ಖ್ಯಾತ್ ಎಮ್‌ಎಚ್. "ಅಲ್ ಗಿಂಡಿ ಎಆರ್‌ನಲ್ಲಿ: ಹೆಲ್ತ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸಂಪಾದಕ, ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ,ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೀವ್ . ಕುವೈತ್: ವೈಧ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಘಟನೆ; 1995. ಪು. 447-50.
 • ಇಬ್ರಾಹಿಂ,ಅಬುಲ್ ಫದ್ಲ್ ಮೌಸಿನ್. (1989). ಅಬಾರ್ಶನ್,ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಸರೋಗೇಟ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಆ‍ಯ್‌ನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೀವ್ ಇಂಡಿಯನಾಪೊಲಿಸ್‌. ISBN 0195182014
 • ಎಸ್ಪೊಸಿತೊ, ಜಾನ್. (ಎಡಿಶನ್.) (1995). "ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ" ದ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಎನ್‌ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ (ಸಂಪುಟ. 4). ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ISBN 0195182014
 • ಕಾರಿಕ್,ಎನೆಸ್. "ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್" ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ /ವಿಂಟರ್ 2004. ವಿಷಯ #11

ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಆರ್. ಇ. (1994) ಬುದ್ಧಿಸಂ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ದ ಫೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ , ಎಡಿಶನ್. ಆರ್. ಗಿಲ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಎ. ಲಿಯಾಯ್ಡ್, ಚಿಚೆಸ್ಟರ್: ಜಾನ್ ವಿಲಿಯ್ & ಸನ್ಸ್, 105-16.
 • ಕಿಯೊವ್ನ್, ಡಮಿಯೆನ್. (1995) ಬುದ್ಧಿಸಂ & ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ . ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲನ್/ಸೇಂಟ್. ಮಾರ್ಟೀನ್ಸ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ.

ಹಿಂದೂ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಕೊವಾರ್ಡ್, ಎಚ್. ಜಿ., ಜೆ. ಜೆ. ಲಿಪ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೆ.ಯಂಗ್. (1989) ಹಿಂದೂ ಎಥಿಕ್ಸ್: ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಬಾರ್ಷನ್, ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ಯುಥನೇಶಿಯಾ . ಆಲ್ಬನಿ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
 • ಕ್ರಾವ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಎಸ್. ಸಿ. (2003) ಹಿಂದೂ ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ-ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ . ಆಲ್ಬನಿ,ಎನ್‌ವೈ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
 • ಕ್ರಾವ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಎಸ್. ಸಿ. (1995) ಡೈಲೆಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಡೆತ್,ಹಿಂದೂ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1995 . ಆಲ್ಬನಿ,ಎನ್‌ವೈ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
 • ಫಿರ್ಥ್,ಎಸ್. (2005)ಎಂಡ್ -ಆಫ್- ಲೈಫ್: ಎ ಹಿಂದೂ ವ್ಯೂ. ದಿ ಲಾನ್ಸಟ್ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಈಟಿಯಂತಹ ಹರಿತವಾದ ಶಸ್ತ್ರ) 366(9486): 682-686.
 • ಲಖನ್,ಶಹೀನಾ. (2008) ಹಿಂದುಯಿಸಂ: ಲೈಫ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಡೆತ್. ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಬಿಎಮ್‌ಜೆ . 16(18):310-311.
 1. REDIRECT Template:Medical ethics cases