ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
(ಜರ್ಮನಿಯ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
Jump to navigation Jump to search

ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರತೆಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಶವಗಿರುತ್ತದ್ದೆ ಹಾಗು, ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏಕೈಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದ್ದೆ . ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಸನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ.

ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಹಳುವರು ರೀತಿಯಿಂದ ತರಬಹುದು, ಇದ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು:

 • ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು
 • ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು
 • ಸಂಯುಕ್ತ (ಅಥವಾ ಸಹ-ಸಂಯುಕ್ತ) ಒಕ್ಕೂಟ
 • ಒಕ್ಕೂಟರಚನೆಯ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ
 • ಮಿಶ್ರಿತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು.

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ (ಆದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ "ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ").

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ - ‌ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಪ್ಪಂದ ೧೭೦೭), ಹಾಗು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌‌ (೧೮೦೧)
 • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (೧೯೧೦)[೧]
 • ಸ್ಪೇನ್‌ (ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ೧೦೩೭ ರಿಂದ ೧೪೭೯ರ ವರಗೆ)

ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಳೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ ಹಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

 • ಬ್ರಿಟ್ಟನಿಯಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ೧೫೩೨, ಬ್ರಿಟ್ಟನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತು (ಈ ಭರವಸೆ ೧೭೮೯ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಕ್ರಾಂತಿಯಾ ವೇಳೆ ರದ್ದುಮಾಡಲಾಯಿತು).
 • ೧೭೦೭ ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ ಸ್ತಾಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಪ್ಪಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಇನ ನಾಗರೀಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿತು[೨] (ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಯುತಿರುವ ಭರವಸೆ).
 • ೧೮೦೧ ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ ಸ್ತಾಪಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಪ್ಪಂದ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌‌ಗೆ ನಾಗರೀಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಯಾವುದೇರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರು ಇದು ರೂಢಿಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
 • ಟ್ಯರೋಲ್ ಅದರ ಫ್ರಇಸ್ಚುತ್ಜ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯರೋಲ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುಧಮಾಡಲು ಕಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತು (ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ತ್ರಿಯನ್ ರೆಪುಬ್ಲಿಕ್ ರದ್ದುಮಾಡಿತು).

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಹಾಗು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ, ಇದರ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ.

ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಂಟೆನೆಗ್ರೋ, ಸೆರ್ಬಿಯದೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ೧೯೧೮) ಅಥವಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು of ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವೇಲ್ಸನ್ನು, ಎರಡು ವೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೫೩೫ ಹಾಗು ೧೫೪೨ ದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 • ಪ್ರುಸ್ಸಿಯ (೧೮೬೬)
 • ಇಟಲಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ (೧೮೬೦–೧೮೬೧)

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮನು ತಾವೇ ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾವೆ. ಕೇವಲ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದ್ದೆ, ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುತ್ತದ್ದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ[47]
 • | ಕೆನಡಾ || 33
 • ಜರ್ಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (೧೮೭೧–೧೯೧೯)
 • | ಭಾರತ || 150
 • ಸೆರ್ಬಿಯ ಹಾಗು ಮೊಂಟೆನೆಗ್ರೋ (೨೦೦೩–೨೦೦೬)
 • ಯೂನಿಯನ್‌ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ (೧೯೨೨—೧೯೯೧)
 • ೧೭೮೧ ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ (ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಹಾಗು ೧೭೮೮ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟವಾಯಿತು)

ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸಹ-ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಶವಾಗಿ, ಈ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನವಗುತ್ತದ್ದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಬ್ರಿಟಿಷ್‌‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಕೆನಡಾ ದೊಂದಿಗೆ (೧೮೭೧)
 • ಜಿನಿವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೊಂದಿಗೆ(೧೮೧೫)
 • ನ್ಯೂಫೌಂಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗು ಲಬ್ರಡೋರ್ ಕೆನಡಾ ದೊಂದಿಗೆ (೧೯೪೯)
 • ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ

(ಹವಾಯಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹವಾಯಿ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯತ್ವಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಧೀನವಗಿತ್ತು.)

ಮಿಶ್ರಿತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಟಲಿಯಾ ಏಕೀಕರಣ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮಿಶ್ರವಿತ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಡಿನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲು ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಡಿನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ತಾಪಿಸಿದವು. ಮಿಕ್ಕ, ಎರಡು ಸಿಸಿಲಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ಪೋಪ್ ನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೂ, ವಶಪಡಿಸಿ ಹಾಗು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಜರ್ಮನಿಯಾ ಏಕೀಕರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದರ ಶುರುವಾದವಾಗಿದು, ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಸಿಕೊಳಲು ೧೮೬೬ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರುಸ್ಸಿಯ ಮಾಡಿದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಯತ್ನದಿಂದ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಬಲಗೆರಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೮೮೫, ೧೩೯೬ ಒತ್ತೊಮನ್ ವಶಪಡೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ .
 • ಚೀನಾದೇಶದ ಪುನರೇಕೀಕರಣ (೧೯೨೮)
 • ಗೆರ್ಮನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ
  • ಜರ್ಮನ್‌ ಏಕೀಕರಣ
  • ಅನ್ಸ್ಚ್ಳುಸ್ಸ್ (೧೯೩೮ ಣಜಿ ಪುನರೇಕೀಕರಣ)
 • ಇಟಲಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೮೧೫-೭೧.
 • ಪೋಲಿಷ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೮-೨೨.
 • ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಯಾಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೭೬.
 • ಯೆಮೆನಿತೆ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೯೦.
 • ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣ ಜುಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ೧೯೨೦.

ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿಗಳ ಹಾಗು ಜನಾಂಗ/ಭಾಷವಾದಿಗಳ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.

ಪುನರೇಕೀಕರಣ ವಿಭಾಗವಾಗಿದು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜಾಗ
(ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಸ್ತಾರ)
ಆಫ್ಘನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೨೩ Flag of Khyber Pakhtunkhwa.svgಖ್ಯಬೆರ್-ಪಖ್ತುಂಖ್ವ ಹಾಗುಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ
ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್
 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಅಲ್ಬಂಯಾನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೩  ಅಲ್ಬೇನಿಯ
 ಗ್ರೀಸ್ (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 ಮೆಸಡೋನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 ಮೋಂಟೆನಿಗ್ರೋ (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 ಸೆರ್ಬಿಯ (ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್‌ ನೆಲಗಳು)
 ಕೊಸೊವೊ
ಅರಬ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೨೫೮  ಅಲ್ಜೀರಿಯ
 ಬಹ್ರೇನ್
 ಕೊಮೊರೊಸ್
 ಜಿಬೂಟಿ
 ಈಜಿಪ್ಟ್
 ಇರಾಕ್
 ಜಾರ್ಡನ್
 Kuwait
 ಲೆಬನನ್
 Libya
 ಮೌರಿಟೇನಿಯ
 ಮೊರಾಕೊ
 ಒಮಾನ್
 Palestinian territories
 ಕಟಾರ್
 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
 ಸೊಮಾಲಿಯ
 ಸುಡಾನ್
 ಸಿರಿಯಾ
 ಟುನೀಶಿಯ
 ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನ
 ಯೆಮೆನ್
ಅಂಗ್ಲೋ-ಇರಿಶ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೨೨  Republic of Ireland
 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ
ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೫  ಅರ್ಮೇನಿಯ
 ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
 ಜಾರ್ಜಿಯ (ದೇಶ)
 ಇರಾನ್
 ಟರ್ಕಿ
ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಹಂಗರಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೮  ಆಸ್ಟ್ರಿಯ
 ಬೋಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಝೆಗೋವಿನ
 ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ
 ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
 ಹಂಗರಿ
 ಇಟಲಿ (ತ್ರೆನ್ತಿನೋ-ಅಲ್ಟೋ ಅಡಿಗೆ/ಸುಡ್ತಿರೋಲ್, ಗೋರಿಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ತ್ರಿಎಸ್ತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ , ಕಾಣಲೇ ಕಣಿವೆ)
 ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್(ಪಶ್ಚಿಮ ಗಳಿಸಿಯ)
 ರೊಮಾನಿಯ (ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ)
 ಸೆರ್ಬಿಯ (ವೋಜ್ವೋಡಿನ)
 ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ
 ಸ್ಲೊವೇನಿಯ
 ಉಕ್ರೇನ್ (ಜ್ಯಕರ್ಪಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಪೂರ್ವ ಗಳಿಸಿಯ)
ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ಸಿ. ೧೯೦೦/೧೮೨೩  ಇರಾನ್ (ಸಿಸ್ತನ್ ಹಾಗು ಬಲುಚಿಸ್ತಾನ್)
 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್)
 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್)
ಬಲಗೆರಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೩  ಬಲ್ಗೇರಿಯ
 ಮೆಸಡೋನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಭಾಗ)
 ಸೆರ್ಬಿಯ (ಬಲಗೆರಿಯನ್ ನೆಲಗಳು)
ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೩೮  ಬೆಲೀಜ್
 ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕ
 ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್
 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ
 ಹೊಂಡುರಾಸ್
 ನಿಕರಾಗುವ
ಚೀನಾದೇಶದ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೯೫/೧೯೪೯  ಚೀನಾ
 Taiwan
ಕಾಲೋಮ್ಬಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೮೩೧  ಕೊಲೊಂಬಿಯ
 ಈಕ್ವಡಾರ್
 ಪನಾಮಾ
 ವೆನೆಜುವೆಲಾ
ಕಾಮ್ಮೊನ್ವೆಲ್ತ್ ಏಕೀಕರಣ ಸಿ. ೧೯೧೯  ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ
 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
 ಬಹಾಮಾಸ್
 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್
 ಬೆಲೀಜ್
 ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ
 ಬ್ರುನೈ
 ಕ್ಯಾಮರೂನ್
 ಕೆನಡಾ
 ಸಿಪ್ರಸ್
 ಡೊಮಿನಿಕ
 ಗ್ಯಾಂಬಿಯ
 ಫಿಜಿ
 ಘಾನಾ
 ಗ್ರೆನಾಡ
 ಗಯಾನ
 ಭಾರತ
 Jamaica
 Kenya
 ಕಿರಿಬಾಟಿ
 Lesotho
 ಮಲಾವಿ
 ಮಲೇಶಿಯ
 ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್
 ಮಾಲ್ಟ
 ಮಾರಿಷಸ್
 ಮೊಜಾಂಬಿಕ್
 ನಮೀಬಿಯ
 ನೌರು
 ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್
 ನೈಜೀರಿಯ
 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ
 ರ್ವಾಂಡ
 ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್
 ಸೇಂಟ್ ಲೂಷಿಯ
 ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೀನ್ಸ್
 ಸಮೋಅ
 ಸೇಶೆಲ್ಸ್
 ಸಿಯೆರ್ರಾ ಲಿಯೋನ್
 ಸಿಂಗಾಪುರ
 ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
 ಶ್ರೀಲಂಕಾ
 ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
 ಟಾಂಜಾನಿಯ
 ಟೋಂಗಾ
 ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ
 ತುವಾಲು
 ಉಗಾಂಡ
 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ
 ವನುವಾಟು
 ಜಾಂಬಿಯ
ಯ್ಪ್ರಿಒತ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೭೪  ಸಿಪ್ರಸ್
 Northern Cyprus
 Akrotiri and Dhekelia
ಡೇನಿಷ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೬೪ (೧೯೨೦)  ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್
 Schleswig-Holstein
ಡಚ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೩೦ / ೧೮೩೯  ಬೆಲ್ಜಿಯಂ (ಫ್ಳನ್ದೆರ್ಸ್)
 ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
 ಫ್ರಾನ್ಸ್ (ನೋರ್ಡ್-ಪಾಸ್ ಡೇ ಕಾಲಿಸ್)
ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  ಬುರುಂಡಿ
 Kenya
 ರ್ವಾಂಡ
 ಟಾಂಜಾನಿಯ
 ಉಗಾಂಡ
ಯುರೋಪೆಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  ಆಸ್ಟ್ರಿಯ
 ಬೆಲ್ಜಿಯಂ
 ಬಲ್ಗೇರಿಯ
 ಸಿಪ್ರಸ್
 ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
 ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್
 ಎಸ್ಟೊನಿಯ
 ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
 ಫ್ರಾನ್ಸ್
 ಜರ್ಮನಿ
 ಗ್ರೀಸ್
 ಹಂಗರಿ
 Republic of Ireland
 ಇಟಲಿ
 ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯ
 Lithuania
 ಲಕ್ಸೆಂಬೊರ್ಗ್
 ಮಾಲ್ಟ
 ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
 ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್
 ಪೋರ್ಚುಗಲ್
 ರೊಮಾನಿಯ
 ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ
 ಸ್ಲೊವೇನಿಯ
 ಸ್ಪೇನ್
 ಸ್ವೀಡನ್
 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ
ಫಿಲಿಪಿನೋ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೭೮  ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
 ಮಲೇಶಿಯ (ಸಬಃ)
ಫಿನ್ನಿಶ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೦-೪೪  ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
 ರಷ್ಯಾ (ಕರೆಲಿಯ)
ಜರ್ಮನ್‌ ಹಾಗು ಆಸ್ತ್ರಿಯನ್ ಏಕೀಕರಣ ೧೯೪೫  ಜರ್ಮನಿ
 ಆಸ್ಟ್ರಿಯ
 ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ (ಸಿಲೇಸಿಯ, ಪೋಮ್ಮೆರನಿಯ)
 ರಷ್ಯಾ (ಪೂರ್ವ ಪ್ರುಸ್ಸಿಯ)
 ಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಅಲ್ಸಕೆ-ಲೋರ್ರೈನೆ)
ಗ್ರೇಟರ್ ಅಮೆರಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  ಕೆನಡಾ
 ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಗ್ರೀಕ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ಮಧ್ಯಯುಗದ  ಗ್ರೀಸ್
 ಸಿಪ್ರಸ್
 ಟರ್ಕಿ (ಪೂರ್ವ ತ್ರಸೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗು ವಾಯುವ್ಯ ಏಷಿಯಾ ಮೈನರ್‌, ಪೊಂತುಸ್)
 ಬಲ್ಗೇರಿಯ (ಪೂರ್ವ ರುಮೆಲಿಯ)
 ಅಲ್ಬೇನಿಯ (ಉತ್ತರ ಎಪಿರುಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಪೋಲ್ಲೋನಿಯ (ಇಲ್ಲ್ಯ್ರಿಯ), ವ್ಲೋರೆ ಹಾಗು ಬೆರಟ್) ಸೇರಿದೆ
 ಮೆಸಡೋನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ (ಮೊನಸ್ತಿರಿ ಜಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಗರ ಓಹ್ರಿದ್ ಹಾಗು ಸ್ತ್ರುಮಿಕಾದ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗು ಗೆವ್ಗೆಲಿಜ) ಸೇರಿದೆ
ಹಂಗರಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೪  ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ
 ಹಂಗರಿ
 ರೊಮಾನಿಯ (ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ)
 ಸೆರ್ಬಿಯ (ವೋಜ್ವೋಡಿನ)
 ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ
 ಉಕ್ರೇನ್ (ಜ್ಯಕರ್ಪಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್)
 ಸ್ಲೊವೇನಿಯ (ಪ್ರೆಕ್ಮುರ್ಜೆ)
 ಆಸ್ಟ್ರಿಯ (ಬುರ್ಗೆನ್ಲ್ಯಾಂಡ್)
ಇಬೆರಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೫೮೦–೧೬೪೦  ಪೋರ್ಚುಗಲ್
 ಸ್ಪೇನ್
ಇಂಡೋ-ಚಿನೆಸೆ ಪುನರೇಕೀಕರಣ [೧] ೧೯೫೪  ಕಾಂಬೋಡಿಯ
 ಲಾವೋಸ್
 ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್
ಭಾರತದ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೪೭  ಭಾರತ
 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಮಾತಾಡುವ ಜಾಗಗಳು)
 ಬರ್ಮಾ
 ಶ್ರೀಲಂಕಾ
 ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್
ಇರಾನಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೦೦  ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
 ಅರ್ಮೇನಿಯ
 ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
 ಜಾರ್ಜಿಯ (ದೇಶ)
 ಇರಾನ್
 ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನ್
 ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್
 ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್
 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(ಖ್ಯಬೆರ್-ಪಖ್ತುಂಖ್ವ,ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ ಹಾಗು ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್)
ಇರಿಶ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೨೦-೨೨  Republic of Ireland
 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ (ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌‌)
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಮ ಜಗತ್ತು
ಇಸ್ರೇಲ್-ಪಲೆಸ್ತಿನೆ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೮  ಇಸ್ರೇಲ್
 Palestinian territories
ಕೊರೆಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೫  ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ
 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ
ಕೆರಿಬಿಯನ್
ಲುಬ್ಲಿನ್ ಒಕ್ಕೂಟ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೩೯  Lithuania (ವಿಲ್ನಿಉಸ್ ಕೌಂಟಿ)
 ಬೆಲಾರುಸ್
 ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್
 ಉಕ್ರೇನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೈನೆ)
ಮೆಸಡೊನಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೩  ಬಲ್ಗೇರಿಯ (ಲಗೊಎವ್ಗ್ರದ್)
 ಗ್ರೀಸ್ (‌‌ಏಜಿಯಾನ್‌ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ)
 ಮೆಸಡೋನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಮಲಯ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೬೫  ಸಿಂಗಾಪುರ
 ಮಲೇಶಿಯ
ಮೊಂಗೊಲಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೧೧  ಮಂಗೋಲಿಯ
 ಚೀನಾ (ಆಂತರಿಕ ಮಂಗೋಲಿಯಾ)
 ರಷ್ಯಾ (ತುವ)
ನೆಥೆರ್ಲನ್ದಿಕ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೮೩೯  ಬೆಲ್ಜಿಯಂ
 ಫ್ರಾನ್ಸ್ (ನೋರ್ಡ್-ಪಾಸ್ ಡೇ ಕಾಲಿಸ್)
 ಲಕ್ಸೆಂಬೊರ್ಗ್
 ನೆದರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ರೊಮಾನಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೪೪  ಮಾಲ್ಡೋವ
 ರೊಮಾನಿಯ
ರುಸ್ಸಿಯ ಹಾಗು ಬೆಲಾರುಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ೧೯೯೧  ಬೆಲಾರುಸ್
 ರಷ್ಯಾ
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್‌ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೫೩೬  ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್
 ಸ್ವೀಡನ್
 ನಾರ್ವೇ
 ಐಸ್ಲೆಂಡ್
 Greenland
 ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
 Åland Islands
ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೯೨  ಬೋಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಝೆಗೋವಿನ (ರೆಪುಬ್ಲಿಕ ಸ್ರ್ಪಸ್ಕ)
 ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ (ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಕ್ರಜಿನ)
 ಕೊಸೊವೊ (ಸೆರ್ಬಿಯ, ಕೊಸೊವೊದ ಸ್ವಘೋಷಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಅದ್ದನ್ನು ಸೆರ್ಬಿಯ ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದ್ದೆ)
 ಮೋಂಟೆನಿಗ್ರೋ
 ಸೆರ್ಬಿಯ
ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ ಪೂರ್ವ ಸ್ಲಾವ್ಸ್ (ಪೂರ್ವ ರಷ್ಯನ್ನರು)
ಪಶ್ಚಿಮ ಸ್ಳವ್ಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಳವ್ಸ್
Slovenian ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  ಸ್ಲೊವೇನಿಯ


ಸೊಮಾಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗದ  ಜಿಬೂಟಿ

 Kenya
 ಸೊಮಾಲಿಯ
ಪಷ್ಟುನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ 1823 Flag of Pakhtunistan.pngಖ್ಯಬೆರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಹಾಗುಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ
ಬಲೋಚಿಸ್ತನ್
 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ(ಪಷ್ಟುನ್ ಭಾಗಗಳು)
ಟ್ರನ್ಸ್ಕೌಕಸಿಅನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೧೮–೧೯೩೬  ಅರ್ಮೇನಿಯ
 ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
 ಜಾರ್ಜಿಯ (ದೇಶ)
ತುರನಿಕ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ (ಉರಲೋ-ಅಲ್ತಿಕ್) ೧೯೨೨  ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
 ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್
 ಹಂಗರಿ
 ಕಜಾಕಸ್ಥಾನ್
 Kyrgyzstan
 ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ಥಾನ್
 ಟರ್ಕಿ
 ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್
Northern Cyprus ಉತ್ತರ ಕಯಪ್ರುಸ್ ನ ತುರ್ಕಿಶ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Udmurtiaಉದ್ಮುರ್ತಿಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Tatarstanತಟರ್ಸ್ತನ್
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Chuvashiaಚುವಶಿಯ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Mordoviaಮೊರ್ದೊವಿಯ
ಮಂಗೋಲಿಯಮಂಗೋಲಿಯಾ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Country data Bashkortostanಬಸ್ಹ್ಕೊರ್ತೊಸ್ತನ್
[69] ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ
[58]ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
[64] ಜಪಾನ್‌
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ೧೯೬೨  Anguilla
 ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ
 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್
 Cayman Islands
 ಡೊಮಿನಿಕ
 ಗ್ರೆನಾಡ
 Jamaica
 Montserrat
 ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್
 ಸೇಂಟ್ ಲೂಷಿಯ
 ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೀನ್ಸ್
 ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ
 Turks and Caicos Islands
ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯನ್ ಪುನರೇಕೀಕರಣ ೧೯೯೨  ಬೋಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಝೆಗೋವಿನ
 ಕ್ರೊಯೆಶಿಯ
 ಕೊಸೊವೊ
 ಮೆಸಡೋನಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ
 ಮೋಂಟೆನಿಗ್ರೋ
 ಸೆರ್ಬಿಯ
 ಸ್ಲೊವೇನಿಯ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗು ಭೂಖಂಡದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು:

 • ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎ ಯು)
 • ಯುರೋಪೆಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ಇ ಯು)
 • ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಯು ಏನ್ ಎ ಎಸ ಯು ಅರ)

ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು:

 • ಅರಬ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ
 • ಏಷ್ಯಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಏಷ್ಯಾ ಸಹಕಾರ ಸಂವಾದದಿಂದ
 • ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಶಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್
 • ಕಾಮ್ಮುನಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾಗು ಕಾರಿಬ್ಬೆಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು, ರೀಓ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಹಾಗು ಕಾರಿಕೊಂ
 • ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ
 • ಪಸಿಫಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪಸಿಫಿಕ್ ಇಸ್ಲಾನ್ದ್ಸ್ ಫಾರುಂನಿಂದ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಾಗಿ ವಿಕಸಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು :

 • ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎ ಸಿ ಇ ಎ ಏನ್)
 • ಕಾರಿಬ್ಬೆಯನ್ ಕಾಮ್ಮುನಿಟಿ (ಕಾರಿಕೊಂ)
 • ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅನುಕಲನ ಮಂಡಲ (ಸಿ ಐ ಸಿ ಎ)
 • ಗಲ್ಫ್ಇನ ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಭೆ (ಸಿ ಸಿ ಎ ಎಸ ಜಿ)
 • ಯುರೇಷಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮುದಾಯ (ಯುರಅಸಎಕ)
 • ಈಶಾನ್ಯ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘ (ಓ ಇ ಸಿ ಎಸ)
 • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಾರ್ಕ್)
 • ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ

==[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. This is often seen as a ಸಂಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ but is closer to an ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಒಕ್ಕೂಟ as the four colonies were dissolved, their territories becoming provinces in a unitary ರಾಜ್ಯ without any recognition as fixed constitutional entities
 2. ". . . that no Alteration be made in Laws which concern private Right, except for evident Utility of the Subjects within Scotland " - Article XVIII of the Treaty of ಒಕ್ಕೂಟ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಒಕ್ಕೂಟ (disambiguation)
 • Constituent countries
 • Confederation
 • ಸಂಯುಕ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ
 • Real ಒಕ್ಕೂಟ