ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೧೯೫೬ ಎಕೀಕಣರದಿಂದ

# ಹೆಸರು ಇಂದ ಗೆ
ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬ ೪ ಮೇ ೧೯೬೪
ಎಸ್. ಎಂ. ಶ್ರೀನಾಗೇಶ್ ೪ ಮೇ ೧೯೬೪ ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೬೫
ವಿ. ವಿ. ಗಿರಿ ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೬೫ ೧೩ ಮೇ ೧೯೬೭
ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಪಾಠಕ್ ೧೩ ಮೇ ೧೯೬೭ ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೬೯
ಧರ್ಮ ವೀರ ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೬೯ ೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೨
ಮೋಹನಲಾಲ್ ಸುಖಾಡಿಯ ೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೨ ೧೦ ಜನೆವರಿ ೧೯೭೬
ಉಮಾ ಶಂಕರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ೧೦ ಜನೆವರಿ ೧೯೭೬ ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೭
ಗೋವಿಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೭ ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೩
ಎ. ಏನ್. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೩ ೨೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೮೮
೧೦ ಪಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ೨೬ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೮೮ ೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೯೦
೧೧ ಬಿ. ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ೮ ಮೇ ೧೯೯೦ ೬ ಜನೆವರಿ ೧೯೯೧
೧೨ ಖುರ್ಷೆದ್ ಅಲಂ ಖಾನ್ ೬ ಜನೆವರಿ ೧೯೯೧ ೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೯
೧೩ ವಿ. ಎಸ್. ರಮಾದೇವಿ ೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೯ ೨೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೨
೧೪ ಟಿ. ಏನ್. ಚತುರ್ವೇದಿ ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೨ ೨೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೭
೧೫ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಥಾಕೂರ್ ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೭ ೨೪ ಜೂನ್ ೨೦೦೯
೧೬ ಹಂಸರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೦೯ ೨೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೪
೧೭ ಕೆ. ರೋಶಯ್ಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ) ೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪
೧೮ ವಜುಭಾಯಿ ರುದಭಾಯಿ ವಾಲ ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ ಹಾಲಿ