ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದ್ ಅಲ್-ಮಜೀದ್ ಅಲ್-ತಿಕ್ರೀತಿ
ಅರಬ್ಬಿ:صدام حسين عبد المجيد التكريتي
ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್

೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್


ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ
ಜುಲೈ ೧೬, ೧೯೭೯ – ಏಪ್ರಿಲ್ ೯, ೨೦೦೩
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಹ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಅಲ್-ಬಕ್ರ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ
೧೯೭೯ – ೧೯೯೧
೧೯೯೪ - ೨೦೦೩
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಹ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಅಲ್-ಬಕ್ರ್
ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಕುದಾಯಿರ್ ಅಸ್ ಸಮರ್ರಾಯ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಸ'ದುನ್ ಹಮ್ಮದಿ
ಇಯಾದ್ ಅಲ್ಲಾವಿ

ಜನನ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೮, ೧೯೩೭
ಅಲ್-ಅವ್ಜ, ಇರಾಕ್
ಮರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೦೬
ಕಜಿಮಿಯಾ, ಇರಾಕ್ (ಗಲ್ಲು)
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬ'ಅತ್ ಅರಬ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ
ಜೀವನಸಂಗಾತಿ ಸಜಿದ ತಲ್ಫ
ಸಮೀರ ಶಾಬಂದರ್
ನಿದಲ್ ಅಲ್-ಹಮ್ದನಿ
ಧರ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಇಸ್ಲಾಂ