ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩:

Mars Polar Lander

ಜನನಗಳು: ಆರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್; ಮರಣಗಳು: ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್