ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪:

ಅಮುಂಡ್ಸನ್

ಡೇಟನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಜನನಗಳು: ರಾಜ್ ಕಪೂರ್; ಮರಣಗಳು: ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್.