ವರ್ಗ:ಬೊಂಬಾಯಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

೧. ಟಾಟಾ ಪರಿವಾರ. ೨. ವಾಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ. ೩. ಪೆಟಿಟ್ ಪರಿವಾರ. ೪. ಪಟೇಲ್ ಪರಿವಾರ. ೫.ಗೋದ್ರೆಜ್ ಪರಿವಾರ. ೬. ರೆಡಿಮನಿ ಪರಿವಾರ. ಮುಂತಾದವರು.

"ಬೊಂಬಾಯಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿಗಳು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೮ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೮ ಪುಟಗಳು ಇವೆ.