ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗ:ಬೊಂಬಾಯಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

೧. ಟಾಟಾ ಪರಿವಾರ. ೨. ವಾಡಿಯಾ ಪರಿವಾರ. ೩. ಪೆಟಿಟ್ ಪರಿವಾರ. ೪. ಪಟೇಲ್ ಪರಿವಾರ. ೫.ಗೋದ್ರೆಜ್ ಪರಿವಾರ. ೬. ರೆಡಿಮನಿ ಪರಿವಾರ. ಮುಂತಾದವರು.

"ಬೊಂಬಾಯಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಸಿಗಳು" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೮ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೮ ಪುಟಗಳು ಇವೆ.