ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಜ್ಞರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಜ್ಞರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ:

ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೦೦ ದ ವರೆಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೦೦-೧೮೦೦[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯-೨೦ ನೆಯ ಶತಮಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೨೦ ನೆಯ ಶತಮಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]