ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ (ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ನೀರಿನ ಆವಿಯು ಬಾಷ್ಪೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾದ ಚಹದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಆವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗೋಚರ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನಿಲರೂಪದ ನೀರು ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಿಕೆಯ ಮೋಡಗಳು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ವು ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಧ, ಅದು ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯೆಂದರೆ ಕುದಿಯುವಿಕೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ದ್ರಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ತಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವು ಮಜಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ವಿಧ; ಇದು ಒಂದು ದ್ರವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರು) ಸಣ್ಣಕಣಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅನಿಲವಾಗುವ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನ ಆವಿ) ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ದ್ರವವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ. [ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಕಣಗಳು ದ್ರವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ತಾಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಪದ ಜೊತೆಗೆ, ದ್ರವವು ವೇಗವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ (ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೋಡಿ). ಸಣ್ಣಕಣಗಳು ಘರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಘರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಈ ವಿನಿಮಯವು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಕಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು-ಬದಿಯದ್ದಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಆವಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಲ್ಪಡದ ದ್ರವಪದಾರ್ಥಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಣೆಯ ಉಶ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ) ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಣ್ಣಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕಣಕ್ಕೆ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ತಾಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಣ್ಣಕಣಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದ್ರಪದಾರ್ಥಗಳು ಆವಿಯಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವು ನೀರಿನ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ, ಸರೋವರಗಳಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಸರ್ಜನ (ಅದು ಗಿಡತೊಗಟೆಯೊಳಗಿನ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ)ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಷ್ಪೀಉತ್ಸರ್ಜನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಣ್ಣಕಣಗಳು ನೀರಿನ ಆವಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಗಳು ಆವಿಗೊಳ್ಳಲು, ಅವು ಮೇಲ್ಮೈ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ದ್ರವದ-ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಅಣು ಬಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಲನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.[೧] ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದ ಅಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆವೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಣುವಿನ ಚಲನಾಶಕ್ತಿಯು ಅದರ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆವೀಕರಣವು ತೀವೃಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ವೇಗ-ಚಲಿಸುವ ಅಣುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಅಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತೆಯೇ ದ್ರವದ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಆವೀಕರಿಸುವ ಶೀತಕ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆವಿಯಾಗುವ ಬೆವರು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆವೀಕರಣವು, ಅನಿಲರೂಪ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಹಬೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಗಸನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಗಾಳಿಬೀಸುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದು (ಆವೀಕರಣದಿಂದ). ಆವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೂಲ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಬಿಸಿ, ತೇವ ಮತ್ತು ವಾಯು ಚಲನೆ.

ಅಣುವಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ರೂಪ ಮತ್ತು ಆವಿ ರೂಪದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತವಾದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂಡ್‌ಸನ್ ಪದರವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ಪದರವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಣುಗಳಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ, ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆವೀಕರಣ ಸಮತೋಲನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ vs. ತಾಪಮಾನ.760 Torr = 1 atm.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆವೀಕರಣ ನಡೆದರೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಣುಗಳು ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುವವು. ಹಲವು ಅಣುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವು, ಹಿಂತಿರುಗುವ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆವಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ಅಣುಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೋ,[೧] ಆಗ ಆವಿಯನ್ನು "ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ದ್ರಗೊಂಡಂತದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಆವಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ್ರವದ ತಾಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ದೃವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದ್ರವದ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಉಪಕರಣವು, ಕ್ಲಾಸಿಯಸ್-ಕ್ಲೆಪರಾನ್ ಸಂಬಂಧದಂತೆ, ನೇರವಾಗಿ ದೃವ್ಯದ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು:

ಇಲ್ಲಿ P 1, P 2 ಎನ್ನುವುದು T 1, T 2 ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ, H vap ಎನ್ನುವುದು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಎನ್‌ಥೆಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ R ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರ ಅನಿಲ. ತೆರೆದ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆವೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮುಚ್ಚಿದ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಬೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಸಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಹಬೆಯ ಒತ್ತಡವು ಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೊ ಆಗ ದ್ರವವು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವ ಅಣುವಿನ ಆವಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಕಣವು ಹೊಂದಿರುವ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದ್ರವದ ಒಂದೊಂದು ಅಣುಗಳು ಆವಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

==

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ==

ಆವಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ

ಅನಿಲವು ಆವಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ದ್ರವ್ಯವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ

ಅನಿಲವು ಈ ಮೊದಲೇ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ದ್ರವ್ಯ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ದ್ರವದಲ್ಲಿ (ಅಶುದ್ಧಿಗಳು) ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ

ದ್ರವವು ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅನಿಲ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ

ಇದು ಮೇಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲ ವಾಯು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಜೊತೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸೀಮಾ ಸ್ತರದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಸರಣದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ-ಅಣು ಬಲಗಳು

ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಲಗಳು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡ

ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವಾಗ ಅಣುಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆವಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ವಿಶಾಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಅಣುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ದ್ರವ್ಯದ ಉಷ್ಣತೆ

ದ್ರವ್ಯ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದ್ರತೆ

ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ದ್ರವದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆಯು ದೇಶದ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದ ಮಾದರಿ "ಬಾಣಲೆ"ಯ ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದರಂತೆ ಇತರರು ವಿಶ್ವದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.[೨]

ಅಳೆಯುವಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ, ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯುವ ಬಿಂದುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಉಷ್ಣತೆ (ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ), ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆವಿಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

=[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಹನ ಆವೀಕರಣ ===

ದಹನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅನಿಲದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಗೊಂಡ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಹನಿಗಳು ಆವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ದಹನ ಕೊಠಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗೋಡೆಯ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಸಹ ಶಾಖವನ್ನು (ಶಕ್ತಿ) ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದ್ರವ್ಯದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಧಃಸ್ತರವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತೆಳುವಾದ ಪದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • Sze, Simon Min. Semiconductor Devices: Physics and Technology. ISBN 0-471-33372-7. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಪಟಲದ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  1. ೧.೦ ೧.೧ Silberberg, Martin A. (2006). Chemistry (4th edition ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 431–434. ISBN 0-07-296439-1. {{cite book}}: |edition= has extra text (help)
  2. "ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ, ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ - ಬೆಳೆದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ". Archived from the original on 2008-06-12. Retrieved 2010-07-22.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]