ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Taxonomy/Rhea

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Ancestral taxa
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯೂಕ್ಯಾರ್ಯೋಟಾ /displayed  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Amorphea  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Obazoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Filozoa  [Taxonomy; edit]
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅನಿಮೇಲಿಯ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಯೂಮೆಟಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಪ್ಯಾರಾಹೊಕ್ಸೋಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೆಫ಼್ರೊಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
Superphylum: ಡ್ಯೂಟೆರೊಸ್ಟೋಮಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ವಿಭಾಗ: ಕಾರ್ಡೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆಲ್‍ಫ್ಯಾಕ್ಟೊರೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಉಪವಿಭಾಗ: ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
Infraphylum: ನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸಾರ್ಕೊಟೆರಿಜೀ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೈಪಿಡಿಸ್ಟಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡೋಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಇಯೋಟೆಟ್ರಾಪೋಡಿಫಾರ್ಮೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಎಲ್ಪಿಸ್ಟೋಸ್ಟೆಗಾಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸ್ಟೆಗೊಸೆಫಾಲಿ  [Taxonomy; edit]
Superclass: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾ  [Taxonomy; edit]
..... .....
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Eumaniraptora /skip  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಏವಿಯಾಲೇ  [Taxonomy; edit]
ವರ್ಗ: ಏವೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಕೆಳವರ್ಗ: ಪ್ಯಾಲೆಯೋನ್ಯಾಥೇ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೋಟೋಪ್ಯಾಲೆಯೋನ್ಯಾಥೇ  [Taxonomy; edit]
ಗಣ: ರೀಯಫ಼ಾರ್ಮೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಕುಟುಂಬ: ರೀಡೇ  [Taxonomy; edit]
ಕುಲ: ರೀಯಾ  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Rheidae [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as ಕುಲ)
Link: ರಿಯಾ|ರೀಯಾ(links to ರಿಯಾ)
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: