ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Taxonomy/Eumaniraptora/skip

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Ancestral taxa
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯೂಕ್ಯಾರ್ಯೋಟಾ /displayed  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Amorphea  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Obazoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Filozoa  [Taxonomy; edit]
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅನಿಮೇಲಿಯ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಯೂಮೆಟಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಪ್ಯಾರಾಹೊಕ್ಸೋಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೆಫ಼್ರೊಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
Superphylum: ಡ್ಯೂಟೆರೊಸ್ಟೋಮಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ವಿಭಾಗ: ಕಾರ್ಡೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆಲ್‍ಫ್ಯಾಕ್ಟೊರೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಉಪವಿಭಾಗ: ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
Infraphylum: ನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸಾರ್ಕೊಟೆರಿಜೀ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೈಪಿಡಿಸ್ಟಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡೋಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಇಯೋಟೆಟ್ರಾಪೋಡಿಫಾರ್ಮೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಎಲ್ಪಿಸ್ಟೋಸ್ಟೆಗಾಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸ್ಟೆಗೊಸೆಫಾಲಿ  [Taxonomy; edit]
Superclass: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Eumaniraptora /skip  [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Paraves. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Paraves's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Tetrapoda [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ)
Link: Eumaniraptora(links to Paraves)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
For the suffix "/skip", see Skip taxonomy templates.
For the skipped taxa, see Template:Taxonomy/Eumaniraptora.

For the suffix "/skip" see Template:Automatic taxobox/Conventions#"Dummy" taxonomy templates.