ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾರ್ಡೇಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಕಾರ್ಡೇಟ್
Temporal range: ಮುಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ – ಪ್ರಸಕ್ತ
An 'X-ray fish' (Pristella tetra), its translucent body making visible the nerve cord that defines the chordates
Scientific classification
ಕ್ಷೇತ್ರ:
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ:
ಉಪಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ:
Superphylum:
ಡ್ಯುಟೆರೊಸ್ಟೋಮಿಯ
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು):
ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯ
ವಿಭಾಗ:
ಕಾರ್ಡೇಟ

ಕಾರ್ಡೇಟ್‌ಗಳು (ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ) ಕಶೇರುಕಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೋಟಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಪೊಳ್ಳಾದ ಹಿಂಬದಿಯ ನರ ರಜ್ಜು, ಗ್ರಸನಕೂಪದ ಸೀಳುಗಳು, ಒಂದು ಅಂತಃಗ್ರಸನಕೂಪ ಪದರ, ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿವೆ.