ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಥವಾ 'ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ') ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ವಿಜಯಿ ದೇಶಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯು.ಎಸ್.ಎ., ಚೀನಾ, ಸೋವಿಯಟ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಯು.ಕೆ. ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಜೂನ್ ೨೬, ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ೫೧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ೨೦೦೬ ರ ಜುಲೈ ೩ ರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ - ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ - ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ -ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿ- ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾನವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾವವತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ದಿನ
1 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ 19 ನವೆಂಬರ್, 1946
2 ಅಲ್ಬೇನಿಯ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
3 ಅಲ್ಜೀರಿಯ 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1962
4 ಆಂಡೊರ್ರ 28 ಜುಲೈ, 1993
5 ಅಂಗೋಲ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1976
6 ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ 11 ನವೆಂಬರ್, 1981
7 ಅರ್ಜೆಂಟೀನ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
8 ಆರ್ಮೆನಿಯ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
9 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ 1 ನವೆಂಬರ್, 1945
10 ಆಸ್ತ್ರಿಯ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
11 ಅಝರ್ಬೈಜಾನ್ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
12 ಬಹಮಾಸ್ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1973
13 ಬಹ್ರೈನ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1971
14 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1974
15 ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ 9 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1966
16 ಬೆಲಾರಸ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
17 ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ 27 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1945
18 ಬೆಲಿಝ್ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1981
19 ಬೆನಿನ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
20 ಭೂತಾನ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1971
21 ಬೊಲಿವಿಯ 14 ನವೆಂಬರ್, 1945
22 ಬೋಸ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಝೆಗೋವಿನ 22 ಮೇ, 1992
23 ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1966
24 ಬ್ರೆಝಿಲ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
25 ಬ್ರುನೈ ದಾರುಸ್ಸಲಾಮ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1984
26 ಬಲ್ಗೇರಿಯ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
27 ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
28 ಬುರುಂಡಿ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1962
29 ಕಾಂಬೋಡಿಯ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
30 ಕೆಮೆರೂನ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
31 ಕೆನಡ 9 ನವೆಂಬರ್, 1945
32 ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1975
33 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
34 ಚಾಡ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
35 ಚಿಲಿ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
36 ಚೀನಾ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
37 ಕೊಲಂಬಿಯ 5 ನವೆಂಬರ್, 1945
38 ಕೊಮೋರೋಸ್ 12 ನವೆಂಬರ್, 1975
39 ಕಾಂಗೋ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
40 ಕೋಸ್ಟರಿಕ 2 ನವೆಂಬರ್, 1945
41 ಕೋತ್ ದ ಐವರಿ ( ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ) 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
42 ಕ್ರೊಯೇಷಿಯ 22 ಮೇ, 1992
43 ಕ್ಯೂಬಾ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
44 ಸೈಪ್ರಸ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
45 ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ 19 ಜನವರಿ, 1993
46 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
47 ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗೊ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
48 ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
49 ಜಿಬೌಟಿ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1977
50 ಡೊಮಿನಿಕ 18 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1978
51 ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
52 ಈಕ್ವೆಡೋರ್ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1945
53 ಈಜಿಪ್ಟ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
54 ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡೋರ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
55 ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯ 12 ನವೆಂಬರ್, 1968
56 ಎರಿಟ್ರಿಯ 28 ಮೇ, 1993
57 ಎಸ್ಟೋನಿಯ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
58 ಇಥಿಯೋಪಿಯ 13 ನವೆಂಬರ್, 1945
59 ಫಿಜಿ 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1970
60 ಫಿನ್ಲಂಡ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
61 ಫ್ರಾನ್ಸ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
62 ಗೆಬೊನ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
63 ಗ್ಯಾಂಬಿಯ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1965
64 ಜಾರ್ಜಿಯ 31 ಜುಲೈ, 1992
65 ಜರ್ಮನಿ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1973
66 ಘಾನಾ 8 ಮಾರ್ಚ್, 1957
67 ಗ್ರೀಸ್ 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
68 ಗ್ರೆನಾಡ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1974
69 ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ 21 ನವೆಂಬರ್, 1945
70 ಗಿನಿಯ 12 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1958
71 ಗಿನಿ-ಬಿಸ್ಸಾವ್ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1974
72 ಗಯಾನ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1966
73 ಹೈಟಿ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
74 ಹೊಂಡುರಾಸ್ 17 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1945
75 ಹಂಗರಿ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
76 ಐಸ್ಲಾಂದ್ 19 ನವೆಂಬರ್, 1946
77 ಭಾರತ 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
78 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ , 1950
79 ಇರಾನ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
80 ಇರಾಖ್ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1945
81 ಐರ್ಲಂಡ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
82 ಇಸ್ರೇಲ್ 11 ಮೇ, 1949
83 ಇಟಲಿ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
84 ಜಮೈಕ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1962
85 ಜಪಾನ್ 18 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1956
86 ಜೋರ್ಡಾನ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
87 ಕಝಕ್ ಸ್ತಾನ್ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
88 ಕೆನ್ಯಾ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1963
89 ಕಿರಿಬಾಟಿ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1999
90 ಕುವೈಟ್ 14 ಮೇ, 1963
91 ಕಿರ್ಗಿಝ್ ಸ್ತಾನ್ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
92 ಲಾವೋಸ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
93 ಲಾಟ್ವಿಯ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
94 ಲೆಬನಾನ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
95 ಲೆಸೊಥೊ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1966
96 ಲೈಬೀರಿಯ 2 ನವೆಂಬರ್, 1945
97 ಲಿಬಿಯಾ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
98 ಲಿಖ್ಟೆನ್ ಸ್ಟೈನ್ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1990
99 ಲಿಥುವೇನಿಯ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
100 ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
101 ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
102 ಮಲಾವಿ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1964
103 ಮಲೇಷ್ಯಾ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1957
104 ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1965
105 ಮಾಲಿ 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
106 ಮಾಲ್ಟ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1964
107 ಮಾರ್ಶಲ್ ಐಲಂಡ್ಸ್ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
108 ಮಾರಿಟಾನಿಯ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1961
109 ಮಾರಿಷಸ್ 24 ಎಪ್ರಿಲ್, 1968
110 ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 7 ನವೆಂಬರ್, 1945
111 ಮೈಕ್ರೋನೇಷ್ಯಾ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
112 ಮೋಲ್ಡೋವಾ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
113 ಮೊನಾಕೋ 28 ಮೇ, 1993
114 ಮಂಗೋಲಿಯ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1961
115 ಮೋಂಟೆನಿಗ್ರೋ 28 ಜೂನ್, 2006
116 ಮೊರಾಕ್ಕೋ 12 ನವೆಂಬರ್, 1956
117 ಮೊಝಾಂಬಿಕ್ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1975
118 ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ 19 ಎಪ್ರಿಲ್, 1948
119 ನಮೀಬಿಯ 23 ಎಪ್ರಿಲ್, 1990
120 ನವುರು 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1999
121 ನೇಪಾಲ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
122 ನೆದರ್ಲಂಡ್ಸ್ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1945
123 ನ್ಯೂಝೀಲಂಡ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
124 ನಿಕಾರಾಗುವ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
125 ನೈಜರ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
126 ನೈಜೀರಿಯ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1960
127 ನಾರ್ವೇ 27 ನವೆಂಬರ್, 1945
128 ಒಮಾನ್ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1971
129 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1947
130 ಪಲಾವು 15 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1994
131 ಪನಾಮ 13 ನವೆಂಬರ್, 1945
132 ಪಾಪುವ ನ್ಯೂಗಿನಿ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1975
133 ಪರಾಗ್ವೆ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
134 ಪೆರು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
135 ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
136 ಪೋಲಂಡ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
137 ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
138 ಖತಾರ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1971
139 ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯ ( ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ) 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991
140 ರೊಮಾನಿಯ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
141 ರಷ್ಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
142 ರ್‍ವಾಂಡಾ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1962
143 ಸೈಂಟ್ ಕಿಟ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇವಿಸ್ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1983
144 ಸೈಂಟ್ ಲೂಸಿಯ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1979
145 ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1980
146 ಸಮೋವ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1976
147 ಸಾನ್ ಮರಿನೊ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
148 ಸಾವೊ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿ 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1975
149 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
150 ಸೆನೆಗಾಲ್ 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
151 ಸೆರ್ಬಿಯ 1 ನವೆಂಬರ್, 2000
152 ಸೇಷೇಲ್ಸ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1976
153 ಸಿಯೆರ್ರ ಲಿಯೋನ್ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1961
154 ಸಿಂಗಪುರ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1965
155 ಸ್ಲೊವಾಕಿಯ 19 ಜನವರಿ, 1993
156 ಸ್ಲೊವೇನಿಯ 22 ಮೇ, 1992
157 ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1978
158 ಸೋಮಾಲಿಯ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
159 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 7 ನವೆಂಬರ್, 1945
160 ಸ್ಪೆಯ್ನ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
161 ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1955
162 ಸುಡಾನ್ 12 ನವೆಂಬರ್, 1956
163 ಸುರಿನಾಮ್ 4 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1975
164 ಸ್ವಾಝಿಲಾಂಡ್ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1968
165 ಸ್ವೀಡನ್ 19 ನವೆಂಬರ್, 1946
166 ಸ್ವಿಟ್ಝರ್ಲಂಡ್ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2002
167 ಸಿರಿಯಾ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
168 ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
169 ಥೈಲಾಂಡ್ 16 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1946
170 ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯಾ 8 ಎಪ್ರಿಲ್, 1993
171 ಟಿಮೋರ್ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2002
172 ಟೋಗೋ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1960
173 ಟೋಂಗಾ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1999
174 ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1962
175 ಟ್ಯುನೀಶಿಯ 12 ನವೆಂಬರ್, 1956
176 ಟರ್ಕಿ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
177 ಟುರ್ಕ್ ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
178 ಟುವಾಲು 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2000
179 ಉಗಾಂಡ 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1962
180 ಉಕ್ರೇನ್ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
181 ಯು. ಎ. ಇ. 9 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1971
182 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
183 ಟಾಂಝಾನಿಯಾ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1961
184 ಯು.ಎಸ್.ಎ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1945
185 ಉರುಗ್ವೆ 18 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1945
186 ಉಝ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ 2 ಮಾರ್ಚ್, 1992
187 ವನುವಾಟು 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1981
188 ವೆನೆಝುವೇಲ 15 ನವೆಂಬರ್, 1945
189 ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1977
190 ಯೆಮೆನ್ 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1947
191 ಝಾಂಬಿಯ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್, 1964
192 ಝಿಂಬಾಬ್ವೆ 25 ಆಗಸ್ಟ್, 1980

193 ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ 2011

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು(ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ) UN Flag

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ | ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತು | ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಷತ್ತು | ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ | ಸಚಿವಾಲಯ | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು | ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Other