ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ
PorcupineCabelasSpringfield0511.jpg
North American porcupine
Egg fossil classification
Kingdom:
animalia
Phylum:
Class:
Order:
Suborder:
Infraorder:
Families

Hystricidae (Old World porcupines)
Erethizontidae (New World porcupines)


ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಹಂದಿಯಂತೆ ಮೈಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ.ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.