ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ (ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫೊರೊಪ್ಟರ್.
ಒಂದು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೀಳು ಬೆಳಕು ಪರೀಕ್ಷೆ

ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ವು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಷ್ಣಾತ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಲೊಗೊಸ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ophthalmos ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಲೊಗೊಸ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ , ಯೋಚಿತ , ಅಥವಾ ಸಂವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ; ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನವು ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ "ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. "Opthomology" ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು-ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ-ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಶಾಖೆಯಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆಯು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ/ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸುಶ್ರೂತ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸುಶ್ರೂತ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರೂತ ಸಂಹಿತೆ ಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 76 ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಸುಶ್ರೂತನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.[೧][೨]

ಹಿಪೋಕ್ರಾಟಸ್‌ನ-ಪೂರ್ವಜರು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹಿಪೋಕ್ರಾಟಿಕ್ಸ್‌ನ-ಪೂರ್ವಜರು ಕಣ್ಣಿನ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಊಹೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶ್ವೇತಾಕ್ಷಿಪಟ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾರ್ನಿಯಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ಜೊತೆ, ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ದ್ರವವು ನೋಡುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಳದ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಕಾಮಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ನು ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು (ಎರಡಲ್ಲ) ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದ್ರವವು ಮರಣಾನಂತರ ಆಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ (ಅಥವಾ ಘನೀಕರಿಸುವ) ಲೆನ್ಸ್ (ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ಭಾಗ)ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರೆದ ಪದರಗಳು ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಅವನು, ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುವ, ಒಂದರ ಬದಲಾಗಿ, ಮೂರು ನಾಳಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ನಾಳವು ಕಪಾಲ(ತಲೆಬುರುಡೆ)ದೊಳಗೆ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ರೂಫುಸ್

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರೂಫುಸ್‌ನು ಕಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರ ಚರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೀನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಜತೊಗಟೆಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. ಎರಡು ಕೋಶಗಳುಳ್ಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ರೂಫುಸ್‌ನು ಮೊದಲಿಗನಾಗಿದ್ದನು; ಒಂದು ಕೋಶವು ಕಾರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ (ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ), ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಶವು ಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ (ಒಂದು ಬಿಳಿಯ-ಮೊಟ್ಟೆಯ-ತರಹದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ) ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಲನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ವಕ್ರತೆ, ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ನರಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗದ ಕೋಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಮಾದರಿಯು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ಸರಳವಾದ ನವೀನ ಮಾದರಿಯು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವೆಸೂಲಿಯಸ್‌ನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯವು ನಂತರ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಕ್ಷಿಪಟ, ರೆಟಿನಾ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಚರ್ಮದ ಪದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಎರಡು ಕೋಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದ್ರವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಚರ್ಮದ ಪದರಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಗ್ಯಾಲನ್‌ನು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ನರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು, ಮತ್ತು ಇದು ಘನರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಏಳು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದನು. ಅವನೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಮಧ್ಯ ಪೌರಸ್ತ್ಯ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೋದನಾ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.[೩] ಪರ್ಷಿಯನ್‌ನ ಮಹಾನ್ ವೈದ್ಯ ರೇಜಸ್ ಇವನು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಎಣಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದವು. ಇರಾಕಿಮೊಸುಲ್‌ನ ವೈದ್ಯ ಅಮ್ಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ "ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿರಿಂಜ್"ನಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೃದುವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳ ಮೊದಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಶ್ವೇತಾಕ್ಷಿಪಟದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪೊಳ್ಳು ಲೋಹೀಯ ಸಿರಿಂಜ್ ಚರ್ಮದಡಿಯ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದನು ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನು.[೪]

ಇಬನ್ ಅಲ್-ಹೇಥಾಮ್ (ಅಲ್ಹಾಜೆನ್) ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಒಪ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ (1021)ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬರೆದನು. ರೆಟಿನಾವು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದನು.[೫]

ಇಬ್ನ್ ಆಲ್-ನಫೀಸ್, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಪುಸ್ತಕ ದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುವು ಕಣ್ಣಿನ ನರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರವು ಅಡ್ಡಡ್ಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಗ್ಲಾಕೋಮಾ (ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಗಿಹೋಗುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ)ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು.[೬] ಸಲಾಹ್-ಉದ್-ದಿನ್ ಬಿನ್ ಯುಸೂಫ್ ಆಲ್-ಕಲಾಲ್ ಬಿ ಹಾಮಾ (ಅಂದರೆ ಹಾಮಾದ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯ) ಸಿರಿಯಾದ ನೇತ್ರ-ವೈದ್ಯನಾದ ಇವನು 1296 ರಲ್ಲಿ ಹಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿರುವ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಆಲ್-ಯುಯಾನ್ ವಾ ಜಾಮಿ ಆಲ್-ಫುನ್ (ಕಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಸಂಗ್ರಹ) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದನು.

ಹದಿನೇಳನೆಯ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹದಿನೇಳನೆಯ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನಗಳು ಕೈ ಮಸೂರಗಳು (ಮಾಲ್‌ಪಿಘಿಯಿಂದ), ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳ (ವ್ಯಾನ್ ಲೀವನ್‌ಹೋಕ್) ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿತು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ತಯಾರಿಗಳು (Ruysch) ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಘನೀಕರಿಸುವ (Petit)ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿತು. ಇವುಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾದರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾತ್ರ (ರಕ್ತದ ಜೊತೆಗಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ನಾಳದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು), ಹಿಂಭಾಗದ ಕೋಶಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವತೆ, ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. 1722 ರಲ್ಲಿ ಲೀವನ್‌ಹೋಕ್‌ನು ಸರಳು ಮತ್ತು ಶಂಕುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ 1834 ರಲ್ಲಿ ಗೊಟ್‌ಫ್ರೈಡ್ ರೇನ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೆವಿರನಸ್‌ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜಾನ್ ಫ್ರೇಕ್‌ನು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು 1727 ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಬಾರ್ತೋಲೋಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈಗ ಮೂರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 1805 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ನವೀನ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಘಟನೆಯಾಯಿತು. ಮೂರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಎಲ್ಡರ್ ಅವರಿಂದ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ದದಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.

ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದವಿ ನಂತರದ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (M.D. or D.O., not O.D.). ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಷ್ಣಾತ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನವು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕ ಪರಿಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, FRACO/FRANZCO ಇದು ಸರಿಸಮನಾದ ಪದವಿ ನಂತರದ ನಿಷ್ಣಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ನಂತರದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರದ-ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು RANZCO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮತ್ತು CCST/CCT ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಲನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆನಡಾ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉಪವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ (FRCSC) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯು ಎಮ್‌ಡಿ ಪದವಿಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು 30 ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಫಿನ್‌ಲಾಂಡ್

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಫಿನ್‌ಲಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಲು ಬಯಸುವ ವೈದ್ಯರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜರ್ಮನಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಲು ಬಯಸುವ ವೈದ್ಯರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಮ್‌ಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ-ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (MD), ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ (MS), ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ (DOMS) ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ (DNB) Archived 2009-03-30 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಮುಂತಾದವುಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವವು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು, ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಥಾಲ್‌ಮೊಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ (AIOS) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (DOS ನಂತಹ) ನಿಯಮಿತವಾದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನ ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ (RCSEd) Archived 2010-04-06 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ., ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ (RCOphth) Archived 2012-10-18 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋವ್‌ನ ವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ (RCPSG)[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]ಗಳು 1990 ರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವುಗಳ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಎಮ್‌ಬಿಬಿಎಸ್‌ನ ನಂತರ, 2 ವರ್ಷದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಮವಿಧಿಯು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಸಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, MCPS ಮತ್ತು DOMS ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೧] ಎಮ್.ಎಸ್.(ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ)ವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಣಾತ ಕ್ರಮವಿಧಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನೇತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಡಿಪ್ಲೋಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಹೋರ್, ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಒಪ್ಥಾಲ್‌ಮೊಲೊಜಿ(PIPO)ಯಿಂದ ನಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೨] Archived 2015-07-08 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಟ್ರಿಯೋ-ರೆಟಿನಲ್ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ-ನಿಷ್ಣಾತ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಗಳೂ ಕೂಡ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌‌

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಲು, ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದ (ಅಂದರೆ ಎಮ್‌ಬಿಬಿಎಸ್...) ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪರವಾನಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್‌ಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫಿಲಿಪ್ಫೀನ್‌ನ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (PAO)[೭] ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಪಿಬಿಒ ದಿಂದ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂಗೀಕಾರಕ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಪದವೀಧರರು ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ-ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತರ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಫಿಲಿಫ್ಹಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಒಪ್ಥಾಲ್‌ಮೊಲೊಜಿ[೮] ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಸಹಸಂಬಂಧಿತ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗಣರಾಜ್ಯ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿನಂತರದ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮೂರು ಕಾಲೇಜ್‌ಗಳಿವೆ. ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಒಪ್ಥಾಲ್‌ಮೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ಸ್‌ಗಳು MRCOphth ಮತ್ತು FRCOphth (ಪದವಿ ನಂತರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್ MRCSEd ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋವ್ FRCS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ FRCSI ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರವೀಣತೆಗೆ ನಿಷ್ಣಾತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಈ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌‌ನಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ತರಬೇತಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್‌ಷಿಪ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪಿಡೀಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಐಚ್ಛಿಕ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ನಂತರ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪದವೀಧರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನೀಡುವ ಮಂಡಳಿ (ACGME) ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತಗೊಂಡ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು MDಯ ಹೊರತಾಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ("DO"). ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆಯುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಪರವಾನಗಿಯ ಮುಂದುವರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. AAO ಮತ್ತು ASCRS ಗಳಂತಹ ವೃತ್ತಿನಿರತ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಕಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಉಪ-ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪ-ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ನೇತ್ರೌಷದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಮುಖ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ-ಮುಂಚಿನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೂಜಿಯ ಸಿರಿಂಜಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಸೆಲ್ಸಸ್‍ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (A.D. 14-37)
 • ವಿಲ್‌ಹೆಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ ಮಾರಿ ಕೋಲಿನೆಟ್, ಈಕೆಯು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಳು, 1627.

18-19ನೇ ಶತಮಾನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಸರ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಆಡಮ್ಸ್ (ಯುಕೆ) ಇವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಎಕ್ಸೆಟರ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕರು.
 • ಕಾರ್ಲ್ ಫರ್ಡಿನಂಡ್ ವೋನ್ ಅರ್ಲ್ಟ್ (1812–1887), (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ) ಜ್ಯೇಷ್ಠನು, ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಕ್ಷೀಯ ದೂರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದನು, ಪ್ರಭಾವಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಕಣ್ಣಿನ ಶಿಬಿರಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರವೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ವೋನ್ ಅರ್ಲ್ಟ್ಸ್‌ನ ಗೆರೆ. ಅವನ ಮಗ ಫರ್ಡಿನಂಡ್ ರಿಟ್ಟರ್ ವೋನ್ ಅರ್ಲ್ಟ್, ಯುವಕ, ಇವನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದನು.
 • ಜಾಕ್ಸ್ ಡೇವಿಯಲ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಇವನು ನವೀನ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ’ಪಿತಾಮಹ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೊರೆಗೆ ಹಿಂದೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಶದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು 1752-3 ರಲ್ಲಿ 206 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದನು, ಅವರಲ್ಲಿ 182 ರೋಗಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಅಂಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಂಬಲರ್ಹವಾದವುಗಳಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕಿಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ (ಅರಿವಳಿಕೆ) ಮತ್ತು ವಿಷಾಣುಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯದ ತಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು.
 • ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಲಿಸ್ ಡೊಂಡರ್ಸ್ (1818–1889)(ಡಚ್) ಇವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ, ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅಸಮದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಗೋಲಾಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮಸೂರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು.
 • ಅಲ್‌ಬರ್ಟ್ ವೋನ್ ಗ್ರೀಫ್ (1828–1870)(ಜರ್ಮನಿ) ಇವನು ಹೆಲ್ಮ್‌ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಂಡರ್ಸ್ ಇವರುಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ನಿಷ್ಣಾತ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ’ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪಿತಾಮಹರು’ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದನು. ಗೋಚರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯ ತಂತ್ರವು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು, ಮತ್ತು ಇರಿಡೆಕ್ಟೊಮಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಮಹತ್ವದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮಾನದಂಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮೈಡ್ರಿಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಯ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ನೇತ್ರವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತರ್ಕಾಧಾರಿತವಾಗಿಸಿದನು. ಇವನು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಸ್ಥಾಪಕ (ಜರ್ಮನಿಯ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗ, 1857) ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ (ಗ್ರೀಫ್ಸ್ ಅರ್ಕೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಥಾಲ್‌ಮೊಲೊಜಿ) ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.
 • ಅಲ್ವರ್ ಗುಲ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ (ಸ್ವೀಡನ್) ಇವನು ಕಣ್ಣು ಬೆಳಕನ್ನು-ವಕ್ರೀಭವಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 1911 ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥೂಲನಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾದರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದನು, ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿರಗಳು (ನಿಯತಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟವು. ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
 • ಜರ್ಮನ್‌ನ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಹೆರ್ಮನ್ ವೋನ್ ಹೆಲ್ಮ್‌ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಇವನು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ದರ್ಶಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು (1851) ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (1850s) ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದನು.
 • ಹೆರ್ಮನ್ ಸ್ನೆಲೆನ್ (ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್) ಇವನು ಗೋಚರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ನೆಲೆನ್ ನಕ್ಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.
 • ಸರ್ ಅರ್ಥರ್ ಕೊನನ್ ಡೊಯ್ಲೆ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್). ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಷೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಕಥೆಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
 • ಜೋಸ್ ರಿಜಾಲ್ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್). ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಇವರು ಒಬ್ಬ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದುದು.

20-21ನೇ ಶತಮಾನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ವಿಲಿಯಮ್ ಹೊರಾಶಿಯೋ ಬಾಟ್ಸ್ (1860–1931) (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) ಇವರು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಟ್ಸ್ ವಿಧಾನದ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ವಾಲ್ಡಿಮಿರ್ ಪೆಟ್ರೋವಿಚ್ ಫಿಲಾಟೊವ್ (1875–1956)(ಯುಕ್ರೈನ್) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಾಳ ಕವಾಟ ಒಳಸೇರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಕಸಿಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶವದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಡೆಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿಯ ಫಿಲಾಟೋವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.
 • ಇಗ್ನಾಸಿಯೋ ಬರಾಕ್ವರ್ (1884–1965) (ಸ್ಪೇನ್) ಇವನು 1917 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಚಾಕ್ಷುಷ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ತೆಗೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೊಟೊರೈಸ್ ನಿರ್ವಾತ ಸಾಧನವನ್ನು (erisophake) ಸಂಶೋಧಿಸಿದನು. 1941 ರಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ವರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಬಾರ್ಸಿಲೊನಾದಲ್ಲಿ 1947 ರಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.
 • ಸುತೋಮು ಸಾಟೋ (ಜಪಾನ್) ಅಸಮದೃಷ್ಟಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಯ್‌ಪಿಯಾಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಕೆರಾಟೊಟೊಮಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೀಳಿಕೆಯ ವಕ್ರೀಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನಾದನು
 • ಜೂಲ್ಸ್ ಗೊನಿನ್ (1870–1935) (ಸ್ವಿಜರ್‌ಲೆಂಡ್) ಇವನು "ರೆಟಿನಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪಿತಾಮಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು.
 • ಸರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ರಿಡ್‌ಲೇ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್) 1949 ರಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೃತಕ ಅಂತರ್‌ಚಾಕ್ಷುಷ ಮಸೂರವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೊದಲಿಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕರ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದನು.
 • ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೆಪೆನ್ಸ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್) ಇವನು "ನವೀನ ರೆಟಿನಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪಿತಾಮಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ. ಮೂರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೆಪೆನ್‌ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ದುರ್ಬೀನು ನೇತ್ರದರ್ಶಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣನಾದನು. ಬೋಸ್ಟನ್, ಮೆಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೆಪೆನ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌‌ನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಮ್. ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವನನ್ನು "ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಜೋಸ್ ಇಗ್ನಾಶಿಯೋ ಬಾರಾಕ್ವರ್ (1916–1998) (ಸ್ಪೇನ್) ಇವನು "ನವೀನ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪಿತಾಮಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಇವನು ಕೆರಾಟೊಮಿಲ್ಯೂಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೆರಾಟೊಫಾಕಿಯಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಮೈಕ್ರೋಕೆರಾಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಲೇಥ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಟಲಿತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಬ್ದಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು.
 • ತೆಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರವಿಸ್ (ಪೋಲೆಂಡ್) 1961 ರಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್‌ಚಾಕ್ಷುಷ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅತಿಶೈತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು.
 • ಸ್ವ್ಯಾಟೊಸ್ಲಾವ್ ಫೈಡೊರೊವ್ (ರಷಿಯಾ) ರೇಡಿಯಲ್ ಕೆರಾಟೊಮಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದನು.
 • ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕೆಲ್‌ಮನ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) ಇವನು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು.
 • ಇಯಾನ್ನಿಸ್ ಪಲಿಕಾರಿಸ್ (ಗ್ರೀಸ್) ಇವನು ಮೊದಲ ಲೇಸರ್-ಬೆಂಬಲಿತ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೊರ್ಮಲ್ ಕೆರಟೊಮಿಲ್ಯೂಸಿಸ್ ಅಥವಾ LASIK ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು.
 • ಫ್ರೆಡ್ ಹೊಲೊಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್/ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಇವನು ನೇಪಾಳ, ಎರಿಟ್ರಿಯಾ, ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನಾದನು, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಎರಿಟ್ರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಚಾಕ್ಷುಷ ಮಸೂರಗಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು.
 • ಇಯಾನ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಇವನು ಪರ್ಥ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಇದು ಉತ್ತರಭಾಗದ ಖಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.
 • ರಾಂಡ್ ಪೌಲ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್) ಇವನು ಕೆಂಟುಕಿಯಿಂದ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆನೇಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಯು.ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೊನ್ ಪೌಲ್.
 • ಎಲ್.ಜೆ. ಜಮೆನ್‌ಹೊಫ್ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೋ ಭಾಷೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.
 • ಬಾಶಾರ್ ಆಲ್-ಅಸದ್ (ಸಿರಿಯಾ) ಇವರು ಸಿರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
 • ಸೈಯದ್ ಮೊಡಾಸೆರ್ ಅಲಿ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇವರು ಒಬ್ಬ ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ. ಅವರು ಸಮುದಾಯ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಹೆಲ್ತ್) ಬರೆದರು.
 • ಡೇವಿಡ್ ಟೇಲರ್[disambiguation needed] ಇವರು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 1. "Susruta: The Great Surgeon of Yore". Infinityfoundation.com. Retrieved 2008-11-04.
 2. "Sushruta: the father of Indian surgery and ophthal...[Doc Ophthalmol. 1997] - PubMed Result". Ncbi.nlm.nih.gov. Retrieved 2008-11-04.
 3. David C. Lindberg (1980), Science in the Middle Ages, University of Chicago Press, p. 21, ISBN 0226482332
 4. ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಬಿ. ಸೈಯದ್ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ, "ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ: ಇದರ ಅವಧಿಗಳ 1000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ", ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ , 2002 (2): 2-9 [7].
 5. N. J. Wade (1998). A Natural History of Vision. Cambridge, MA: MIT Press.
 6. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊಹಮದ್ ಎಸ್. ಎಮ್. ಟಾಕ್ರೌರಿ (ಕಿಂಗ್ ಖಲೀದ್ ವಿಶ್ಯವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಿಯಾದ್), ಅಲಾ ಆಲ್-ದಿನ್ ಅಬುಲ್-ಹಾಸನ್ ಅಲಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬಿಲ್-ಹರಮ್ ಆಲ್-ಕ್ವಾರ್ಷಿ (ಇಬನ್ ಆಲ್-ನಫೀಸ್)ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ
 7. "Pao.org.ph". Archived from the original on 2017-11-10. Retrieved 2010-07-22.
 8. Pao.org.ph
 9. Acvo.com
 10. Ecvo.org
 11. Esvo.org

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]