ತಿಂಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಲು ಸುಮಾರು ೨೯.೫೩ ದಿನಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳನ್ನು ವರ್ಷದ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ. ಅವೆಂದರೆ

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದು ಸಮಯದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಚಂದ್ರನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ೨೯.೫೩ ದಿನಗಳು. ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ೧೨.೩೭ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ - ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಂತಹ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ವರ್ಷವನ್ನು ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ೨೮ ಮತ್ತು ೩೧ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆಂಗ್ಲೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೯ - ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಕಿಗಳ ನಂತರ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸೆಪ್ಟೆಮ್, ಆಕ್ಟೋ, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಮ್). ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ (ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು). ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೨೯ ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೨೮ ದಿನಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕಾರದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಚಂದ್ರನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

  1. ಸೈಡ್ರಿಯಲ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸರಾಸರಿ ಅದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಇದು ಸುಮಾರು ೨೭.೩೨೧೬೬ ದಿನಗಳು (೨೭ ದಿನಗಳು, ೭ ಗಂಟೆಗಳು, ೪೩ ನಿಮಿಷಗಳು, ೧೧.೬ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು). "ಸ್ಥಿರ" ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಚಂದ್ರನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ವಿಭಿನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸರಿಯಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ).
  2. ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರವಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕನು ನೋಡಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತಹ) ಎರಡು ಸತತ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ೨೯.೫೩೦೫೯ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ (೨೯ ದಿನಗಳು, ೧೨ ಗಂಟೆಗಳು, ೪೪ ನಿಮಿಷಗಳು, ೨.೮ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು). ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯಿಂದಾಗಿ (ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಕಕ್ಷೆ) ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
  3. ಉಷ್ಣವಲಯದ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಆಕಾಶದ ಒಂದೇ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ. ಇದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ೨೭.೩೨೧೫೮ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಡ್ರಿಯಲ್ ತಿಂಗಳ (೨೭.೩೨೧೬೬) ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
  4. ಅಸಂಗತ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪೆರಿಜಿಯಿಂದ ಪೆರಿಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ. ಅಸಂಗತ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ೨೭.೫೫೪೫೫ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
  5. ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಅದೇ ನೋಡ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಡ್ರಾಕೋನಿಕ್ ತಿಂಗಳು, ಡ್ರಾಕೋನಿಟಿಕ್ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡ್‌ಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮತಲವನ್ನು ದಾಟುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಅವಧಿಯು ಸರಾಸರಿ ೨೭.೨೧೨೨೨ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ-ಚಂದ್ರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ (ಚಂದ್ರನಂತೆ) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನು ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸುಮಾರು ೨.೨ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಪೆರಿಜಿಯು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಣ ಅಸಂಗತ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ರಿಯಲ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೆರಿಜಿಗೆ ಮರಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡ್‌ಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಣ ೧೮.೬ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಒಂದು ಸೈಡ್ರಿಯಲ್ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದೇ ನೋಡ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯಾಧಾರಿತ ಲೆಕ್ಕವು ಪೂರ್ಣ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಚಂದ್ರಾಧಾರಿತ ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷದ ವಿಂಗಡನೆಯು ಚಂದ್ರಾಧರಿತ ತಿಂಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸೌರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ೨ ಲೂನೇಶನ್‌ಗಳು ೫೯ ಸೌರ ದಿನಗಳನ್ನು ೩೦ - ದಿನಗಳ ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ೨೯ - ದಿನಗಳ ಟೊಳ್ಳಾದ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕಲೇಷನ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿನೊಡಿಕ್ ತಿಂಗಳು ಸೌರ (ಅಥವಾ 'ಉಷ್ಣವಲಯ') ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮ - ಆಧಾರಿತ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಮೆಟಾನಿಕ್ ಚಕ್ರವು ೨೩೫ ಲೂನೇಶನ್‌ಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ೧೯ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವರ್ಷಗಳು (ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ೬೯೪೦ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ). ಅಂದರೆ ೧೨ ವರ್ಷಗಳು ೧೨ ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ೭ ವರ್ಷಗಳು ೧೩ ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೆಟಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿ ೨ ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನ ಋತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೧ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಟಿಕಿಥೆರಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ೧೨ ಲೂನೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷವು ೩೫೪ ಅಥವಾ ೩೫೫ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿ (ಸೌರ) ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಖರವಾದ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಿಂಗಳು&oldid=1182411" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ