ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Taxonomy/Dendroaspis

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Ancestral taxa
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯೂಕ್ಯಾರ್ಯೋಟಾ /displayed  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Amorphea  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Obazoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Filozoa  [Taxonomy; edit]
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅನಿಮೇಲಿಯ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಯೂಮೆಟಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಪ್ಯಾರಾಹೊಕ್ಸೋಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೆಫ಼್ರೊಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
Superphylum: ಡ್ಯೂಟೆರೊಸ್ಟೋಮಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ವಿಭಾಗ: ಕಾರ್ಡೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆಲ್‍ಫ್ಯಾಕ್ಟೊರೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಉಪವಿಭಾಗ: ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
Infraphylum: ನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂನ್ಯಾತೋಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂಟೆಲಿಯೊಸ್ಟೋಮಿ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸಾರ್ಕೊಟೆರಿಜೀ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೈಪಿಡಿಸ್ಟಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡೋಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಇಯೋಟೆಟ್ರಾಪೋಡಿಫಾರ್ಮೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಎಲ್ಪಿಸ್ಟೋಸ್ಟೆಗಾಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸ್ಟೆಗೊಸೆಫಾಲಿ  [Taxonomy; edit]
Superclass: ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೆಪ್ಟೀಲಿಯೊಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆ್ಯಮ್ನಿಯೋಟಾ  [Taxonomy; edit]
ವರ್ಗ: ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಸಾರೋಪ್ಸಿಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಯೂರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೋಮರೀಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಡಯಾಪ್ಸಿಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೀಯೊಡಯಾಪ್ಸಿಡಾ  [Taxonomy; edit]
Infraclass: ಲೆಪಿಡೊಸಾರೋಮೊರ್ಫಾ  [Taxonomy; edit]
ಮೇಲ್ಗಣ: ಲೆಪಿಡೊಸಾರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಗಣ: ಸ್ಕ್ವಾಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಟಾಕ್ಸಿಕೊಫ಼ೆರಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಒಫಿಡಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಗಣ: ಸರ್ಪೆಂಟೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಕೆಳಗಣ: ಆ್ಯಲೆಥಿನೋಫಿಡಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಆಫ಼್ರೋಫಿಡಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಕೇನೊಫಿಡಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಕೋಲುಬ್ರಾಯ್ಡೀಸ್  [Taxonomy; edit]
ಮೇಲ್ಕುಟುಂಬ: ಎಲ್ಯಾಪಾಯ್ಡೀ  [Taxonomy; edit]
ಕುಟುಂಬ: ಎಲ್ಯಾಪಿಡೇ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಕುಟುಂಬ: ಎಲ್ಯಾಪಿನೇ  [Taxonomy; edit]
ಕುಲ: ಡೆಂಡ್ರೋಆಸ್ಪಿಸ್  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Elapinae [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as ಕುಲ)
Link: ಮಾಂಬಾ|ಡೆಂಡ್ರೋಆಸ್ಪಿಸ್(links to ಮಾಂಬಾ)
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: