ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Chaitanya-Mahabrabhu-at-Jagannath.jpg

ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು (೧೪೮೬-೧೫೩೪) ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ್ಣಾವತಾರವೆಂದು ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಹಾಗು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ಪಠನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು.

ಚೈತನ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೈಬಣ್ಣ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೌರಾಂಗ ಅಥವಾ ಗೌರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿಮೈ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇವಿನ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಿಸಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವಿಶಾಂಬರ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿಮೈ ಅವನ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಆಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ತೆರೆದರು.